Čvn 07 2023

Knihovna

Publikoval/a

Farní knihovna

kompletní seznam ve formátu XLS (MS Excel): 2017_3_10_KNIHOVNA_fara.xlsx

 

1. LITURGIKA
AUTOR POPIS
1 Lekcionář 1
2 Lekcionář 3
3 Lekcionář 3
4 Lekcionář 3
5 Lekcionář 4
6 Lekcionář 5
7 Lekcionář 6/1
8 Lekcionář 6/1
9 Lekcionář 6/2
10 Lekcionář 6/2
11 Český misál
12 Pohřební obřady
13 Obřady pomazání nemocných a péče o nemocné
14 Svatební obřady
15 Adam, Adolf Liturgika – Křesťanská bohuslužba  a její vývoj
16 Richter, Klemens Liturgie a život
17 Pokorný, Ladislav Prostřený stůl
18 Pokorný, Ladislav Světlo svátostí a času
19 Guardini, Romano O posvátných znameních
20 Malina, Bedřich Dějiny římského breviáře
21 Adamec, K., Khom, R., atd. Kostelník
22 Vlastimil,Josef Vzorný kostelník
23 Český misál
24 Šidlovský, Evermod Gejza, OPraem Svět liturgie
25 Pokorný, Ladislav Světlo svátostí a času
26 Pokorný, Ladislav Obnovená liturgie
27 Pokorný, Ladislav Slovo ke dni I. Díl
28 Pokorný, Ladislav Slovo ke dni II. Díl
29 Pokorný, Ladislav Dvě liturgická pojednání
30 Šidlovský, Evermod Gejza, OPraem Svět liturgie
31 Pokorný, Ladislav Prostřený stůl vyřazeno
32 Vacek, Václav Pozvání k Večeři Páně
33 Pokorný, Ladislav Světlo svátostí a času vyřazeno
2. KATECHETIKA
Autor Popis
1 Katechismus katolické církve
2 Katechismus katolické církve
3 Kompendium katechismu katolické církve
4 Katolický katechismus – Život z víry
5 Katolický katechismus – Život z víry
6 Katolický katechismus – Život z víry
7 Katolický katechismus – Život z víry
8 Katolický katechismus – Život z víry
9 Katolický katechismus – Život z víry
10 Katolický katechismus – Život z víry
11 Katolický katechismus – Život z víry
12 Katolický katechismus – Život z víry
13 Katolický katechismus – Život z víry
14 Katolický katechismus – Život z víry
15 Katolický katechismus – Život z víry
16 Katolický katechismus – Život z víry
17 Katolický katechismus – Život z víry
18 Katolický katechismus – Život z víry
19 Katolický katechismus – Život z víry
20 Katolický katechismus – Život z víry
21 Katolický katechismus – Život z víry
22 Katolický katechismus – Život z víry
23 Katolický katechismus – Život z víry
24 Katolický katechismus – Život z víry
25 Katolický katechismus – Život z víry
26 Katolický katechismus – Život z víry
27 Katolický katechismus – Život z víry
28 Katolický katechismus – Život z víry
29 Katolický katechismus – Život z víry
30 Katolický katechismus – Život z víry
31 Katolický katechismus – Život z víry
32 Katolický katechismus – Život z víry
33 Katolický katechismus – Život z víry
34 Katolický katechismus – Život z víry
35 Katolický katechismus – Život z víry
36 Katolický katechismus – Život z víry
37 Katolický katechismus – Život z víry
38 Katolický katechismus – Život z víry
39 Katolický katechismus – Život z víry
40 Katolický katechismus – Život z víry
41 Katolický katechismus – Život z víry
42 Katolický katechismus – Život z víry
43 Katolický katechismus – Život z víry
44 Katolický katechismus – Život z víry
45 Katolický katechismus – Dějiny spásy
46 Katolický katechismus – Dějiny spásy
47 Katolický katechismus – Dějiny spásy
48 Katolický katechismus – Dějiny spásy
49 Katolický katechismus – Dějiny spásy
50 Katolický katechismus – Dějiny spásy
51 Katolický katechismus – Dějiny spásy
52 Katolický katechismus – Dějiny spásy
53 Katolický katechismus – Dějiny spásy
54 Katolický katechismus – Dějiny spásy
55 Katolický katechismus, 1968
56 Katolický katechismus, 1968
57 Katolický katechismus, 1968
58 Bárta, Jan OFM Katechetický kurs
59 Verdier, J., Chanon, M., Aguard, A.M. Katecheze
60 Katecheze II.
61 Tomášek, František Věčné  téma vyřazeno
62 Tomášek, František Výchova v rodině
63 Tomášek, František Výchova v rodině
64 Tomášek, František Ty a on – ty a ona
65 Přijď, Pane Ježíši!
66 Přijď, Pane Ježíši!
67 Přijď, Pane Ježíši!
68 Přijď, Pane Ježíši!
69 Přijď, Pane Ježíši!
70 Přijď, Pane Ježíši!
71 Pesch, Otto Hermann Základní otázky katolické víry
72 Čala, Antonín Základy víry
73 Praktický průvodce pro doprovázející v katechumenátu
74 Pokorný, Ladislav První čtení o Pánu Bohu
75 Pokorný, Ladislav První čtení o Pánu Bohu
76 Bárta, Jan OFM Katechetický kurs
77 Pereira, Clement Kdo mi řekne pravdu
78 Waldenfens, Hans Světová náboženství jako odpovědi na otázku po smyslu života a světa
79 Katolický katechismus – Dějiny spásy
80 Katolický katechismus – Život z víry
81 Náš život z víry
82 Příprava k svaté zpovědi a k svatému přijímání pro mladší děti
83 Naše víra – sborník úvah o katolické víře
84 Naše víra – sborník úvah o katolické víře
85 Naše víra – sborník úvah o katolické víře
86 Naše víra . Sborník úvah o katolické víře
87 Novák, Stanislav 44 katechezí jako příprava na první svaté přijímání
88 Chléb života – příprava k prvnímu svatému přijímání
89 Chléb života – příprava k prvnímu svatému přijímání
90 Chléb života – příprava k prvnímu svatému přijímání
91 Chléb života – příprava k prvnímu svatému přijímání
92 Chléb života – příprava k prvnímu svatému přijímání
93 Pulec, Kryštof Biblické dějiny pro nejmenší
94 Pulec, Kryštof Biblické dějiny pro nejmenší
95 Pulec, Kryštof Biblické dějiny pro nejmenší
96 Pulec, Kryštof Biblické dějiny pro nejmenší
97 Pulec, Kryštof Biblické dějiny pro nejmenší
98 Pulec, Kryštof Biblické dějiny pro nejmenší
99 Pulec, Kryštof Biblické dějiny pro nejmenší
100 Pulec, Kryštof Biblické dějiny pro nejmenší
101 Pulec, Kryštof Biblické dějiny pro nejmenší
102 Kratochvíl, Václav Slovo o víře
103 Křest
104 Opatrný, Aleš Příprava rodičů na křest dítěte
105 Muchová, Ludmila A přece přinášejí štěstí (metodika k první zpovědi)
106 Brtník, Josef; Nečasová, Zdeňka Svátost smíření aneb cesta hříšníka, kterému jde Bůh vstříc
107 Opatrný, Aleš Příprava ke svátosti smíření
108 Jdu poprvé ke svaté zpovědi
109 Jdu poprvé ke svaté zpovědi
110 Jdu poprvé ke svaté zpovědi
111 Jdu poprvé ke svaté zpovědi
112 Jdu poprvé ke svaté zpovědi
113 Jdu poprvé ke svaté zpovědi
114 Otvírám ti srdce své – příprava na první svaté přijímání
115 Příprava na biřmování
116 Pícha, Václav Služte Pánu s radostí – příručka pro ministranty
117 Pícha, Václav Služte Pánu s radostí – příručka pro ministranty
118 Hünermann, Wilhelm Příběhy k biřmování
119 Pokorný, Ladislav První čtení o Pánu Bohu
120 Egger, Wilhelm Víra a následování
121 Muchová, Ludmila Tajemství chleba – metodika k přijetí eucharistie
122 Cíl a cesta
123 Benda, Vladimír Hledání – úvahy věřícího křesťana
124 Tomášek, František Věčné  téma vyřazeno
125 Honek, Alois Rozjímání nad dějinami spásy
126 Pokorný, Ladislav Věřím a vyznávám
127 Pokorný, Ladislav Věřím a vyznávám
128 Pokorný, Ladislav Věřím a vyznávám
129 Pokorný, Ladislav Věřím a vyznávám
130 Pokorný, Ladislav Slovo ke dni III.díl
131 Vyšší náboženské kursy
132 Med, Oldřich Život z víry
133 Šesták, Antonín Rozumný člověk a náboženství
134 Balík, Jan Na cestě s mladými
135 Mléčková, Marie Bůh nás zve
136 Život z víry (Překlad 2. dílu katolického katechismu pro dospělé)
