Říj 16 2021

Nástěnka

Publikoval/a

 

 • Vyučování náboženství školáků na faře v úterý: 1. – 2. třída:  13:45 – 14:35 hod.,  3. – 4. třída 15:00 – 16:00 hod.,  5. – 6. třída 16:00 – 17:00 hod.
 • Vyučování náboženství předškoláků na faře v pátek od 13 hod.
 • Zkoušky dětské scholy na faře v pátek: od 14 do 14:30 hod. děti 4 – 7 let, od 15 hod. starší děti.
 • Příprava dětí na 1. svaté přijímání v neděli 1x za 14 dní od 17:30 hod. na faře.
 • Příprava na biřmování v pátek 1x za 14 dní od 18:45 hod. na faře.
 • Biblické hodiny v úterý od 19 hod. na faře.
 • Modlitba růžence ve středu od 18 hod. na faře.
 • Adorace ve čtvrtek po mši svaté v kostele v Mníšku do 19:25 hod.
 • Pobožnost křížové cesty na Skalce každou druhou sobotu v měsíci od 14 hod.
 • Modlitby Taizé v kapli na Malé Svaté Hoře nepravidelně – po ohlášení. Nejbližší termín 30. října od 19 hod.
 • Večer chval v kostele v Mníšku 6. listopadu od 19 hod.
 • Ekumenické modlitby nepravidelně. Nejbližší termín 8. prosince od 19 hod. u Vojkůvkových.
 • Chrámový sbor má zkoušky ve středu od 19 hod. na faře.
 • Hubertská mše sv. v kostele v Líšnici v neděli 24. října od 10:30 hod.
 • Sváteční koncert v kostele sv. Václava v Mníšku 28. října od 18 hod.

Zatím nejsou žádné komentáře

Napsat komentář

*