Pro 08 2018

2. neděle adventní 2018 – zamyšlení otce Václava

Publikoval/a at 21.07 pod Nezařazené

2. ADVENTNÍ TÝDEN – Naděje, která nevychází z nás, ale je pro nás.

Z textů užitých v liturgii této neděle
Ve všech svých modlitbách s radostí prosím za vás za všechny. Vždyť od prvního dne až do této chvíle mi pomáháte v rozšiřování evangelia. Jsem totiž přesvědčen, že ten, který ve vás toto dobré dílo začal, přivede ho ke konci ke dni Krista Ježíše. Ano, Bůh je mi svědkem, jak po vás po všech toužím láskou Krista Ježíše. A za to se modlím: ať stále víc a více roste vaše láska a s ní i poznání a všestranný úsudek, abyste dovedli volit to lepší, čistotou jen zářili a byli bez hříchu pro onen den Kristův, s plnou mírou dobrých skutků, vykonaných ve spojení s Ježíšem Kristem, k Boží chvále a slávě. Flp 1,4-11

Krátký úvod do textu
Je třeba vnímat počátek Božího díla v nás i jeho pokračování. Také svátosti v životě přijímané, jsou elementy Božího díla v nás. A opět je to Boží dílo v nás, které se projevuje sice v tomto životě, ale plně zazáří (najde svůj vrchol a vyústění) v Ježíšově druhém příchodu.

Témata k úvaze:

  • Kde je v mém životě počátek Božího díla? Vnímám ještě tento počátek- alespoň někdy?
  • Když mám dojem, že moje snaha o život podle evangelia nemá žádný úspěch, že i když chci dobré, je z toho ne-dobré, nebo dokonce špatné, když vidím, že neumím spolupracovat s Boží milostí – počítám i tehdy s tím, že Bůh je schopen i ochoten dobré dílo ve mně dotáhnout až do konce? A že ten konec je až v nebi?
  • Pavel se modlil za křesťany: „… ať stále víc a více roste vaše láska a s ní i poznání a všestranný úsudek, abyste dovedli volit to lepší, čistotou jen zářili a byli bez hříchu pro onen den Kristův“ (Flp 1,9-10). Je něco podobného obsahem mých modliteb? Pokouším se takto modlit?

„Přídavek“ pro manželské páry

  • Není nic divného, když člověku občas docházejí síly nebo má dojem, že jeho snaha žít manželství tak, jak slíbil v den svatby, nemá žádný výsledek. A když se vztah octne v odlivu, velmi často ztrácí trpělivost…. Mohou nás povzbudit přátelé, dobrá četba, atd. Ale počítám v takových situacích s tím, že Bůh je Ten, kdo spojuje srdce muže a ženy, že jen On schopen i ochoten dobré dílo v našem manželství dotáhnout až do konce? A že ten konec je až v nebi? A prosím o to? (viz výše)

Václav Boháč, jáhen

Zatím nejsou žádné komentáře

Napsat komentář

*