137 Já jsem s vámi (Katechismus od 6 do 8 let)
138 Pojďte za mnou (Katechismus od 8 do 10 let)
139 Pojďte za mnou (Katechismus od 8 do 10 let)
140 Kompendium katechismu katolické církve vyřazeno
141 Grom, B. , Friemel, F.G. Katechetické metody
142 Hrdina, I. A. Impedimentum ligaminis
143 Opatrný, Aleš Pastorace v postmoderní společnosti
144 Opatrný, Aleš Pastorační situace u nás
145 Pospíšil, C.V. Ježíš z Nazareta, pán a spasitel
146 Twardowski, Jan Poklad. Přiběhy k prvnímu svatému přijímání
147 Život v Kristu. Farní exercicie všedního dne
148 Alberich, Emilio, Dřímal, Ludvík Katechetika
149 Meuser, B. , Baer, N. Příprava na biřmování. Youcat.
150 Youcat. Katechismus katolické církve pro mladé.
3. BIBLISTIKA
Autor Popis
1 Bible, ekumenický překlad 1985
2 Bible, ekumenický překlad 1991
3 Bible, ekumenický překlad 1991
4 Bible, ekumenický překlad 1991
5 Bible, ekumenický překlad 1979
6 Bible, český ekumenický překlad 2008
7 Nový zákon, Sýkorův překlad 1947
8 Nový zákon, 1989
9 Ilustrovaná Bible, 1995
10 Obrázková Bible k církevnímu roku
11 Sokol, Jan Čtení z Bible
12 Sokol, Jan Čtení z Bible
13 Písmo svaté v obrazech
14 De Vries, Anne Vypráví dětem
15 Dowley, Tim Školní průvodce Biblí
16 Dowley, Tim Školní průvodce Biblí
17 Dowley, Tim Školní biblický atlas
18 Dowley, Tim Školní biblický atlas
19 Pritchard, J.B. Biblický atlas
20 Kniha života pro každého
21 Kniha života pro každého vyřazeno
22 Biblické hádanky
23 Bůh mluví ke svým dětem
24 Bůh mluví ke svým dětem
25 Bůh mluví ke svým dětem
26 Bůh mluví ke svým dětem
27 Bůh mluví ke svým dětem
28 Bůh mluví ke svým dětem
29 Bůh mluví ke svým dětem
30 Bůh mluví ke svým dětem
31 Bůh mluví ke svým dětem
32 Bůh mluví ke svým dětem
33 Bůh mluví ke svým dětem
34 Bůh mluví ke svým dětem
35 Bůh mluví ke svým dětem
36 Bůh mluví ke svým dětem
37 Bůh mluví ke svým dětem
38 Bůh mluví ke svým dětem
39 Bůh mluví ke svým dětem
40 Bůh mluví ke svým dětem
41 Bůh mluví ke svým dětem
42 Bůh mluví ke svým dětem
43 Bůh mluví ke svým dětem
44 Bůh mluví ke svým dětem
45 Bůh mluví ke svým dětem
46 Bůh mluví ke svým dětem
47 Bůh mluví ke svým dětem
48 Bůh mluví ke svým dětem
49 Bůh mluví ke svým dětem
50 Bůh mluví ke svým dětem
51 Starý zákon č. 5 – výklad – Knihy Samuelovy a 1.Paralipomenon
52 Starý zákon č. 6 – výklad – Knihy Královské a 2.Paralipomenon
53 Starý zákon č. 8 – výklad – Jób
54 Starý zákon č. 9 – výklad – Žalmy
55 Starý zákon č. 10 – Přísloví – Kazatel – Píseň
56 Starý zákon č. 11 – Izajáš
57 Starý zákon č. 12 – Jeremjáš – Pláč
58 Starý zákon – Knihy rozjímavé – Job, Přísloví, Kazatel, Píseň písní – I.
59 Starý zákon – Knihy rozjímavé – Sírachovec, Kniha moudrosti – III.
60 Starý zákon – Knihy prorocké – Jeremiáš, Pláč, baruch, Jerem.list – II.
61 Starý zákon – Knihy prorocké – Ezechiel, Daniel – III.
62 Starý zákon č. 13 – výklad – Ezechiel, Daniel
63 Starý zákon č. 15 – výklad – Čtyři evangelia
64 Starý zákon č. 16 – výklad – Skutky apoštolské, Epištoly, kniha zjevení
65 Svoboda, Zdeněk Tak Bůh miloval svět, I.část
66 Svoboda, Zdeněk tak Bůh miloval svět, II.část a III.část
67 Cibulka, Hanns Kniha Rút
68 Cibulka, Hanns Kniha Rút vyřazeno
69 Roth, Joseph Job – Román prostého člověka vyřazeno
70 Roth, Joseph Job – Román prostého člověka vyřazeno
71 Merell, Jan Setkání s Ježíšem na Hoře, v podobenstvích, u Jezera s učedníky
72 Hurta, Jiří Hledejte krále I. Díl 1S
73 Ryšková, Mireia a kol. Stručný úvod do Písma sv.
74 Evangelium podle Marka – pracovní verze nového překladu
75 Messori, Vittorio Hypotézy o Ježíšovi
76 Waltari, Mika Jeho království
77 Papini, Giovani Život Krista
78 Machovec, Milan Ježíš pro moderního člověka
79 Hornung, Erik  Tajemný Egypt – kořeny heremtické moudrosti
80 Martini, Carlo Maria Lide můj, vyjdi z Egypta
81 Kasper, Walter Dogma pod Božím slovem
82 Bogner, Václav Žalmy
83 Rahner, Karl, Vorgrimler, Herbert Teologický slovník
84 Růžička, František Pouť do Israele
85 Roth, Joseph Job – Román prostého člověka vyřazeno
86 Roth, Joseph Job – Román prostého člověka vyřazeno
87 Roth, Joseph Job – Román prostého člověka vyřazeno
88 Roth, Joseph Job – Román prostého člověka vyřazeno
89 Roth, Joseph Job – Román prostého člověka vyřazeno
90 Roth, Joseph Job – Román prostého člověka
91 Obnova Božím slovem – Pomůcka k rozjímání a modlitbě, Praha 1997
92 Obnova Božím slovem – Pomůcka k rozjímání a modlitbě, Praha 1997
93 Obnova Božím slovem – Pomůcka k rozjímání a modlitbě, Praha 1997
94 Obnova Božím slovem – Pomůcka k rozjímání a modlitbě, Praha 1997
95 Obnova Božím slovem – Pomůcka k rozjímání a modlitbě, Praha 1997
96 Obnova Božím slovem – Pomůcka k rozjímání a modlitbě, Praha 1997
97 Obnova Božím slovem – Pomůcka k rozjímání a modlitbě, Praha 1997
98 Obnova Božím slovem – Pomůcka k rozjímání a modlitbě, Praha 1997
99 Obnova Božím slovem – Pomůcka k rozjímání a modlitbě, Praha 1997
100 Obnova Božím slovem – Pomůcka k rozjímání a modlitbě, Praha 1997
101 Obnova Božím slovem – Pomůcka k rozjímání a modlitbě, Praha 1997
102 Obnova Božím slovem – Pomůcka k rozjímání a modlitbě, Praha 1997
103 Obnova Božím slovem – Pomůcka k rozjímání a modlitbě, Praha 1997
104 Obnova Božím slovem – Pomůcka k rozjímání a modlitbě, Praha 1997
105 Obnova Božím slovem – Pomůcka k rozjímání a modlitbě, Praha 1998
106 Obnova Božím slovem – Pomůcka k rozjímání a modlitbě, Praha 1998
107 Obnova Božím slovem – Pomůcka k rozjímání a modlitbě, Praha 1998
108 Obnova Božím slovem – Pomůcka k rozjímání a modlitbě, Praha 1998
109 Obnova Božím slovem – Pomůcka k rozjímání a modlitbě, Praha 1998
110 Obnova Božím slovem – Pomůcka k rozjímání a modlitbě, Praha 1998
111 Obnova Božím slovem – Pomůcka k rozjímání a modlitbě, Praha 1998
112 Obnova Božím slovem – Pomůcka k rozjímání a modlitbě, Praha 1998
113 Obnova Božím slovem – Pomůcka k rozjímání a modlitbě, Praha 1998
114 Obnova Božím slovem – Pomůcka k rozjímání a modlitbě, Praha 1998
115 Obnova Božím slovem – Pomůcka k rozjímání a modlitbě, Praha 1998
116 Obnova Božím slovem – Pomůcka k rozjímání a modlitbě, Praha 1998
117 Obnova Božím slovem – Pomůcka k rozjímání a modlitbě, Praha 1998
118 Obnova Božím slovem – Pomůcka k rozjímání a modlitbě, Praha 1998
119 Obnova Božím slovem – Pomůcka k rozjímání a modlitbě, Praha 1998
120 Obnova Božím slovem – Pomůcka k rozjímání a modlitbě, Praha 1998
121 Homolka, Zdenko SJ Počiatok radostnej zvesti
122 Lohfink, Norbert Jak porozumět Písmu svatému
123 Hřebík, Josef Jak se utvářel Nový zákon
124 Lohfink, Gerhard Teď rozumím Bibli
125 Jak vést skupinku biblického studia
126 O čtení Písma (sborník)
127 Roth, Joseph Job – Román prostého člověka vyřazeno
128 Roth, Joseph Job – Román prostého člověka vyřazeno
129 Andres, Stefan Velký příběh bible
130 Cibulka, Hanns Kniha Rút vyřazeno
131 Cibulka, Hanns Kniha Rút
132 Cibulka, Hanns Kniha Rút vyřazeno
133 Cibulka, Hanns Kniha Rút vyřazeno
134 Cibulka, Hanns Kniha Rút vyřazeno
135 Cibulka, Hanns Kniha Rút vyřazeno
136 Cibulka, Hanns Kniha Rút vyřazeno
137 Cibulka, Hanns Kniha Rút vyřazeno
138 Cibulka, Hanns Kniha Rút vyřazeno
139 Cibulka, Hanns Kniha Rút vyřazeno
140 Cibulka, Hanns Kniha Rút vyřazeno
141 Sandigliano, Giovanni Jděte k Josefovi! Úvahy o úctě k sv. Josefovi
142 Kde je co v Bibli?
143 Egger, Wilhelm Radost ze Slova Božího
144 Šubert, Jaroslav Přístup k Bibli
145 Evangelium podlé S.Jana – Život Pána a Spasitele našeho Ježíše Krista
146 Kotalík, František Země pozemského putování Ježíšova
147 Honek, Alois Žiji ve víře v Syna Božího vyřazeno
148 Adámek, Jarolím David a Saul
149 Janoušek, František Evangelium pokoje – pokoj a mír v Novém zákoně, dar i úkol
150 Hochmann, František Na počátku – biblická odpověď na otázku po začátku
151 Hochmann, František Zahrada Eden
152 Halas, František X. Co je Jeruzalémská Bible a proč by se měl vydat její překlad do češtiny?
153 Ceragioli, Ferruccio Sedm žen z evangelií
154 Heller, Jan; Prudký, Martin Obtížné oddíly knih Mojžíšových
155 Holtz, Traugott Ježíš z Nazareta
156 Tenney, Merrill C. O Novém zákoně
157 Erickson, Mary E. 6 rušných dní
158 Egger, Wilhelm Radost ze Slova Božího
159 Mana – Mini Bible
160 Nový zákon pána našeho ježíše Krista (Překlad 1937)
161 Nový zákon (Ekumenický překlad s barevnými fotografiemi)
162 Starý zákon 7, Ezdráš, Nehemjáš, Ester
