Kvě 29 2016

Aktuality z farní charity

Publikoval/a at 22.42 pod Farní charita

Tříkrálová sbírka

V letošní Tříkrálové sbírce se v naší farnosti vybralo díky štědrosti dárců, obětavosti a vytrvalosti koledníků rekordních 63.271,-Kč.

65% z výtěžku využijeme na podporu potřebným v naší farnosti (35% bude použito na projekty Arcidiecézní charity).

Dvěma chlapcům ze sociálně slabých rodin budeme hradit obědy ve školní jídelně. Pomůžeme rodině v tíživé finanční situaci tím, že uhradíme výuku hudebního nástroje jedné dceři a druhé dceři přispějeme na školní zahraniční cestu.

Dvě starší nemocné paní s finančními a sociálními problémy podpoříme úhradou donášky obědů a nákupem potravin či hygienických potřeb.

Přispějeme „Domečku“ – Domovu pro seniory pod Skalkou na nákup bezbariérového automobilu.

Postní almužna

Díky všem, kdo přijali pozvání k účasti na postní almužně. Na Květnou neděli jste přinesli v kasičkách 11.245,- Kč.

Jeden tisíc byl adresně určen potřebné paní, zbytek bude použit na úhradu letního farního tábora dětem ve finanční nouzi.

Kristián Malý

Farní charita podporuje soukromou sbírku na léčebné výlohy pro Kristiánka Malého:
č.ú.:   2000501605/2010. Více informací naleznete na http://asociace-deti-dmo.cz.

Zatím nejsou žádné komentáře

Napsat komentář

*