Zář 11 2023

Liturgická hudba

Publikoval/a

V naší farnosti se zabývají hudebním doprovodem k liturgii kromě paní varhanice Ludmily Bínové také chrámový sbor a rytmická kapela, která hraje převážně na mších svatých určených hlavně pro děti.
Farní rodinná kapela Familion se schází podle potřeby, zkoušky sboru se konají každou středu v 19h na faře. Všichni zájemci o sborové zpívání jsou srdečně vítáni!
Kontakt: Jan Krejčí, krejci.jan@centrum.cz

Tato stránka má následující podstránky

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Liturgická hudba

Komentáře nejsou povoleny.