163 Starý zákon 6, Knihy královské a 2. paralipomenon
164 Starý zákon 14, Dvanáct proroků
165 Nový zákon, Skutky apoštolské, Epištoly, Kniha zjevení
166 Starý zákon 8, Job
167 Starý zákon 13, Knihy prorocké – Ezechiel, Daniel – III.
168 Starý zákon 5, Knihy Samuelovy a 1. paralipomenon
169 Porter, J. R. Ilustrovaný průvodce k Bibli
170 Bible na cestu
171 de Vries, Tinnie Tím vše začíná
172 de Vries, Tinnie Tím vše začíná
173 de Vries, Tinnie Tím vše začíná vyřazeno
174 de Vries, Tinnie Tím vše začíná vyřazeno
175 Obrázky z Bible, Nový zákon I.
176 Obrázky z Bible, Nový zákon I.
177 Obrázky z Bible, Nový zákon I.
178 Obrázky z Bible, Nový zákon I.
179 Obrázky z Bible, Nový zákon I.
180 Obrázky z Bible, Nový zákon II.
181 Obrázky z Bible, Nový zákon II.
182 Obrázky z Bible, Nový zákon II.
183 Obrázky z Bible, Nový zákon II.
184 Obrázky z Bible, Nový zákon II.
185 Fiorenza, F.S., Galvin, J. P. Systematická teologie 2.
186 Fiorenza, F.S., Galvin, J. P. Systematická teologie 3.
187 Waldenfels, Hans Kontextová fundamentální teologie vyřazeno
188 New Testament, Easy-to-Read Version
189 Erickson, Mary E. Šest rušných dní
190 Hájek, M., Hájek, V. Biblická dějeprava
191 New International Version of Holy Bible
192 Lukášovo evangelium vyřazeno
193 Lukášovo evangelium
194 Veliká dějeprava biblická
195 Obrázky z Bible I.
196 Obrázky z Bible II.
197 Mráček, František Ježíšovy cesty I.
198 Mráček, František Ježíšovy cesty II.
199 Brandesová, Jochi Třetí kniha královská
200 Remeš, Prokop, Halamová, Alena Nahá žena na střeše. Bible a psychoterapie.
201 Hrbata, Josef Písně království
202 Johr, Pavel Písně království I.
203 Johr, Pavel Písně království II.
204 Steiger, Ivan Bible v kresbách
205 Výklad Bible v církvi
206 Oeming, Manfred Úvod do biblické hermeneutiky
207 Remeš, Prokop Svědkové Jehovovi, nebo Bible?
208 Läpple, Alfred Úvod do Starého zákona
209 The Bible for Children
210 Slovo na cestu. Parafrázovaný text Nového zákona.
211 Grun, Anselm Hlubinně psychologický výklad Písma
212 Martin, Peter Bible pro malé detektivy
213 Martin, Peter Ježíšův příběh pro malé detektivy
214 Rocková, Lois, Rowland, Andrew Výpravy do světa Bible
215 Pasqualiová, Elena Minutové příběhy z Bible
4. SVATÍ A ŽIVOT CÍRKVE
Autor Popis
1 Malinski, Mieczyslaw Celý tvůj
2 Malinski, Mieczyslaw Celý tvůj vyřazeno
3 Malinski, Mieczyslaw Celý tvůj vyřazeno
4 Malinski, Mieczyslaw Celý tvůj vyřazeno
5 Malinski, Mieczyslaw Celý tvůj vyřazeno
6 Malinski, Mieczyslaw Celý tvůj vyřazeno
7 Malinski, Mieczyslaw Celý tvůj vyřazeno
8 Malinski, Mieczyslaw Celý tvůj vyřazeno
9 Malinski, Mieczyslaw Celý tvůj vyřazeno
10 Malinski, Mieczyslaw Celý tvůj vyřazeno
11 Jan Pavel II. Překročit práh naděje vyřazeno
12 Jan Pavel II. Dar a tajemství
13 Neužil, František Bosý biskup z Libice vyřazeno
14 Neužil, František Bosý biskup z Libice vyřazeno
15 Neužil, František Bosý biskup z Libice vyřazeno
16 Neužil, František Bosý biskup z Libice vyřazeno
17 Neužil, František Bosý biskup z Libice vyřazeno
18 Neužil, František Bosý biskup z Libice vyřazeno
19 Neužil, František Bosý biskup z Libice vyřazeno
20 Neužil, František Bosý biskup z Libice vyřazeno
21 Neužil, František Bosý biskup z Libice vyřazeno
22 Neužil, František Bosý biskup z Libice
23 Ströbinger, Rudolf; Nešvera Karel Stalo se v adventu
24 Ströbinger, Rudolf; Nešvera Karel Stalo se v adventu vyřazeno
25 Ströbinger, Rudolf; Nešvera Karel Stalo se v adventu
26 Ströbinger, Rudolf; Nešvera Karel Stalo se v adventu vyřazeno
27 Ströbinger, Rudolf; Nešvera Karel Stalo se v adventu vyřazeno
28 Ströbinger, Rudolf; Nešvera Karel Stalo se v adventu vyřazeno
29 Ströbinger, Rudolf; Nešvera Karel Stalo se v adventu vyřazeno
30 Ströbinger, Rudolf; Nešvera Karel Stalo se v adventu vyřazeno
31 Ströbinger, Rudolf; Nešvera Karel Stalo se v adventu
32 Ströbinger, Rudolf; Nešvera Karel Stalo se v adventu vyřazeno
33 Vokolková, Daniela Sv.Jan Nepomucký vyřazeno
34 Vokolková, Daniela Sv.Jan Nepomucký vyřazeno
35 Vokolková, Daniela Sv.Jan Nepomucký
36 Vokolková, Daniela Sv.Jan Nepomucký vyřazeno
37 Vokolková, Daniela Sv.Jan Nepomucký
38 Bosco, Teresio Don Bosco vyřazeno
39 Blahoslavená Anežka česká
40 Kalista, Zdeněk Blahoslavená Zdislava z Lemberka
41 Galvin, J. James Nový muž pro Nový svět
42 Czeska – Maczynska, M. Kristův rytíř
43 Žák František Sv.Cyril a Metoděj, sv. Vojtěch
44 Märtin, Ralf – Peter Pontius Pilatus
45 Frossard, Andre Portrét Jana Pavla II. vyřazeno
46 Svatošová, Marie Až k prolití krve
47 Frossard, Andre Portrét Jana Pavla II. vyřazeno
48 Frossard, Andre Portrét Jana Pavla II. vyřazeno
49 Frossard, Andre Portrét Jana Pavla II.
50 otec Bohuslav SDB Páter Pius, muž bolesti a lásky
51 Groppe, Lothar P. Michael PRO SJ
52 Groppe, Lothar P. Michael PRO SJ
53 Dachovský, Karel Sv. Karel Boromejský
54 Kyralová, M. Benedikt z Nursie vyřazeno
55 Kyralová, M. Benedikt z Nursie
56 Kluz, Wladyslaw Světlo a stín, paralela života sv. Maxmiliána Kolbeho a R.Hösse
57 Zlámal, Bohumil Blahoslavený Jan Sarkander
58 Pala, Jiří Vyprávění o Janu Sarkanderovi na sklonku 20.století
59 Říha, Tomáš Svatý Norbert
60 Kranz, Gisbert Ignác z Loyoly
61 Hranička, Jaroslav Jan XXIII.
62 Hranička, Jaroslav Jan XXIII.
63 Scapin, Santino; Secondin, Bruno Titus Brandsma
64 Hobizal, František Apoštolský poutník
65 Rodina karmelu – sborník
66 Lilley, Stella M. Padre Pio
67 Purm, Augustin Sv. Klement Maria Hofbauer – putování za hlasem Božím vyřazeno
68 Světci desetiletí
69 Světci desetiletí
70 Remešová, Věra Ikonografie a atributy svatých
71 Paní Zdislava, matka našich rodin
72 Kalista, Zdeněk Ctihodná Marie Elekta Ježíšova
73 Kněz a mučedník Jan Sarkander – sborník
74 Bl.Jakub Alberione
75 Luciani, Albino; papež Jan Pavel II. V Ježíšově duchu – Sv. Alfons z Liguori
76 Tangariová, Kateřina Návštěvy u pátera Pia
77 Fišer, Zdeněk Se svatou paní Zdislavou
78 Arnold Janssen – hlasatel slova
79 Srdcem i životem
80 Kumpf, Alfred Pastýř a kormidelník
81 Sv.Vintíř, sv. prokop a poustevnictví v Čechách
82 Vaško, Václav Neumlčená I. – kronika katolické církve v Československu po II. Světové válce
83 Vaško, Václav Neumlčená II. – kronika katolické církve v Československu po II. Světové válce
84 Zappala, Roberto Komunismus, kapitalismus, společenství
85 Kubalík, Josef Křesťanské církve v naší zemi
86 Kubalík, Josef Zápas o pojetí církve
87 Kubalík, Josef Křesťanské církve v naší zemi
88 Kamínky 4.díl – drobná svědectví o pronásledování křesťanů v době totality
89 Kadlec, Jaroslav Bohemia Sancta – životopisy českých světců a přátel Božích
90 Žák, Miroslav Tajemství Turínského plátna
91 Žák, Miroslav Tajemství Turínského plátna
92 Žák, Miroslav Tajemství Turínského plátna
93 Žák, Miroslav Tajemství Turínského plátna
94 Pokorný, Ladislav Odkaz Soluňských bratří
95 Holková, Marie Matka Vojtěcha
96 Piťha, Petr Blahoslavený Jan Sarkander
97 Piťha, Petr Posel ze Zámoří – Sv. Jan Nepomuk Neumann
98 Kašpar, Karel Dojmy z Konnersreutu
99 Vokolková, Daniela Sv.Jan Nepomucký vyřazeno
100 Vokolková, Daniela Sv.Jan Nepomucký vyřazeno
101 Vokolková, Daniela Sv. Jan Nepomucký vyřazeno
102 Vokolková, Daniela Sv. Jan Nepomucký vyřazeno
103 Chalupský, Václav Cesta českého kněze pod sekeru
104 Odvárka, Antonín Zakázaná kniha
105 Grunclová, Kateřina Boží dobrodruh
106 Nováková, Zuzana; Novák, Jaroslav Zdislava, plamen Boží
107 Růžička, František Fragmenty římské
108 Byrne, Andrew O Opus Dei
109 Dachovský, Karel Sv. Jan Vianney, farář arský
110 Koláček, Josef Jezuité na Svaté Hoře
111 Kardinál Trochta, mučedník
112 Jan Pavel II., apoštol míru a anděje
113 Glowatzki, Herbert Nabádání k milosrdenství – sv. Vincent de Paul
114 Glowatzki, Herbert Nabádání k milosrdenství – sv. Vincent de Paul
115 Piťha, Petr Svatý Norbert
116 Piťha, Petr Posel ze Zámoří – Sv. Jan Nepomuk Neumann vyřazeno
117 Purm, Augustin Sv. Klement Maria Hofbauer – putování za hlasem Božím
118 Mráz, Bohumil Blahoslavená Anežka česká
119 Lutinov, Karel Dostál Kvítka svatého Františka
120 Pokorný, Ladislav Sborník teologických statí I.
121 Pokorný, Ladislav; Čejka, Gustav Sborník teologických statí II.
122 Pokorný, Ladislav Sborník teologických statí III.
123 Čejka, Gustav Sborník teologických statí IV.
124 Čejka, Gustav Sborník teologických statí V.
