Led 28 2022

Tříkrálová sbírka 2022 – výsledky

Publikoval/a at 18.13 pod Farní charita,Info

Před rokem zasáhla do tříkrálového koledování pandemie a s ní přijatá opatření tak zásadně, že koledníci do ulic vůbec nevyrazili. Letos už mohly skupinky králů opět popřát štěstí zdraví a požehnat lidem a jejich domovům ve farnosti osobně.

Nebylo to ale bez omezení – kvůli opatřením se nemohlo koledovat ve vnitřních prostorách, nedalo se tak dostat do bytových domů. Někteří koledníci z důvodu karantény nebo nemoci musely na poslední chvíli odřeknout účast.

Přesto do ulic Mníšecké farnosti vyrazilo devatenáct skupinek a včetně statutárních kasiček v kostelích, v lékárně a na městském úřadě MpB se podařilo vybrat celkem 117.709 Kč.

Další možností bylo – stejně jako loni – až do 31. 1. přispět bankovním převodem číslo tříkrálového účtu – 66008822/0800 s variabilním symbolem 777911922 ve prospěch naší farnosti nebo bezhotovostním převodem skrze přidělený QR kód. Výsledky ještě nejsou známy.

Cílem sbírky je finanční pomoc sociálním projektům v ČR i zahraničí. Letos je to podpora těchto projektů: v pražské arcidiecézi – Pomoc potřebným v souvislosti s covid-19 v pražské arcidiecézi, Domov seniorů sv. Václava ve Staré Boleslavi, Farní charita Kolín. Pomoc v zahraničí – Zdravotní péče pro sociálně slabé v Ugandě.

Většinu výtěžku – 65 % – využije Farní charita Mníšek pod Brdy na místní potřeby.

Z výtěžku loňské sbírky jsme mohli v naší farnosti uhradit školní družinu, kroužky, obědy ve školce, školní pomůcky potřebným dětem. Postiženému chlapci přispět na rehabilitační pobyt a přispět na léky a jiné věci lidem v nouzi.

Díky všem věrným koledníkům a štědrým dárcům!

Příští rok bychom rádi přivítali nové děti, které nám ve farnosti dorůstají. Lidé mají opravdu radost, když se dočkají tří králů, že jim zazpívají, že mohou přispět na dobrou věc a většinou si děti odnesou i nějakou sladkost.

Monika Umlášková

Zatím nejsou žádné komentáře

Napsat komentář

*