Úno 26 2016

Liturgická hudba

Publikoval/a

V naší farnosti se zabývají hudebním doprovodem k liturgii kromě paní varhanice Luďi Bínové také chrámový sbor a rytmická kapela, která hraje převážně na mších svatých určených hlavně pro děti.
Zkoušky sboru i kapely se konají jednou za 14 dní každý sudý pátek v 19h na faře.
Všichni zájemci o sborové zpívání jsou srdečně vítáni!
Kontakt: Jan Krejčí, krejci.jan@centrum.cz

Tato stránka má následující podstránky

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Liturgická hudba

Komentáře nejsou povoleny.