Led 06 2021

Tříkrálová sbírka 2021

Publikoval/a at 13.43 pod Info

Do průběhu sbírky v roce 2021 zasáhla pandemie nemoci covid-19 a v souvislosti s ní přijatá opatření. Vzhledem ke zhoršení situace a celostátnímu zpřísnění restrikcí, rozhodlo vedení Charity Česká republika, že po dobu trvání pátého stupně PES koledníci nevyjdou.

Koleda ale zrušena není. Přesouvá se do online prostředí – proto přivítejte naše virtuální koledníky a přijměte online požehnání. Koledu z mníšecké farní zahrady si můžete vychutnat na FACEBOOKU.

Přispět můžete čtyřmi způsoby:

  • bankovním převodem na Tříkrálový sbírkový účet:

66008822/0800, variabilní symbol 77701922
(VS slouží k identifikaci. Pokud zadáte tento variabilní symbol, tak 65 % z poslané částky bude následně zasláno na účet mníšecké Charity)

  • úhradou platební kartou: platební bránu najdete na webových stránkách TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
  • posláním dárcovské smsky: informace najdete na webových stránkách TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
  • osobně do speciální kasičky v mníšeckém kostele sv. Václava nebo v lékárně U Matky Boží (naproti zdravotnímu středisku)

Vybrané peníze od štědrých dárců (ve výši 65 % z vybrané částky) budou použity na podporu lidí z Mníšku pod Brdy a okolí, kteří se ocitli v tíživé životní situaci. Jejich prostřednictvím pomůžeme uhradit školní družinu, kroužek, obědy ve školce či školní pomůcky potřebným dětem.
Část prostředků (35 %) použije Arcidiecézní charita Praha na podporu jiných projektů (sociální bydlení, pomoc rodinám v nouzi, zdravotní péče v Ugandě apod.).

Přispívat můžete letos déle než je zvykem, a to do 24. ledna.

Děkujeme. Bůh žehnej vaše domovy.

Více informací o zvycích a tradici na Tři krále se dozvíte v článku: Svátek Tří králů je symbolem obdarovávání

Zdroj: Zprávy z Mníšku, Monika Umlášková, koordinátorka Tříkrálové sbírky

Zatím nejsou žádné komentáře

Napsat komentář

*