125 Novák, Josef, J. Patristická čítanka
126 Novák, Josef Třetí patristická čítanka
127 Novák, Josef Čtvrtá patristická čítanka
128 Novák, Josef Osmá patristická čítanka
129 Pocta spolupatronům Evropy
130 Pokorný, Ladislav; Huber, Jiří Poselství pro dnešek i zítřek
131 Pokorný, Ladislav Odkaz Soluňských bratří
132 Novák, J.J. Církevní dějiny
133 Pokorný, Ladislav Litera slovem oživená
134 Kadlec, Jaroslav Katoličtí exulanti doby husitské
135 Remeš, Prokop Svědkové Jehovovi
136 Čornejová, Ivana Tovaryšstvo Ježíšovo, Jezuité v Čechách
137 Attwater, Donald Slovník svatých
138 Frossard, Andre Portrét Jana Pavla II.
139 Frossard, Andre Portrét Jana Pavla II. vyřazeno
140 Frossard, Andre Portrét Jana Pavla II. vyřazeno
141 Frossard, Andre Portrét Jana Pavla II. vyřazeno
142 Frossard, Andre Portrét Jana Pavla II. vyřazeno
143 Griffiths, Bede Sňatek mezi Východem a Západem
144 Svaté Hildegardy cestyvěz nebo Vidění a zjevení, Kniha I.
145 Hanuš, Jiří Evropa a její duchovná tvář
146 Ignác z Loyoly
147 Lachmanová, Kateřina Terezie z Lisieux a Silván z Athosu
148 Mráček, Pavel Příručka církevních dějin
149 Piťha, Petr Blahoslavená Zdislava
150 Hledíková, Zdeňka Pražské arcibiskupství 1344 – 1994
151 Svatá Rita
152 Chlup, Radek Bůh a bohové
153 Hunermann, Wilhelm Otec vyhoštěných (Svatý Damián de Veuster)
154 Petiška, Eduard Čtení o sv. Ludmile, Václavovi a Vojtěchovi
155 Silva, Manuel Fernando Pasáčci z Fatimy
156 Jarošová, Jindra Svatí kacíři aneb Reportáž z Velké Moravy
157 Doležal, Miloš Jako bychom dnes zemřít měli (P. Josef Toufar)
158 Bosco, Teresio Dominik
159 Minařík, Klement Pražští mučedníci Sychrová
160 Kadlec, Jaroslav Přehled českých církevních dějin 1. Sychrová
161 Kadlec, Jaroslav Přehled českých církevních dějin 2. Sychrová
162 Holková, Marie Novéna k svaté Anežce české
163 Kumpf, Alfred Pastýř a kormidelník
164 Sv. Jan od Kříže, Učitel víry II.
165 Remešová, Věra Ikonografie a atributy svatých vyřazeno
166 Cullen, Malachy Nepokojná srdce
167 Bosco, Teresio Don Bosco
168 Augustin z Hippo Řehole pro komunitu
169 Šulcová, Marie Strach buší na dveře
170 Bojovník pravdy svatý Dominik
171 Murrayová Stoneová, E. Maxmilián Kolbe. Světec z Osvětimi
172 Moudrost Silvána z Athosu
173 Schauberová, V., Schindler, M. Velká kniha o svatých
174 Lachmanová, Kateřina Laická spiritualita Madeleine Delbrelové
175 Muller, A.U., Neyerová, Amáta Život Edity Steinové
176 Sv. Jan od Kříže Temná noc
177 Gilbert, Guy Bratr vyvržených
178 Gilbert, Guy Až do krajnosti
179 Stoneová, E. M. Dobrodružství Matky Terezy
180 Baum, Hans, Prantner, Robert Svobodné zednářství a Církev
181 Konzal, Jan Duch a nevěsta
182 Kamínky – drobná svědectví o pronásledování křesťanů v době totality
183 Kamínky – 2. díl drobná svědectví o pronásledování křesťanů v době totality
184 Fadelle, Joseph Cena, kterou zaplatíš
185 Sion, Victor Duchovní realismus Terezie z Lisieux
186 Rejdák, Zdeněk Za zdravím s jasnovidcem páterem Františkem Ferdou
187 Terezie z Lisieux Autobiografické spisy (Dějiny duše)
188 Bruno z Querfurtu Život svatého Vojtěcha
189 Casaroli, Agostino Trýzeň trpělivosti
190 Pelikan, Jaroslav Ježíš v proměnách staletí
191 Jan Pavel II. Vstaňte, pojďme
192 Meisner, Joachim Mé přátelství s Janem Pavlem II.
193 Síla v slabosti Jana Pavla II.
194 Lawrence, Hugh Dějiny středověkého mnišství
195 Opatrný, Aleš Pastorační situace u nás
196 Augustinus, Aurelius Vyznání
197 Castello, Don Nello Páter Pio. Ikona Ukřížovaného
198 Kotalík, František Země pozemského putování Ježíšova
199 Raban, Miloš Sněm české katolické církve vyřazeno
200 II. Vatikánský sněm
201 Ahern, Patrick Tři dary Terezie z Lisieux
202 Weigel, George Svědek naděje. Autorizovaný životopis Jana Pavla II.
203 Opatrný, Aleš Pastorace v postmoderní společnosti
204 Kardinál Josef Beran
205 Gosman, Svatoslav Následování Krista. Dvanáct příběhů ze života svatých.
206 Garzová, Fabiola Chlapec, který se stal papežem
207 Talafantová, Česlava Jak slovo na Velkou Moravu přišlo
208 Veselý, Pavel, Lucková, Renáta Setkání s kardinálem Dominikem Dukou OP.
209 Borges, Cristina Zvony a kutny
210 Stoneová, E. M. Dobrodružství Matky Terezy
5. MARIOLOGIE
Autor Popis
1 Thalhammer, Dominik Nad růžencem
2 Vlašič, Tomislav; Barbarič, Slavko Otevřete svá srdce Marii, Královně míru vyřazeno
3 Kněžím, přemilým synům Panny Marie
4 Kondor, Luis Zůstaň matkou vyřazeno
5 Kondor, Luis Zůstaň matkou
6 Kondor, Luis Zůstaň matkou vyřazeno
7 Kondor, Luis Zůstaň matkou vyřazeno
8 Kondor, Luis Zůstaň matkou vyřazeno
9 Kondor, Luis Zůstaň matkou
10 Kondor, Luis Zůstaň matkou vyřazeno
11 Kondor, Luis Zůstaň matkou vyřazeno
12 Kondor, Luis Zůstaň matkou vyřazeno
13 Guardini, Romano Matka Páně
14 Von Speye, Adrienne Služebnice Pána
15 Via Matris
16 Kněžím, přemilým synům Panny Marie
17 Wallner, Karl Josef Přinést světu Vykupitele – Mariin trvalý úkol
18 Fatima  a Panna Maria na konci druhého tisíciletí
19 Pojďte se mnou do večeřadla
20 Vlašič, Tomislav; Barbarič, Slavko Otevřete svá srdce Marii, Královně míru
21 Matka Theresa z Kalkaty; Bratr Roger z Taize Marie, matka smíření
22 Mráček, František Medžugorje III.
23 P.František od P.Marie, OCD Tvář svaté Panny
24 Press, František Maria… Mariánská zjevení lidem 20. století
25 Růženec
26 Růženec
27 Růženec
28 Růženec
29 Tóth, Tihamér Vítězství Kristovo – Panna Maria
30 Carretto, Carlo Blahoslavená, která jsi uvěřila
31 Pod ochranu tvou …
32 Mráček, Pavel K. Zjevení Panny Marie v Mexiku
6. RODINNÝ ŽIVOT
Autor Popis
1 Šipr, Květoslav Hovory o lásce
2 Schlinková, Basilea Jak se změnit
3 Kippley, John F. Manželství je natrvalo
4 Campbell, Ross Potřebuji tvou lásku
5 Bosmans, Phil S láskou po celý rok
6 Terstenjak, Anton O lidských vztazích
7 Mach, Jan; Šmolka, Petr Když vás trápí někdo blízký
8 Bosmans, Phil S láskou po celý rok
9 Fromm, Erich Strach ze svobody
10 Campbell, Ross Potřebuji tvou lásku
11 Cleese, John, Skynner Robin Život a jak v něm zůstat naživu
12 Paulínová, Lea Naděje bez hranic
13 Paulínová, Lea Naděje bez hranic
14 Day, David Kde se to v nás bere?
15 Polivka, Jan; Dolista, Josef; Dřímal, Ludvík Povídání o manželství
16 Dobson, James Zdravá rodina
17 Schaefferová, Edith Co je rodina?
18 Tillman, Klemens Jak dnes mluvit v rodině o  Bohu
19 Proč pláčeš, Miriam. Utrpení žen po potratu
20 Meves, Christa Palčivé otázky dneška
21 Tillman, Klemens Jak dnes mluvit v rodině o Bohu
22 Matějček, Zdeněk Co děti nejvíc potřebují
23 kolektiv autorů Přijímací pohovory na vysoké školy
24 Martin, Michael; etc. Jak řešit problémy dětí se školou
25 Alfons, Petr Disciplina clericalis – výchova žáků
26 Ondráček, Lubomír; Ondráčková, Věra Jak najít životního partnera
27 Willke Barbara and John, Dr. Člověkem od početí – Být či nebýt?
28 Ponsardová, Christine Víra v rodině
29 Kopřiva, Pavel a kol. Respektovat a být respektován
30 O výchově dětí
31 Croissant, Jo Kňažstvo ženy
32 Cloud, H., Townsend, J. Hranice v manželství
33 Yablonsky, L. Otcové a synové
34 Simajchl, L. Manželství v záběhu
35 Lidská sexualita: Pravda a význam
36 Grady, J.L. Interupce ano nebo ne?
37 Manželská čítanka
38 Jak dnes mluvit v rodině o Bohu?
39 Campbell, Ross Potřebuji tvou lásku
40 Cipro, M. Průvodce dějinami výchovy
41 Donum vitae – Dar života
42 Svatošová, Marie Hospice a umění doprovázet
43 Hes, Josef Mars a Venuše v kostele
44 Vella, Elias Výstup na horu manželství
45 Pinkerová, H. Co Bůh šeptá maminkám
46 Harris, Josua S nikým nechodím a nejsem cvok
47 Manželská setkání
48 West, Christopher Dobrá zpráva o sexu a manželství
49 Crha, Richard Slepičí polévka pro českou duši
50 Cansfield, J. a kol. Slepičí polévka pro ženskou duši
51 McAll, Kenneth Uzdravení rodových kořenů
52 Corneau, Guy Anatomie lásky
53 Daikerová, Angelika Život po ztrátě lásky
54 Harrisovi, Alex a Brett Dělat těžké věci
55 Kubíček, Ladislav Velké tajemství, manželství jako umělecké dílo.
56 Sonet, Denis Dobrý partnerský vztah
57 Manželská setkání, Skripta pro letní tábor.
58 Van Peltová, Nancy Zítra znovu a jinak
59 Byok, Ira Dobré umírání
60 Callananová, Maggie, Patricia Poslední dary
61 Manželské večery
62 Člověkem od početí – Být či nebýt?
