RECEPT NA ŠŤASTNÉ MANŽELSTVÍ

Markéta a Viktor Tomkovi
Manželé 20 let, 4 děti (3 roky – 18 let)

Máme za to, že bazální myš-
lenky receptu na šťastné
manželství si manželé předávají při
manželském slibu. Recept nese pou-
há tři slova: láska, úcta a věrnost.
Láska je esencí každého vztahu.
Láska je úsměv, pohlazení, květina
přinesená, i když není MDŽ. Láska
odpouští a zapomíná na faktické či
domnělé křivdy. Láska nezevšední,
láska se raduje z druhého a touží být
s ním. Láska se raduje z dětí, které
manželství přináší.
Úcta je opakované všímání si to-
ho, jak úžasného partnera jsem si
zvolil. Úcta s něhou opravuje chyby
své, vztahu i partnera. Úcta neuráží
a rozumí tomu, že stárneš a nejsi
vždy dokonalá. Úcta je respekt, jejíž
motivací je láska a nikoliv altruis-
mus.
Věrnost říká, že ty jsi ta jedineč-
ná, ty jsi ten jedinečný. Takovou
jsem si tě vybral a takovou jsi, i když
není vždy všechno absolutně skvělé.
Věrnost se nedívá zpátky, nepřipouš-
tí si pochybnosti, proč jsem si vybral
právě tebe. Věrnost nevnímá lichotky
a obdiv od jiných žen/mužů. Věrnost
je tmelem vztahu - ne z povinnosti,
ale z lásky.
A nakonec nebo na spíše na začá-
tek. Manželství je společná cesta
k Bohu. A ta cesta nekončí a jde se
každý den zase znovu.

V minulém čísle Stop jsem u re-
ceptu na šťastné manželství od man-
želů Cuhrových („manželství nebývá
na předpis“) zapomněla uvést důleži-
té informace, za což se velice omlou-
vám. Tak tedy: Cuhrovi jsou spolu 23
let a mají 9 dětí ve věku 7 – 22 let.
Daniela Feltová