Srp 11 2014

Archa 2014

Publikoval/a at 16.32 pod Akce pro děti,Farní tábory

Farní tábor ve městě – Archa

Letošní tábor nesl název Pod egyptským sluncem aneb Josefova dobrodružství.

Každé ráno jsme zahajovali povídáním části příběhu o Josefovi, promítali na plátno obrázky k textu a ztvárňovali s dětmi příběh pomocí biblických postaviček. Společně jsme poznávali, že tento, ač tolik starý příběh, nám má stále co říct a učí nás důvěřovat Hospodinu a Jeho cestám.

Pondělí 4. srpna

První den jsme (po ranním povídáním s tetou Markétou Schichovou) zahájili výlet vlakem. Pěšky jsme došli na nádraží a dále pokračovali vláčkem do Klínce.Vystoupili jsme uprostřed lesů a vyrazili lesní pěšinou směrem ke štole.

Tmavou a dlouhou štolu všichni nebojácně prolezli tam i zpět. Místy jsme se museli pořádně sehnout nebo co nejvíc zúžit a přitom dát pozor, abychom neklouzli po kamenech do protékající vody. U vchodu jsme objevili pohozený luk a šípy, mohli jsme si tedy zastřílet na cíl. Holky se vůbec nenechaly zahanbit.

Vrátili jme se zpět přes koleje k poblíž protékajícímu Bojovskému potoku. Děti se s nadšením brouzdaly ve vodě a kluci stavěli hráze. Pak se všichni pustili do hledání písmen napsaných na kamenech v potoce i kolem. Jirka Pšenička ve funkci zapisovatele vcelku rychle vyluštil zprávu, která všechny zavedla k pařezu s ukrytým sladkým pokladem. Posilněni jsme se mohli pustit do další hry, kterou mezitím připravil strýc Tom s Terezkou. Děti rozděleni do 4 skupin postupně vybíhaly a na označeném území hledaly vylosované slovo.V tu chvíli to byli zemědělci, kteří musí „nasbírat“ nějakou plodinu nebo „ulovit“ zvíře žijící v Egyptě. Zvláště holky hrály s velkým nasazením.

Nazpět jsme se vrátili opět vlakem a z nádraží pěšky a vůbec nikomu nevadilo, že se dalo do deště.

 Úterý 5. srpna

Dopoledne jsme navštívili mlýn pod mníšeckým zámkem. Pan Žukovský, který jej zachránil před demolicí a uvedl do původního stavu, nám velice ochotně povyprávěl o jeho historii.

Na farní zahradě jsme se pustili do výroby nádob z keramické hlíny, které Egypťané potřebovali. Zahráli jsme hru „Seber slaninu“.

Poobědvali jsme (výborné řízky a bublaniny) a pak honem ke Kovohutím do dolu Skalka. Tam na nás již čekal pan Gajdošík a podal nám poutavým způsobem zajímavý výklad. Důlním vláčkem a s nasazenými helmami jsme dojeli podzemím až pod kostelík na Skalce. Rázem jsme se ocitli v hloubce 150 m. Překvapila nás rozsáhlost chodeb a hloubka dolu (36 pater). Pak jsme pěšky procházeli části chodeb.

Po návratu jsme stihli ještě zahrát „Karavanu do Egypta“. Děti se měly „sbalit“ na cestu do Egypta – najít po jedné věci, jejíž název začínal od každého z písmen abecedy.

 Středa 6. srpna

Dopoledne jsme se věnovali přírodním zákonitostem a chemickým pokusům. Spolu s Aničkou Čiškovou si děti dokonce vyrobily sopku chrlící lávu !!, v rukavicích si pohrály s bublinami,vyrobily tvárný skvělý barevný sliz na hraní (který „stékal“ a kopíroval ruku), samy vypouštěly maxibubliny a dozvěděly se mnoho zajímavostí. Moc je to všechno a všechny zajímalo a bavilo.

Odpoledne jsme strávili v muzeu zlata v Novém Kníně, kde jsme si mohli vyzkoušet i rýžování zlatonek.

Na zahradě po návratu děti soutěžily při hře „Zavlažování Nilu“ a vyráběly misky z čočky .

 Čtvrtek 7. srpna

Tento den jsme (opět po povídání si další části Josefova příběhu) vyrazili do Stříbrné Lhoty.

Zde na nás čekala teta Zuzka (Bartáková), která nás ochotně přijala do svého domu a krásné zahrady. Usazeni na dekách jsme vyslechli podrobný výklad o tom, na co (a čím) se psalo v Egyptě a z čeho se dělá papír. Jeho výrobu si pak mohl každý sám vyzkoušet a také si jej dozdobit sušenými bylinkami. Pak jsme se vrhli na pletení z pedigu (liány z pralesa). Ani jsme nevěděli jak a byl čas oběda. Děvčata se sama ujala vaření (a loupání a krájení jim šlo skvěle) a kluci se ujali ohně a řezání dřeva. Předtím si ještě pod Zuzčiným dozorem vyzkoušeli za pomocí troudu, ocílka a pazourku rozdělání ohně. Přesvědčili se, že to nebylo vůbec jednoduché. Za chvíli už všude krásně voněla bramboračka.Po dobrém obědě jsme se odebrali do lesa, kolem zvědavých koní a cestou zahráli hru, která nám procvičila paměť „Alexandrijské svitky“. Bylo hodně těžké zapamatovat si všechna ta neznámá a dlouhá slova. V lese pak následovala hra „Egyptské hieroglyfy“, kde jsme vyluštili verš z písma : „Nebojte se už tedy, postarám se o vás i o vaše děti“.

Mezitím se dalo do deště a čas pokročil. Rozloučili jsme se tedy a posilněni koláčem vyrazili zpět domů.

 Pátek 8. srpna


V pátek jsme jeli autobusem do Líšnice. Tam nás očekávala paní Pohlreichová. Za asistence dětí z jezdeckého klubu se každý, kdo měl zájem, projel na koni. Ti, co se na začátku jízdy báli (a jezdilo se bez sedel), chtěli na konci jet ještě jednou. Pak jsme sledovali závody dětí z jezdecké školy na koních.

Nazpět jsme museli opět pěšky na autobus k hlavní silnici,což bylo ve velkém horku náročné.

Cestou jsme navštívili oblíbené líšnické hřiště s prolézačkami.

Na faře jsme poobědvali výbornou bramboračku Pavly Pšeničkové a palačinky.

Holky se převlékly do plavek a polévaly se a kluci se, schovaní za keři, věnovali svým klukovským hrám. Po půlhodince jsme zahájili další hry : “Josefovi bratři“, Kimovu hru, běh na čas s kamínkem a miskou na hlavě, „Egyptskou matematiku“.

Poté jsme dodělávali keramiku (zdobení engobou), tkali na rámu, dekorovali krabičky barevným pískem z Egypta,….

 Ještě jednou děkuji všem, kdo s táborem pomáhali !

Děkuji Otci Janovi za modlitby a zázemí,

Markétce Schichové za duchovní část programu a provázení, Aničce Čiškové a Zuzce Bartákové za program i provázení, Pavle Pšeničkové, Tomášovi Rusovi a Jitce Mrázkové za doprovázení, pí Jesenské a pí Čollákové za uvaření, Honzovi Krejčímu za zpracování fotek a Pavlu Schichovi za vypálení keramiky.

 Katka Typlová

Zatím pouze jeden komentář

Jeden komentář k “Archa 2014”

  1. Anna Čišková napsal:

    Velké díky patří i slečně Terezce Typlové, která velice aktivně pomáhala jako táborová asistentka.

Napsat komentář

*