63 Casterman, Jean-Benoit Láska, která stojí za to
64 Klimeš, Jeroným Křesťanství, vztahy a sex
65 Parsons, Rob Jak žít a přežít manželství
66 Brunellová, Clara Uzdravila jsem se z anorexie
7. VATIKÁNSKÉ DOKUMENTY
Autor Popis
1 Veritatis splendor – O základech morálního učení církve
2 Veritatis splendor – O základech morálního učení církve
3 Veritatis splendor – O základech morálního učení církve
4 Veritatis splendor – O základech morálního učení církve
5 Veritatis splendor – O základech morálního učení církve
6 Veritatis splendor – O základech morálního učení církve
7 Veritatis splendor – O základech morálního učení církve
8 Veritatis splendor – O základech morálního učení církve
9 Evangelii nuntiandi – Hlásání evangelia
10 Evangelii nuntiandi – Hlásání evangelia
11 Evangelii nuntiandi – Hlásání evangelia
12 Evangelii nuntiandi – Hlásání evangelia
13 Evangelii nuntiandi – Hlásání evangelia
14 Evangelii nuntiandi – Hlásání evangelia
15 Evangelii nuntiandi – Hlásání evangelia
16 Evangelii nuntiandi – Hlásání evangelia
17 Evangelii nuntiandi – Hlásání evangelia
18 Familiaris consortio – O úkolech křesťanské rodiny v současném světě
19 Familiaris consortio – O úkolech křesťanské rodiny v současném světě
20 Familiaris consortio – O úkolech křesťanské rodiny v současném světě
21 Mulieris dignitatem – O důstojnosti a povolání ženy
22 Tertio Millennio Adveniente – O přípravě na jubilejní rok 2000
23 Laborem exercens – O lidské práci
24 Redemptionis sacramentum – o nejsvětější eucharistii
25 Život a poslání křesťanů v církvi a ve světě
26 Život a poslání křesťanů v církvi a ve světě
27 Materiál pro vikariátní (děkanské) konference
28 Donum vitae – Dar života – O respektování rodícího se lidského života
29 Dei verbum – Věroučná konstituce o Božím zjevení
30 Lumen gentium – Světlo národů – Věroučná konstituce o církvi
31 Jan Pavel II. Apoštolský list Svatého otce Jana Pavla II. K 1100. výročí smrti sv. Cyrila
32 Gaudium et spes – o církvi v dnešním světě
33 Dubois, Jean Druhý vatikánský sněm
34 Bakerová, Juliette Papež odpovídá – encyklika papeže Jana pavla II. „Poslání Krista Vykupitele“
35 Dokumenty II.vatikánského koncilu
36 Dokumenty II.vatikánského koncilu
37 Kodex kanonického práva
38 Bible – tematický pracovní materiál pro sněmovní kroužky
39 Církev a svět – tematický pracovní materiál pro sněmovní kroužky
40 ABC – chování, jednání, komunikace – metodická pomůcka pro animátory
41 Benedikt XVI. Encyklika SPE SALVI – O křesťanské naději
42 Jan Pavel II. O duchu svatém v životě církve a světa (18. 5. 1986)
43 Ut unum sint
44 Pavel VI. Humanae Vitae
45 Evangelii nuntiandi – Hlásání evangelia
46 Evangelii nuntiandi – Hlásání evangelia
47 Familiaris consortio – O úkolech křesťanské rodiny v současném světě
48 Papež František Evangelii gaudium – Radost evangelia
49 Christifideles laici – O povolání a poslání laiků v církvi a ve světě
50 Jan Pavel II. 7x o laicích
51 Donum vitae – Dar života – O respektování rodícího se lidského života
52 Papež František Amoris Laetitia – Radost z lásky
8. Duchovní život
Autor Popis
1 De Mello, Anthony SJ Bdělost
2 De Mello, Anthony SJ Bdělost vyřazeno
3 De Mello, Anthony SJ Minutová moudrost
4 Schaupp, Klemens Doprovázení na duchovní cestě vyřazeno
5 Schaupp, Klemens Doprovázení na duchovní cestě
6 Guardini, Romano O posvátných znameních
7 Guardini, Romano O posvátných znameních
8 Bahounek, Tomáš J. Andělské dobrodružství
9 Bahounek, Tomáš J. Andělské dobrodružství
10 Buob, Hans Růst v modlitbě – Cesta obrácení
11 Buob, Hans Růst v modlitbě – Cesta obrácení vyřazeno
12 Veselý, Jiří Maria O.P. O přátelství s jitřenkou
13 Veselý, Jiří Maria O.P. O přátelství s jitřenkou
14 Veselý, Jiří Maria O.P. O přátelství s jitřenkou vyřazeno
15 Buob, Hans Dary Ducha Svatého
16 Boulad, Henri Ježíš v dnešní době vyřazeno
17 Augustyn, Józef Čtvrthodinka upřímnosti
18 Prince, Derek Požehnání nebo kletba
19 Borriello, Luigi; Jana od Kříže Pak přijď a následuj mě
20 Hagin, Kenneth E. Plány, záměry a cíle
21 Špidlík, Tomáš Po Tvých stezkách
22 Colson, Charles Jak milovat Boha
23 Newhouse, Flower A. Anjeli a dévovia
24 Kivengere, Festo Revoluce srdcí
25 Tan, Petr Pomazání Ducha Svatého
26 Matka Tereza Myšlenky na každý den
27 Remeš, Prokop; Halamová, Alena Nahá žena na střeše
28 Cíl a cesta
29 Koláček, Josef Magnificat z Nového světa
30 Pieper, Josef O spravedlnosti
31 Sumrall, Lester Víra změní Tvůj svět
32 Loew, Jakub Ježíš nazývaný Kristus
33 Schürmann, Heinz Duch dává život
34 D’Ascanio, Andrea Otec promlouvá ke svým dětem
35 Refatto, Florindo Nový člověk, nová píseň
36 Hünermann, Vilém I dnes se platí krví
37 Sheen, Fulton J. Pokoj v duši
38 Kočí, Bedřich O duchovní léčbě
39 Grün, Anselm O mlčení
40 Guissani, Luigi Cesty křesťanské zkušenosti
41 Boulad, Henri Všechno je milost
42 Dolman, D.H. Plnost Ducha svatého v životě křesťana
43 Kubíček, Ladislav O svobodě
44 Brandsma, Titus O.Carm. Krása Karmelu
45 Abeln, Reinhard; Kner, Anton Neboj se!
