Pořad bohoslužeb (pobožností) – od 20. 4. do 28. 4.  2019 – Velikonoční triduum / Doba velikonoční

 

 

Datum

Liturgická vzpomínka

Čas

Místo konání

Sobota

20. 4. 2019

BÍLÁ SOBOTA / VELIKONOČNÍ VIGILIE

8:00-19:30

20:00

Adorace u Božího hrobu - Mníšek

Mníšek

Neděle

21. 4. 2019

Slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ           Žehnání pokrmů          

8:30

10:30

14:30

17:00

Mníšek

Líšnice – Mozartova Korunovační C - dur

Kytín

Černolice – hřbitovní kaple

Pondělí

22. 4. 2019

Pondělí v oktávu velikonočním

8:30

10:30

14:30

Mníšek

Líšnice

Kytín

Úterý

23. 4. 2019

Úterý v oktávu velikonočním

---

Středa

24. 4. 2019

Středa v oktávu velikonočním

15:00

18:00

Mníšek – pohřeb

Modlitba růžence na faře

Čtvrtek

25. 4. 2019

Čtvrtek v oktávu velikonočním

18:00

Mníšek – mše svatá, adorace do 19:25

Pátek

26. 4. 2019

Pátek v oktávu velikonočním

18:00

Mníšek – mše svatá, Svátostné požehnání v 19:00

Sobota

27. 4. 2019

Sobota v oktávu velikonočním

---

Neděle

28. 4. 2019

2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ  (Božího milosrdenství)     

8:30

10:30

14:30

Mníšek

Líšnice

Kytín