Zář 04 2017

Noc žalmů 2017

Publikoval/a at 9.44 pod Noc žalmů

Farní kostel svatého Václava v Mníšku pod Brdy
pátek 15.9.2017,19:30 – sobota 16.9.2017,02:30

Milí přátelé,

rádi vás opět po roce, v období Svátku  Povýšení  Svatého Kříže a za ním následujícího svátku Panny Marie Bolestné, zveme ke společnému  předčítání žalmů.

Četbou žalmů bychom chtěli v letošním roce prosit:

  • Za čistotu víry
  • Za pronásledované křesťany, za odvahu víru vyznat
  • Za mír ve světě

Strukturu předčítání ponecháváme nezměněnou. Doba, kterou  strávíme při bdění, je na zvážení a možnostech každého z nás,  není nutné se účastnit celého předčítání.

Plánovaný rozvrh recitací žalmů je na farních stránkách a na vývěsce v kostele. Prosíme,  abyste  si vybrali žalmy, které byste rádi  recitovali nebo zpívali a zapsali se do příslušné kolonky v kostele nebo nahlásili na mailovou adresu radka@safar.info. Ke čtení je možné přijít i přímo do kostela bez předchozího ohlášení.

Bloky žalmů jsou proloženy  krátkými „vyrovnávacími“ pauzami s hudbou, kterou pro nás vybere Maja Mašková.

V důvěře, že  budeme moci společně prosit za víru, za ty, kdo nám ji předali i za nás, kdo ji máme uchovat a předat svým dětem, za Kristův pokoj a mír ve světě… I za všechno, co nám Pán do modliteb svěřuje.

Radka Šafářová

Rozpis jednotlivých žalmů a on-line registrace

On-line registracechci se zapsat do tabulky

 

Zatím nejsou žádné komentáře

Napsat komentář

*