Dub 10 2021

Nástěnka

Publikoval/a

 

  • Výuka náboženství školáků probíhá podle rozvrhu v úterý. Domluva s Danielou Feltovou.
  • Přípravy na první svaté přijímání dětí a svátost biřmování vede dle domluvy Daniela Feltová. První svaté přijímání dětí je plánováno na neděli 13. června v Mníšku.
  • Mezi katechumeny farnosti byl přijat v diecézi vyhlášeném termínu 28. 11. jeden kandidát. Příprava k svátostem individuálně s farářem.
  • Setkání nad biblí v úterý od 19 hod. na faře.
  • Společná modlitba růžence na faře každou středu od 18 hod. Stále platí výzva biskupů modlit se růženec za odvrácení pandemie každý den od 20 hod.

Zatím nejsou žádné komentáře

Napsat komentář

*