46 Kubalík, Josef Ježíš, světlo národů
47 Kubalík, Josef Hovory o víře
48 Lewis, C.S. Bůh na lavici obžalovaných
49 Lewis, C.S. Svědectví o zármutku
50 Lewis, C.S. Přípitek zkušeného ďábla a jiné eseje
51 Lewis, C.S. K jádru křesťanství
52 Lewis, C.S. Čtyři lásky
53 Lewis, C.S. Problém bolesti
54 Lewis, C.S. Zaskočen radostí
55 Lewis, C.S. Poutníkův návrat
56 Kempenský, Tomáš Následování Krista vyřazeno
57 Kempenský, Tomáš Následování Krista
58 Špidlík, Tomáš K vyšším věcem jsem se narodil
59 Kuchař, Leo SSS Vždyť jsem to já
60 Tardif, Emiliano; Flores, Jose H. Prado Ježíš mě učinil svým svědkem vyřazeno
61 Znamení pouště
62 Hughes, Selwyn Každý den s Ježíšem
63 Čtvrtý muž
64 Novotný, Tomáš Přicházejí
65 Novotný, Tomáš Přicházejí
66 Sheen, Fulton J. Sedm slov ukřižovaného
67 Bugel, Walerian Škola modlitby
68 Kubalík, Josef Ježíš, světlo národů
69 Junová, Marie Rosa O modlitbě Páně
70 Hoffsümmer, Willi Krátké příběhy
71 Guardini, Romano Pán Ježíš – duchovní slovo
72 Opatrný, Aleš Cesty k víře
73 Baumert, Norbert Rozlišuj duchy – pomoc k duchovnímu rozlišování podle Ignáce z Loyoly
74
75 Taize Naslouchejme srdcem
76 Taize Púť dovery na zemi
77 Juránek, F.X. Svět z Kristova kříže
78 Prince, Derek Milost poddání se
79 Šesták, Antonín Rozumný člověk a náboženství
80 Osteen, John Můžeš změnit svůj osud
81 Víra
82 Balling, Adalbert Ludwig O lásce a radosti ze života
83 Myslivec, Josef Přijď radosti věčná
84 Špidlík, Tomáš Umíme se modlit? vyřazeno
85 Špidlík, Tomáš Umíme se modlit?
86 Špidlík, Tomáš Umíme se modlit?
87 Rodina se modlí
88 Everyday with Jesus
89 Gumbel, Nicky Proč Ježíš?
90 Bouvy, P.J. Návštěvy Pána Ježíše v Nejsvětější svátosti
91 Mühs, Wilhelm O naději – myšlenky moudrých
92 Sumrall, Lester Démoni – Kniha odpovědí
93 Guardini, Romano Těžkomyslnost a její smysl
94 Piťha, Petr Velikonoce
95 Piťha, Petr Velikonoce vyřazeno
96 Rahner, Karl O svátostech v církvi
97 Mikulášek, Jiří Kde by se vzalo to dobro?
98 Lewis, C.S. Hovory
99 Todeschini, Guido Telepace – Charisma – „Služba Bohu a člověku v církvi“
100 Bouvy, P.J. Návštěvy Pána Ježíše v Nejsvětější svátosti
101 Barbaric, Slavko Modli se srdcem!
102 Balling, Adalbert Ludwig Zralé klasy se naklánějí
103 Whiteová, E.G. Maranatha
104 Sestry Neposkvr.Početí P.Marie Modleme se!
105 Schutz, Roger Žít dnešek s Bohem
106 Heer, Friedrich Věčnost začíná dnes
107 Grün, Anselm Vyznej se sám v sobě
108 Grün, Anselm Bydlet v domě lásky
109 Grün, Anselm Modlitba jako setkání
110 Grün, Anselm; Dufner Meinrad Spiritualita zdola
111 Grün, Anselm Buď dobrý sám k sobě
112 Grün, Anselm Blízký i vzdálený
113 Grün, Anselm Pracovat a žít
114 Whitehead, Charles Letnice jsou pro život
115 Vella, Elias Ježíš – lékaž těla i duše
116 Vella, Elias Duch svatý – pramen života
117 Boulad, Henri Ježíš v dnešní době
118 Merton, Thomas Duchovní vedení a rozjímání
119 Merton, Thomas Jonášovo znamení
120 Surožskij, Antonyj V jámě lvové
121 Sagardoy, Antonio Rozhovor s Bohem- Dopisy podle textů svaté Terezie z Avily
122 Kodet, Vojtěch O eucharistii
123 Ferrrero, Bruno Příběhy pro potěchu duše
124 Pagden, Frank Lynasovy úsměvy
125 Pagden, Frank Evangelium podel svatého Lynase
126 Abbe Pierre Testament
127 Augustyn, Józef Jak hledat a nalézat Boží vůli
128 Augustyn, Józef Jak se zpovídat
129 Brantschen, Johannes Proč nás dobrý Bůh nechává trpět
130 Grün, Anselm Sedm kroků do života
131 Grün, Anselm Otcové pouště vyřazeno
132 Grün, Anselm Otcové pouště
133 Hagin, Kenneth E. Nové narození
134 Halík, Tomáš Divadlo pro anděly vyřazeno
135 Halík, Tomáš Stromu zbývá naděje
136 Halík, Tomáš Jak oslovit Zachea
137 Halík, Tomáš Co je bez chvění, není pevné vyřazeno
138 Halík, Tomáš Vzdáleným nablízku
139 Halík, Tomáš Vzýván i nevzýván
140 Hanzelka, Alois Vezi kříž svůj …
141 Jan Pavel II. Překročit práh nadějě
142 Janšta, Josef Desatero
143 Kodet, Vojtěch Marta a Marie trochu jinak
144 Lachmanová, Kateřina Laická spiritualita Madeleine Delbrelové
145 Morel, Claude 15 dní s Františkem Saleským
146 Novák, Michael Vyznání katolíka
147 Mahony, Gerald The cup that I drink vyřazeno
148 Mahony, Gerald The other side of the mountain vyřazeno
149 Otto, Rudolf Posvátno
150 Quoist, Michel Mezi člověkem a bohem
151 Šesták, Antonín Rozumný člověk a náboženství vyřazeno
152 Tillich, Paul Odvaha být
153 Uhlová, Terezia B. Raduji se s tebou
154 Uhlová, Terezia B. Neměj strach
155 Uhlová, Terezia B. Raduji se s tebou
156 Uhlová, Terezia B. Raduji se s tebou
157 Uhlová, Terezia B. Neměj strach
158 Uhlová, Terezia B. Raduji se s tebou
159 Matka ustavičné pomoci
160 Escrivá de Debalaguer, Josemaría Svatý růženec
161 Ježíši, důvěřuji Ti
162 Svatošová, Marie Bůh mezi hrnci
163 Vácha, Marek Modlitba argentinských nocí
164 Armbruster, Ludvík Tokijské květy
165 Grun, Anselm O mlčení
166 Ján Pavol II. Ako muža a ženu ich stvoril
167 Halík, Tomáš Divadlo pro anděly
168 Nouwen, Henri J. M. Život milovaných dětí
169 Frossard, André Ptali jste se na Boha vyřazeno
170 Špidlík, Tomáš Znáš Krista?
