Úno 12 2020

Nástěnka

Publikoval/a

 

 • Společná modlitba růžence ve středu od 18:00 hod. na faře v Mníšku.
 • Každý čtvrtek po mši svaté v Mníšku eucharistická adorace do 19:25 hod.
 • Biblické hodiny v úterý od 19 hod. na faře v Mníšku.
 • Vyučování náboženství školních dětí v úterý: první skupina od 14 hod. na faře v Mníšku. Vyučuje Daniela Feltová.
 • Náboženství předškoláků v pátek od 16:15 hod. na faře v Mníšku – vede Martina Krejčová.
 • Dětská schola v pátek od 15:15 hod. na faře – vede Pavla Nováková.
 • Chrámový sbor má zkoušky ve středu od 19 hod. na faře. Vede Jan Krejčí.
 • Druhé soboty v měsíci konáme pobožnost křížové cesty na Skalce od 14:00 hod. Nejbližší termín: 14. března od 14 hod.
 • Farní knihovna. Výpůjční den vždy 1. neděle v měsíci po mši sv. v Mníšku.
 • Modlitby Taizé v kostele v Kytíně v sobotu 29. února od 16 hod.
 • Manželské společenství s cílem sdílet se, povzbuzovat a prohlubovat svoje manželství. Setkávání po cca 5 týdnech. Bližší informace Lucie a Jan Tomečkovi.

Zatím nejsou žádné komentáře

Napsat komentář

*