Lis 10 2019

Nástěnka

Publikoval/a

 

 • Společná modlitba růžence ve středu od 18:00 hod. na faře v Mníšku.
 • Každý čtvrtek po mši svaté v Mníšku eucharistická adorace do 19:25 hod.
 • Biblické hodiny v úterý od 19 hod. na faře v Mníšku.
 • Vyučování náboženství školních dětí v úterý: první skupina od 14 hod. na faře v Mníšku. Vyučuje Daniela Feltová.
 • Náboženství předškoláků v pátek od 16:15 hod. na faře v Mníšku – vede Martina Krejčová.
 • Dětská schola v pátek od 15:15 hod. na faře – vede Pavla Nováková.
 • Chrámový sbor má zkoušky ve středu od 19 hod. na faře. Vede Jan Krejčí.
 • Druhé soboty v měsíci konáme pobožnost křížové cesty na Skalce od 14:00 hod. Nejbližší termín: 14. prosince od 14 hod.
 • Farní knihovna. Výpůjční den vždy 1. neděle v měsíci po mši sv. v Mníšku.
 • Modlitby Taizé v kostele v Kytíně nepravidelně, po domluvě.
 • Manželské společenství s cílem sdílet se, povzbuzovat a prohlubovat svoje manželství. Setkávání po cca 5 týdnech. Bližší informace Lucie a Jan Tomečkovi.
 • Národní pouť do Říma 11. – 13. listopadu. Poděkování Bohu a sv. Anežce za dar svobody. Přidejme se k této pouti účastí, modlitbou či jinou podporou.
 • Za svobodu, kterou nám vrátila v roce 1989, chceme sv. Anežce poděkovat 16. listopadu od 10 hod. slavnostní pontifikální mší sv. v pražské katedrále. Celebrantem a kazatelem bude emeritní krakovský arcibiskup Stanislaw kardinál Dziwisz, dlouholetý osobní sekretář sv. papeže Jana Pavla II.
 • Arcidiecézní setkání ministrantů dne 16. listopadu 8:30 – 16:00 hod. v Praze na Hradčanech.
 • Světový den chudých 17. listopadu. Farnosti jsou zvány, aby Světový den chudých 2019, vyhlášený papežem Františkem, prožily v radostném setkání s chudými a trpícími.
 • Den bible dne 17. listopadu – viz www.biblickedilo.cz
 • V neděli 17. listopadu se od 17 hod. rozezní kostelní zvony k připomínce roku 1989.
 • Bohoslovci zvou mladé muže na Duchovní víkend v semináři „Tammím“ ve dnech 29. 11. – 1. 12. 2019.
 • Adventní zastavení pro manžele jako příprava na obnovu manželského slibu na svátek Sv. Rodiny. Dne 30. listopadu od 15:00 do 18:00 hod. u sv. Vojtěcha (Kolejní 4, Praha 6 – Dejvice). Přihlašování na www.apha.cz
 • Řezbářský kurz 15. – 17. listopadu 2019 v Rožmitálu, penzion Panský dům.
 • Kurz zpěvu rorátů 13. – 15. prosince 2019 v Rožmitálu, penzion Panský dům.
 • Adventní duchovní obnova pro všechny 20. – 22. prosince 2019 v Rožmitálu, penzion Panský dům.
 • Sv. Mikuláš bude v kostele v Mníšku ve středu 4. prosince od 17:30 hod.
 • V neděli 8. prosince farní pouť na Svatou Horu. Mše svatá v bazilice od 11 hod.
 • Předvánoční koncert ZŠ Líšnice v kostele Všech svatých v Líšnici v pátek 13. prosince od 18 hod.
 • Předvánoční koncert ZUŠ Řevnice v kostele sv. Václava v Mníšku v úterý 17. prosince od 18 hod.
 • Benefiční koncert pro Domov seniorů Mníšek v kostele sv. Václava v Mníšku ve čtvrtek 19. prosince od 16 hod.

Zatím nejsou žádné komentáře

Napsat komentář

*