Říj 31 2020

Nástěnka

Publikoval/a

 

  • Apoštolská penitenciárie s osobním pověřením papeže Františka prodloužila možnost získat plnomocné odpustky pro zemřelé kvůli pandemii Covid-19 na celý měsíc listopad. Obvykle platí pouze od 1. do 8. listopadu. (V České republice je tato možnost i týden před 1. listopadem, tj. letos již od 25. 10. 2020).
  • Celkově lze tedy odpustky spojené s návštěvou hřbitova letos získat kterýchkoli osm dní od 25. 10. do 30. 11. dle vlastní volby. Podmínkami jsou v daný den: návštěva hřbitova, modlitba za zesnulé, modlitba na úmysl Svatého Otce, vyloučení sebemenšího zalíbení v hříchu, svaté přijímání a v okruhu těchto dní svátost smíření.
  • Odpustky spojené s návštěvou kostela, které je běžně možné získat 2. listopadu, lze letos získat kterýkoli den měsíce listopadu podle vlastní volby. Podmínkami jsou v daný den: návštěva kostela nebo kaple, modlitba Otčenáš, modlitba Věřím, modlitba na úmysl Svatého Otce, vyloučení sebemenšího zalíbení v hříchu, svaté přijímání a v okruhu těchto dní svátost smíření.
  • Kromě toho senioři, nemocní a všichni, kteří z vážných důvodů nemohou opustit své bydliště kvůli omezením spojenými s pandemií, mohou získat odpustky na dálku. Stačí, pokud se v modlitbě spojí se společenstvím církve, zřeknou se jakéhokoliv hříchu a s úmyslem splnit, jakmile to bude možné, i další podmínky (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého Otce) a před obrazem Pána Ježíše nebo Panny Marie se pomodlí za zesnulé. Touto modlitbou mohou být např. ranní chvály nebo nešpory z breviáře za zesnulé, růženec, Korunka k Božímu milosrdenství nebo jiné modlitby za zemřelé, které se věřící obvykle modlí, četba úryvku z Evangelia, který je součástí liturgie za zesnulé, nebo vykonání skutku milosrdenství spojeného s obětováním bolestí a útrap vlastního života Bohu.
  • V pondělí 2. listopadu, v den vzpomínky na všechny věrné zemřelé, budou ve farnosti v kostele 3 mše svaté: 9:00 Mníšek, 14:30 Líšnice, 18:00 Mníšek. Při nich budou modlitby za zemřelé, jejichž jména písemně včas sdělíte (osobním předáním, lístkem do schránky na faře, SMS, mailem). Modlitby za zemřelé na hřbitovech letos individuálně, jak uvedeno výše.

Zatím nejsou žádné komentáře

Napsat komentář

*