171 Lizna, F. Šel jsem však vytrvale
172 Rohr, Richard Nahá přítomnost
173 Patočka, Jan Kacířské eseje o filosofii dějin Sychrová
174 Fromm, Erich Lidské srdce jeho nadání k dobru a zlu Sychrová
175 Verlinde, Joseph-Marie Z ašramu do kláštera Sychrová
176 Zukic, Tereza Skateboard Boží Sychrová
177 Frossard, André Ptali jste se na Boha Sychrová
178 Delblrelová, Madeleine Misionáři bez lodi Sychrová
179 Akvinský Tomáš Výklad modliteb
180 Naše víra
181 Tomášek, František Věčné téma
182 Pachman, Luděk Boha nelze vyhnat
183 Vrána, Karel Dialogický personalismus
184 Zůstaňte ve mně, a já ve vás
185 Opatrný, Aleš Credo
186 Rozněcuj plamen
187 Baumert, Norbert Rozlišuj duchy – pomoc k duchovnímu rozlišování podle Ignáce z Loyoly
188 McDonnell, K., Montague, G.T. Rozněcování ohně
189 Abeln, Reinhard; Kner, Anton Jak se máme modlit?
190 Egger, W. Radost ze slova Božího
191 Cesty člověka k naději a smíření 1.
192 Cesty člověka k naději a smíření 2.
193 Janoušková, Anděla Modlitby
194 Tichá hodinka aneb O umění modlit se
195 Vrablec, J. Obnova v Duchu Svatom vyřazeno
196 Vrablec, J. Obnova v Duchu Svatom
197 Saleský, František Úvod do zbožného života
198 Gyr, Meinrad Obnovte se v Duchu
199 Grun, Anselm Půst
200 Philippe, Jacques Hladaj pokoj a zotrvaj v ňom
201 Madre, Philippe Ale zbav nás od zlého
202 Tardif, Emiliano; Flores, Jose H. Prado Ježíš mě učinil svým svědkem
203 Ulrich, Adolf Bože, svatá je cesta Tvá
204 Cantalamessa, Raniero Pozvání na horu Sinaj
205 Sv. Terezie od Ježíše Cesta k dokonalosti
206 Bratr Roger z Taizé Láska nad všechnu lásku
207 Bratr Roger z Taizé Láska nad všechnu lásku
208 Nalézání vnitřního pokoje
209 Lewis, C.S. Průvodce modlitbou
210 Buob, Hans Dary Ducha Svatého vyřazeno
211 Řežábek, Karel Svatyně a cesta k dospělosti
212 Journet, Charles Promluvy o milosti, eucharistii, o Marii, o Duchu Svatém
213 Grun, Anselm, Dufner, Meinrad Spiritualita zdola
214 Abeln, Reinhard; Kner, Anton Neboj se! vyřazeno
215 Marsch, Michael Uzdravování skrze svátosti
216 Marsch, Michael Uzdravení skrze víru
217 Cantalamessa, Raniero Panenství
218 Malý, Radomír Alfred Fuchs, muž dvojí konverze
219 Vácha, Marek, Satoria, Karel Život je sacra zajímavej
220 Georges, Bertrand Umění rozlišovat
221 Samuel, Dom Celým srdcem
222 Papež František Promluvy z Argentiny
223 Lachmanová, Kateřina Karikatury Boha
224 Alphonso, Herbert Osobní povolání
225 Ze života pro život
226 Grun, A. , Dufner, M. Zdraví jako duchovní úkol
227 Holota, V. B. Hovory na nemocničním lůžku
228 Kubíček, Ladislav Život největší umělecké dílo
229 Malá, Věra Cesty Boží Lásky
230 Bevere, John Výjimečný
231 Twardowski, J. Beránek
232 Vácha, M. Neumělcům života
233 Hagin, Kenneth E. Trojí dimenze člověka
234 Torkington, D. O modlitbě
235 Torkington, D. Prorok
236 Torkington, D. Poustevník
237 Sherrerová Jak se modlit za své děti
238 Torkington, D. Vnitřní život
239 McAll, K. Uzdravení rodových kořenů
240 Powell, J. Štěstí začíná uvnitř
241 Frielingsdorf, K. Falešné představy o Bohu
242 Lachmanová, Kateřina Vězení s klíčem uvnitř
243 Lachmanová, Kateřina Dvojí tvář lenosti
244 Kodet, Vojtěch Marta a Marie trochu jinak vyřazeno
245 Hagin, Kenneth E. Biblický kurz víry
246 Beránek, Josef, Vacek, Václav Měl jsem štěstí na lidi
247 Sokol, Jan Zůstat nad Biblí
248 Sokol, Jan Etika a život
249 Tornielli, Andrea Jorge Mario Bergoglio František Papež chudých
250 Papež František Prosím o přátelský dialog
251 Fernández-Carvajal, Francisco Rozmluvy s Bohem 3a (Mezidobí 1.- 7. týden)
252 Fernández-Carvajal, Francisco Rozmluvy s Bohem 3b (Mezidobí 8.- 13. týden)
253 Fernández-Carvajal, Francisco Rozmluvy s Bohem 4b (Mezidobí 19. – 23. týden)
254 Opatrný, Aleš Jak potěšit zpovědníka
255 Vácha, Marek Věda, víra, Darwinova teorie a stvoření podle knihy Genesis
256 Příhoda, Petr To ostatní nechávám Bohu
257 Kašparů, Max Po provaze ke Kristu
258 Špidlík, Tomáš Prameny světla
259 Vácha, M. O. Šestá cesta
260 De Mehlo, Anthony Cesta k lásce
261 Halík, Tomáš Obnovíš tvář země
262 Lengerke, von George Youcat česky Modlitební knížka pro mladé
263 Šťastná, Kateřina Umíš v tom chodit?
264 Ruppert, Fidelis, Grun, Anselm Modli se a pracuj
265 Svatošová, Marie Víme si rady s duchovními potřebami nemocných?
266 Sv. Terezie od Ježíše Nad velepísní
267 Nouwen, Henri J. M. Naslouchal jsem tichu
268 Cantalamessa, Raniero Chudoba
269 Quoist, Michel Bůh mě čeká
270 Abeln, Reinhard; Kner, Anton Co dělá člověka člověkem
271 Laffitte, Jean Odzbrojená urážka
272 Lachmanová, Kateřina Karikatury Boha
273 Poli, Osvaldo Můj život beze mne
274 Dovala, J. J. Pankáč v kostele
275 Glosy Dominika Duky
276 Benedikt XVI. Benediktovo evangelium
277 Ferrero, Bruno Paprsek slunce pro duši
278 Zenová, Katrina J. Když život nejde podle tvých představ
279 Křivohlavý, Jaro Hořet, ale nevyhořet
280 Cerrito, Lia Z Boží kanceláře
281 Moran, Michelle Evangelizace s odvahou a citem
282 Pekárek, Alois Hořící srdce (Cyklus A) vyřazeno
283 Pekárek, Alois Hořící srdce (Cyklus B) vyřazeno
284 Balling, Adalbert Ludwig Člověče, mám tě rád
285 Vácha, Marek Místo, na němž stojíš, je posvátná země
286 Omartinová, Stormie Síla modlitby teenagera
287 Boublík, Vladimír Boží Lid
288  Guénard, Tim V ringu s Bohem
289 Max Kašparů Do výšky volím pád
290 Torkington, D. O modlitbě s Davidem Torkingtonem
291 Křivohlavý, Jaro O odpouštění
292 Lachmanová, Kateřina O milosrdenství
293 Příběhy ztracených duší
294 De Fiores, Stefano, Goffi, Tullo Slovník spirituality
295 Lewis, C.S. Zázraky
296 Kubíček, Ladislav Zapaluji?
297 Guardini, Romano O živém Bohu
298 Guardini, Romano Životní období
299 Mádr, Oto K jádru věci
300 Rohr, Richard Všechno má dvé místo
301 Rohr, Richard Adamův návrat. Mužská iniciace
302 Brantschen, Johannes Proč nás dobrý Bůh nechává trpět
303 Vlk, Miloslav kardinál Slova z katedrály vyřazeno
304 Guareschi, Giovannino Don Camillo a don Chichi aneb don Camillo a dnešní mládež
305 Molinie, M. D. Jákobův zápas
306 Huber, Georges Odstup, satane!
307 Nouwen, Henri J. M. Tady a teď
308 Bizot, Thierry Anonymní katolík
309 Kašparů, Max Věroměr
310 Escrivá de Debalaguer, Josemaría Svatý růženec
311 Ferrero, Bruno Rosa pro duši
312 Martin, Eduard Andělská škola lásky
313 Kodet, Vojtěch Svatodušní novéna
314 Kowalská, Faustyna Deníček. Boží milosrdenství v mé duši.
315 Silfová, Margaret Radost pro duši. 100 moudrých příběhů pro potěšení.
316 Escrivá de Debalaguer, Josemaría Svatý růženec
317 Slepičí polévka pro křesťanskou duši vyřazeno
318 Kubíček, Ladislav Vůle Boží – zbožná fráze?
319 Blažek, Pavel Tři dopisy Tomáše Akvinského
320 Biffi, Giacomo Páté evangelium
321 Kodet, Vojtěch Hledám tvou tvář
322 Martin, Eduard Kočičí příběhy
323 Grun, Anselm Blízký i vzdálený
324 Heryán, Ladislav Země bez obzoru
325 Vácha, Marek Tváří v tvář Zemi
326 Schultz, Josef Vlídná povzbuzení na každý den
327 Svatošová, Marie Náhody a náhodičky
328 Heryán, Ladislav Exotem na této zemi: o Božím milosrdenství mezi námi
329 Benedikt XVI. Radost z víry
330 Vanier, Jean Deprese
331 Küng, Hans Krédo. Apoštolské vyznání víry dnes.
332 Nešpory
333 Kašparů, Max Základy pastorální psychiatrie pro zpovědníky
334 Kubíček, Ladislav Vůle Boží – zbožná fráze?
335 Domes, Marek, Hajkovský, Juraj Drakobijce: moje cesta
9. MÍSTOPISY A DOKUMENTY
Autor Popis
1 Čáka, Jan Toulání po Brdech
2 Čáka, Jan Toulání po Brdech
3 Potměšil, Jaroslav Klášter Hradisko
4 Štrejn, Zdeněk; Hyhlík Vladimír Dobrá Voda u Nových Hradů – poutní chrám Panny Marie
