Pro 22 2018

4. neděle adventní 2018 – zamyšlení otce Václava

Publikoval/a at 0.00 pod Nezařazené

4. ADVENTNÍ TÝDEN Ježíš Kristus uprostřed lidských dějin, uprostřed nás.

Z textů užitých v liturgii této neděle

V těch dnech se Maria vydala na cestu a spěchala do jednoho judského města v horách. Vešla do Zachariášova domu a pozdravila Alžbětu. Jakmile Alžběta uslyšela Mariin pozdrav, dítě se radostně pohnulo v jejím lůně. Alžběta byla naplněna Duchem svatým a zvolala mocným hlasem: „Požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého! Jak jsem si zasloužila, že matka mého Pána přišla ke mně? Vždyť jakmile zazněl tvůj pozdrav v mých uších, dítě se živě a radostně pohnulo v mém lůně. Blahoslavená, která jsi uvěřila, že se splní to, co ti bylo řečeno od Pána!“ Lk l,39-45

Krátký úvod do textu

Evangelium Lk 1,39-45 ví o Ježíšově příchodu do života Mariina a ukazuje jeho příchod do vztahu s Alžbětou, tedy do lidských vztahů. A přitom Ježíš není vůbec vidět, nekoná (jakožto plod v Mariině těle) žádnou lidskou aktivitu. Přesto je od této chvíle v lidských dějinách přítomen ať chceme nebo nechceme a zároveň v nich může být zapírán a z života člověka vytlačován. To nás ovšem nesmí mást – na jeho přítomnosti v dějinách to nic nemění.

Témata k úvaze:

  • Vnímáme-li nějakou oblast života jako nejistou nebo působící strach zkusme si uvědomit, že Ježíš je i tam přítomen a že na rozdíl od krátkodobosti a pomíjivosti mnoha lidských plánů, výtvorů a institucí je jeho přítomnost v celých lidských dějinách, tedy i v těchto konkrétních oblastech, trvalá – až do konce časů.
    Vidím tuto Ježíšovu přítomnost jako žádoucí? Je to pro mne důvod k trvalé naději? Nebo vkládám svoji naději do něčeho nebo někoho jiného?
  • Nemám Boží přítomnost jaksi spojenou jen s kostelem a s náboženskými úkony – kam „patří“ zatímco do mého formálního“ života jakoby nepatřila?

„Přídavek“ pro manželské páry

  • A Ježíšova přítomnost v našem manželském vztahu a v naší rodině? – Chci ji vnímat, nebo ignorovat?
    Vidím ji jako žádoucí?
  • Mám tuto přítomnost spojenou se svátostí manželství? Uvědomuji si, že při svatebním obřadu jsme o ni prosili? Chci se k ní obnovou manželského slibu znovu přihlásit?

Zatím nejsou žádné komentáře

Napsat komentář

*