Čer 29 2017

Nástěnka

Publikoval/a

 

  • Společná modlitba růžence ve středu od 18,00 hod. na faře v Mníšku.
  • Každou druhou středu v měsíci od 19 hod. v Mateřském centru MKS ekumenické modlitby za Mníšek a okolí. Nejbližší termín 12. července.
  • Každý čtvrtek po mši svaté v Mníšku eucharistická adorace do 19,25 hod.
  • Druhé soboty v měsíci konáme pobožnost křížové cesty na Skalce od 14,00 hod. Nejbližší termín v sobotu 8. července.
  • Byla nově uspořádána farní knihovna. Výpůjční den vždy 1. neděle v měsíci po mši sv. v Mníšku.
  • Modlitby Taizé v kostele v Kytíně jedenkrát za měsíc.
  • Vyučování náboženství pro školní děti bude opět po prázdninách.
  • Biblické hodiny budou pokračovat po prázdninách.
  • Společenství mládeže ve středu od 17,15 hod. jedenkrát za 14 dní na faře v Mníšku.
  • Skalecká pouť. Mše svatá na Skalce v sobotu 22. července od 10 hod. Hlavním celebrantem bude Mgr. Josef Pecinovský, děkan karlštejnské kapituly a farář v Praze – Modřanech. Procesí od kostela vyjde v 8 hod.

Zatím nejsou žádné komentáře

Napsat komentář

*