Zář 05 2016

Noc žalmů 2016

Publikoval/a at 23.00 pod Noc žalmů

Farní kostel svatého Václava v Mníšku pod Brdy
pátek 16.9.2016, 19:30 – sobota 17.9.2016, kolem 02:30

Milí přátelé,

rádi vás opět po roce zveme ke společnému předčítání žalmů.

Četbou žalmů v tomto mimořádném Svatém roce milosrdenství budeme prosit o dar milosrdenství v životě každého z nás: Abychom správně rozpoznávali Tělo trpícího Krista v těch, které nám Pán posílá a sloužili jim tím milosrdenstvím, které Pán různým způsobem svěřuje do našich rukou. Abychom uměli milosrdenství také přijímat a děkovat za ně proměnou svého srdce.

Jako čas předčítání volíme opět období Svátku Povýšení Svatého Kříže, po kterém následuje svátek Panny Marie Bolestné. A v letošním roce také v období, kdy byla svatořečena Matka Tereza z Kalkaty, žena, která byla skutečně „tužkou v milosrdné ruce Boží“.

Strukturu předčítání ponecháváme nezměněnou. Doba, kterou strávíme při bdění, je na zvážení a možnostech každého z nás, není nutné účastnit se celého předčítání.

Plánovaný rozvrh recitací žalmů je uveden níže na této stránce a na vývěsce v kostele. Prosíme, abyste si vybrali žalmy, které byste rádi recitovali a zapsali se do příslušné kolonky v tabulce na webu, v kostele nebo se nahlásili na mailovou adresu radka@safar.info, případně přímo v kostele během večera. Bloky žalmů jsou proloženy krátkými pauzami s hudbou, kterou pro nás vybere Maja Mašková.

V důvěře, že budeme moci ve společné modlitbě předložit Božímu Milosrdenství životy naše, našich rodin, naší farnosti, celé země i světa.

Radka Šafářová

Rozpis jednotlivých žalmů a on-line registrace

On-line registracechci se zapsat do tabulky

 

Zatím nejsou žádné komentáře

Napsat komentář

*