Nástěnka

·       Město Mníšek pod Brdy, ve spolupráci s Římskokatolickou farností Mníšek pod Brdy a o.s. Oáza, vyhlašují veřejnou sbírku Skalecké kapličky. Sbírka byla zahájena 20. června 2010 a potrvá nejdéle tři roky. Byl zpracován koncept, vyřízeny všechny zákonné formality a bylo vydáno osvědčení o konání sbírky. Pro sbírku byl otevřen speciální bankovní účet, jehož číslo je: 30031-388055349/0800. Sbírka se koná pro účely celkové revitalizace areálu a rekonstrukce křížové cesty. Cílem je postupně stavebně opravit všech 14 kapliček a vyzdobit je sakrálními uměleckými prvky. Na podporu sbírky budou organizovány kulturní, společenské a sportovní akce, koncerty, přednášky a soutěže. Přispět mohou všichni, komu není historie a význam Skalky lhostejný a to přímo na konto, prostřednictvím pokladniček, které budou na různých místech města, na pokladně města, v Městském kulturním středisku nebo přímo na Skalce, v klášteře.

 

·       Setkání dospělých na faře v Mníšku p.B. je v úterý od 20,00 hod.  Na programu je četba a rozjímání Písma svatého i beseda o aktuálních událostech v církvi.

 

·       V sobotu 9. června pobožnost křížové cesty na Skalce od 15,00 hod.

 

·       V sobotu 19. května pouť rodin na Skalku.

 

·       Vyučování náboženství školních dětí na faře, vždy v úterý od 15,00 a od 16,00 hod.

 

·       Setkání předškolních dětí a rodičů na faře, vždy ve čtvrtek od 15,00 hod.

 

·       Příprava na 1. sv. přijímání dětí od čtvrtka 13. 10. od 16,30 hod. na faře.