Kvě 28 2016

Monika Umlášková – nová ředitelka farní charity

Publikoval/a at 12.19 pod Farní charita

Po více než deseti letech služby Evy Novákové, jsem byla letos jmenována novou ředitelkou farní charity v Mníšku pod Brdy.
Stejně jako v minulých letech bude naše farní charita pokračovat v účasti na Tříkrálové sbírce pořádané Charitou ČR. Výtěžek je vždy využit na vybrané projekty v sociální a zdravotní oblasti. Například v letošním roce byly prostředky vybrané v pražské arcidiecézi využity na podporu rodin a matek s dětmi, na podporu nových farních charit a nemocnice v Ugandě. V letošním roce se Evě Novákové, koledníkům a díky štědrosti dárců podařilo v naší farnosti vybrat 50 405 Kč. Část sbírky – 65% se vrátila zpátky a mohly tak být podpořeny záměry v místě konání sbírek. Byla podpořena rodina v tíživé životní situaci – příspěvek na školu v přírodě a kroužek dětí, osamocené nemocné paní byla uhrazena donáška obědů a nákup jídla a pro Domov seniorů pod Skalkou mohlo být zakoupeno vybavení internetové „minikavárny“.
Ráda bych uspořádala setkání seniorů naší farnosti, kteří již nemohou sami chodit do kostela nebo se účastnit různých farních akcí bez pomoci a jaksi se nám „ztrácejí z očí“.
Sledujeme problematiku uprchlíků. Ve farnosti budeme postupovat v souladu s Charitou ČR, která v současné době mapuje možnosti pomoci uprchlíkům. Z tohoto důvodu zprovoznila elektronickou databázi, díky níž je možné nabídnout různorodou pomoc (ubytování, materiální pomoc, pomoc dobrovolníků apod.). Databázi najdete na stránkách www.pomocuprchlikum.charita.cz. Charita je připravena pomoci migrantům jednak pomocí své profesionální služby, tak pomocí nabídnutou farnostmi – formulář. V současné době je vše ve fázi příprav, protože zde ještě nejsou migranti, kteří požádali o azyl v ČR, získali ho a byli tak připraveni přijmout pomoc při integraci.
Těším se na práci v naší farnosti a budu vděčná za vaše podněty a pomoc.

Monika Umlášková – ředitelka farní charity Mníšek pod Brdy
monika.umlaskova@seznam.cz, 603455406

Farní charita v Mníšku pod Brdy působí od roku 2004 a její činností je převážně konání Tříkrálové sbírky. Jedná se o celostátní sbírku Charity České republiky, jejíž vybrané příspěvky jsou vždy využity k pomoci lidem v sociální a zdravotní oblasti (budováni azylových domů, domů pro seniory, přispívání na jejich provoz, podpora chudých dětí v rozvojových zemích – Afrika, Bělorusko).

65% vybrané částky ve farnosti se jí vrací zpět při vypracování záměru.

V letošním roce jsme v Mníšku a okolí vybrali 40 573 Kč, ze kterých se nám do farnosti vrátilo 26 tisíc Kč. Z této částky jsme podpořili dvě nemocné seniorky příspěvkem na kompenzační pomůcky, léky a pečovatelskou službu. Dále jsme předali přípěvek na lázeňský pobyt jednomu hendikepovanému chlapci a dalšímu chlapci ze sociálně slabé rodiny uhradili ozdravný pobyt. Přispěli jsme také symbolicky na dopravu farnímu letnímu táboru.

Věříme, že toto dobrovolné nevýdělečné počínání má smysl a děkujeme za vaši štědrost.

Eva Nováková, ředitelka Farní charity Mníšek pod Brdy

DSC00707-2

Zatím nejsou žádné komentáře

Napsat komentář

*