Lis 10 2017

Nástěnka

Publikoval/a

 

 • Společná modlitba růžence ve středu od 18,00 hod. v Mateřském centru Kulturního střediska v Mníšku.
 • Každou druhou středu v měsíci od 19 hod. v Mateřském centru MKS ekumenické modlitby za Mníšek a okolí. Nejbližší termín 13. prosince.
 • Každý čtvrtek po mši svaté v Mníšku eucharistická adorace do 19,25 hod.
 • Druhé soboty v měsíci konáme pobožnost křížové cesty na Skalce od 14,00 hod. Nejbližší termín v sobotu 11. listopadu.
 • Byla nově uspořádána farní knihovna. Výpůjční den vždy 1. neděle v měsíci po mši sv. v Mníšku.
 • Modlitby Taizé v kostele v Kytíně jedenkrát za měsíc. Nejbližší termín 25. listopadu od 18 hod.
 • Vyučování náboženství pro školní děti v úterý: nejmenší (1.-2. třída) 14:00 – 15:00, prostřední skupina (3.-4. třída) 15:00 – 16:00, nejstarší (5.-6. třída) 16:15 – 17:15.
 • Příprava na biřmování  začala v pondělí 18. září od 18:45 (do 19:45) na faře v Mníšku. Dále bude 1 x za 14 dní.
 • Příprava na první svaté přijímání dětí od neděle 24. září od 17:30 do 19:00 na faře v Mníšku. Dále bude 1 x za 14 dní.
 • Náboženství pro předškoláky v pátek od 15:15 hod. na faře v Mníšku. Přihlášky Martině Krejčové nebo Markétě Schichové.
 • Katechumenát pro dospělé zahájen 8. září. Další setkání vždy po domluvě.
 • Biblické hodiny každé úterý od 19 hod. na faře v Mníšku. Čteme evangelium podle Lukáše.

Zatím nejsou žádné komentáře

Napsat komentář

*