Zář 07 2015

Noc žalmů 2015

Publikoval/a at 14.57 pod Noc žalmů

Farní kostel svatého Václava v Mníšku pod Brdy – 12.9.2015, 20:00 – 13.9.2015, kolem  03:00

Milí přátelé,

rádi bychom Vás znovu po roce pozvali ke společnému  předčítání žalmů.

Četbu žalmů v nočním bdění zamýšlíme tentokrát jako prosbu za kněze a za všechny, které Pán vyvolil, aby vedli jeho lid.

Jako čas předčítání volíme opět období Svátku Povýšení Svatého Kříže (14.září). Po tomto dni pak následuje svátek Panny Marie Bolestné.

Strukturu předčítání ponecháváme stejnou. Doba, kterou strávíme při bdění, je na zvážení a možnostech každého z nás, není nutné účastnit se celého předčítání.

Plánovaný rozvrh recitací žalmů je v příloze. Prosíme, abyste si vybrali žalmy, které byste rádi recitovali a zapsali se do příslušné kolonky nebo nahlásili čísla na mailovou adresu: krejci.jan@centrum.cz, radka@safar.info.

Bloky žalmů jsou proloženy krátkými pauzami s hudbou.

V důvěře, že budeme moci ve společné modlitbě předložit Bohu životy naše, našich rodin, naší farnosti, i celého světa a vyprosit si milost pro ty, které Pán vyvolil, aby vedli jeho lid.

Radka Šafářová a Jan Krejčí

Rozpis jednotlivých žalmů a on-line registrace

On-line registracechci se zapsat do tabulky

 

Zatím nejsou žádné komentáře

Napsat komentář

*