5 Pojsl Miloslav; Hyhlík, Vladimír Svatý Hostýn – Bazilika Nanebevzetí Panny Marie
6 Štrejn, Zdeněk; Hyhlík Vladimír Nové Hrady – kostel a klášter servitů
7 Katolická církev v ČR
8 Katolická církev v ČR
9 Velikonoční cesta
10 Rouček, Rudolf Chrám sv. Víta
11 Političtí vězni 50. let
12 Kolouch, František Dějiny Nové Vsi pod Pleší
13 Šmerák, Václav Mezi Vltavou a Sázavou
14 Šmerák, Václav Ohlédnutí Almanach
15 Boháč, Zdeněk Líšnice v minulosti a současnosti
16 Král, Miroslav Živohošťská farnost
17 Král, Miroslav Borotická farnost, její historie a současnost
18 Soukup, V., Berger, J. Praha očima ptáků
19 Středočeský kraj, města a obce Středočeského kraje
20 Pražský katolický sjezd (1935)
21 Plicka, Karel Praha ve fotografii
22 Hajšman, J., Vogeltanz, J. Tajemství brdských vrcholů I.
23 Strobinger, R. – Nešvera, K. Stalo se v adventu vyřazeno
24 Pohorský, Petr Blanický rytíř Jaroslav Kozel
25 Vybíral, Zdeněk Paměti Pavla Korky z Korkyně
26 Tauer, Felix Svět islámu
27 Stern, Marc Svátky v životě Židů
28 Fryová, Helen P. Čítanka židovsko-křesťanského dialogu
10. BELETRIE A OSTATNÍ
Autor Popis
1 Hlinka, Anton Když rozkvete rumiště
2 Waggerl, K.H. Rok Páně
3 Gajdošová, Drahomíra Stříbrný smích
4 Lagerkvist, Pär Barabáš
5 Hochmann, František Ze stínů pyramid
6 První pokračovatelé Kosmovi
7 Bakalář, Eduard; Kopský, Vojtěch I dospělí si mohou hrát
8 Scheuch, Richad Průvodce apokalypsou
9 Hochmann, František Když mluvili proroci
10 Hochmann, František Když mluvili proroci vyřazeno
11 Hochmann, František Když mluvili proroci
12 De Saint – Exupery, Antoine Malý princ
13 Krulichová, Marie Z Ječmínkovy říše – moravské pověsti
14 Gilles, Anthony E. Lidé smlouvy
15 Nesvadba, Josef Einsteinův mozek
16 Mertl, Věroslav Sad
17 Kahoun, Karel Lámání lilií – vzpomínky jednoho skautíka
18 Zálesácký rok
19 Vejmola, Stanislav České hlavolamy
20 Thurber, James Filozof a ústřice
21 Holková, Marie Tvář plná světla
22 Holková, Marie Tvář plná světla vyřazeno
23 Dobraczynski, Jan Listy Nikodémovy
24 Peroutka, Ferdinand Oblak a valčík
25 Kolmanová, Milena Nebeská svatba
26 Vejdovský, Tomáš Vánoční vyprávění
27 Tošovský, Václav Vojtěch Stalo se v listopadu
28 Lhand, Peter Za hlasom Pánovým
29 Durych, Jaroslav Boží duha vyřazeno
30 Durych, Jaroslav Světlo ve tmách
31 Brown, Christy Moje levá noha vyřazeno
32 Brown, Christy Moje levá noha
33 Deleddová, Grazia Holubice a jestřábi
34 Karásek ze Lvovic, Jiří Gotická duše vyřazeno
35 Karásek ze Lvovic, Jiří Gotická duše vyřazeno
36 Karásek ze Lvovic, Jiří Gotická duše
37 Mondscheinová, Helga Otec Vendelín a čtyři raubíři
38 Rejchert, Luděk Na úpatí hory
39 Juana Inés de la Cruz Naděje do zlata tkaná
40 Juana Inés de la Cruz Naděje do zlata tkaná vyřazeno
41 Juana Inés de la Cruz Naděje do zlata tkaná vyřazeno
42 Deleddová, Grazia Holubice a jestřábi vyřazeno
43 Deleddová, Grazia Holubice a jestřábi vyřazeno
44 Ziescheová, Maria Calasanz Dokonalá svoboda
45 Greene, Graham Moc a sláva
46 Hora, Josef Zápisky z nemoci
47 Motl, Stanislav Útěk z pekelného domu
48 Lewis, C.S. Lev, čarodějnice a skříň
49 Nepil, František Srpen s Bejbinkou
50 Eareckson, Joni Joni
51 Jörgensen, Johannes Svatý oheň
52 Von le Fort, Gertrud Magdeburská svatba
53 Wilkerson, David Začalo to dýkou a křížem
54 Wilkerson, David Dýka a kříž
55 Naso, Publius Ovidius Listy Heroin
56 Marný z Bludovic, Tomáš A přece se točí
57 Bochořák, Klement Betlem
58 Dickens, Charles Nadějné vyhlídky vyřazeno
59 Feuchtwanger, Lion Bláznova moudrost
60 Greene, Graham Vlak do Istanbulu, Tajný kurýr
61 Holota, Benedikt V. Nebyl jsem hrdina
62 Máš před sebou všechny cesty
63 Incorvaia, Nicola Na pozadí AIDS
64 Karfíková Lenka a kol. Život se tvoří z přítomné chvíle
65 Kutal, Albert Gotische Kunst im Böhmen
66 Hošek, Pavel C. S. Lewis, mýtus, imaginace a pravda
67 Legátová, Květa Želary
68 Jacksonová, M. Zpívala písně naděje
69 Nešpor, Karel Návykové chování a závislost
70 Pinknerová, Hana Hořká čokoláda
71 Pasqua, Leoluca Podvod magie
72 Šišková, Tatjana Výchova k toleranci a proti rasismu
73 Tomský, Alexandr Úžas, radost a paradoxy života v díle G. K. Chestertona
74 Villarri, Rossario Barokní člověk a jeho svět
75 Vaněk, František Vlaštovky se vracejí
76 Waldenfels, Hans Fenomén křesťanství
77 Afansasjewovi, Alina a Jerzy Začarovaný mlýn
78 Bamberger, Richard Skleněná studna
79 Čukovskij, Kornej Doktor Bolíto
80 Petiška, Eduard Birlibán
81 Bochořák, Klement Betlem
82 Čtení pro děvčata a kluky
83 Šimandl, Josef a kol. Jak zacházet s náboženskými výrazy
84 Šimandl, Josef a kol. Jak zacházet s náboženskými výrazy
85 Šimandl, Josef a kol. Jak zacházet s náboženskými výrazy
86 Brentano, Clemens O myrtové panně
87 Chesterton, G. K. Pochybnosti otce Browna
88 St. John, Patricia Tajemství duhové zahrady
89 Myers, Bill Zakázaná zóna I. Duchové
90 Myers, Bill Zakázaná zóna II. Klam
91 Myers, Bill Zakázaná zóna III. Zaklínadlo
92 Myers, Bill Zakázaná zóna IV. Přízrak
93 Myers, Bill Zakázaná zóna V. Průvodce
94 Myers, Bill Zakázaná zóna VI. Střet
95 Myers, Bill, Riordan, James Zakázaná zóna, VII. Kletba
96 Myers, Bill, Riordan, James Zakázaná zóna, VIII. Nemrtvý
97 Myers, Bill, Riordan, James Zakázaná zóna IX. Křik
98 Myers, Bill, Riordan, James Zakázaná zóna X. Šaman
99 Myers, Bill, Demoss, Bob Zakázaná zóna XI. Čarodějka
100 Myers, Bill, Riordan, James Zakázaná zóna XII. Karty
101 Durych, Jaroslav Jarmark života
102 Young, Paul Křižovatky
103 Deml, Jakub Moji přátelé Sychrová
104 Lewis, C.S. Rady zkušeného ďábla Sychrová
105 Janssonová, Tove Dcera sochaře vyřazeno
106 Jan ze Žatce Oráč z Čech
107 Gabal, Ivan a kol. Etnické menšiny ve střední Evropě
108 Zbraslavská kronika
109 Picat. Marie-Laure Než odjedu navždy
110 Mika Waltari Jeho království I.
111 Mika Waltari Jeho království II.
112 Laudate
113 Kopřiva, Pavel a kol. Respektovat a být respektován
114 Džibrán, Chalíl Slova jako ranní červánky
115 Džibrán, Chalíl Prorok
116 Marshall, Bruce Plná slávy
117 Zahradníček, Jan Rouška Veroničina, La Saletta, Znamení moci
118 Werfel, Franz Píseň o Bernanrdetě
119 Albert Schweitzer zastánce kritického myšlení a úcty k životu
120 Piťha, Petr Občan uvažuje cestou k volbám
121 Padderatz, Gerhard Bůh před soudem
122 Rahner, Karl Můj problém
123 Entralgo, P.L. Nemoc a hřích
124 Carlson, R., Shield, B. Kniha nejen o duši
125 Vacková, Růžena Ticho s ozvěnami
126 Lewis, C.S. Zaskočen radostí
127 Špidlík, Tomáš Ulipispirus a jiné pohádky
128 Imbach, Josef Tajemství klášterní kuchyně
129 Young, Paul Chatrč
130 Strobel, L., Suggs Kauza Kristus pro děti
131 Lukavská, Klára Rozhovory s dědečkem
132 Wohl de, Louis Dobývat nebe (Život svaté Kateřiny Sienské)
133 Souralová, Veronika Včelí domeček
134 Gellersenová, Ruth Piráti útočí
135 Březinová Ivona Danda má hlad
136 Březinová Ivona Adélka a Zlobidýlko + pracovní sešit
137 Kocmanová, Ivana Abeceda s básničkami
138 Příběh knihy
139 Milne, A. A. Teď je nám šest
140 Juhaňák, S.J. Jak jsem byl malej
141 Barrowsová, A. Kája + Oliva
142 Greenová, D. L. Kája super frája
143 Kratochvíl, M. Mikuláš, ježíšek, pan Vrána a my
144 Wimmerová, L. Prapsi
145 Peterková, M. Básničky o vysavači
146 Martin, Eduard Andělské cesty k nesmrtelnosti
147 Hillesum, Etty Přervaný život (Deníky z let 1941 -1943)
148 Holasová, Z. Popoupo aneb Podivuhodná pouť pouští
149 Illibagiza, Immaculeé Odpustila jsem
150 Renč, Ivan Kytice z královské zahrady
151 Diktatura versus naděje
152 Daniel – Ange Raněný pastýř
153 Lukavská, Klára Rozhovory s dědečkem vyřazeno
154 Schwarzenberg, K. J. Knížecí život
155 Nepil, František Hledání radosti
156 Svatošová, Marie Až k prolití krve
157 St. John, Patricia Poklady pod sněhem
158 Selucký, Oldřich Vzpoura v Assisi
159 Olaizola, José Luis Oheň lásky. Román o Janu od Kříže.
160 Selucký, Oldřich Strážce ohně
161 Bloy, Léon Chudá žena
162 Neužilová, Marcela Oheň tajemství
163 Marshall, Bruce Smuteční svíce pro Paříž
164 Waltari, Mika Jeho království vyřazeno
165 Ferrariová, Curzia Černý rytíř
166 Douglas, Lloyd C. Velký rybář
167 Ziólkowski, Zenon Hřích nejen Davidův
168 Guareschi, Giovannino Soudruh don Camillo
169 Hobzial, František Annáš
170 Ermacora, Guerrino Hlas kamenů. Život abba Pafnucia
171 Doležal, Miloš Proti zlému krompáč a lopata
172 Holčáková, Renata Ztráty a nálezy v životě
173 Dvořák, Xaver Katolický dějepis církevní
174 Le Fort Von, Gertrud Poslední na popravišti
175 Waldenfels, Hans Kontextová fundamentální teologie
176 Störig, Hans Joachim Malé dějiny filozofie
177 Peschke, Karl-Heinz Křesťanská etika
178 Krolupperová, Daniela Mizící hmyzíci
179 Krolupperová, Daniela Zákeřné keře
180 Krolupperová, Daniela Rybí sliby
181 Hes, Pepa Buen Camino: nejen o cestě do Compostely
182 Suchý, Josef Křížová cesta
183 Trachta, Jan Tichý dech. Zápisky českého lékaře z Afriky a z Haiti.
184 Koláček, Josef Na březích Visly svítá
185 Formánková, Věra Rubeola
186 Selucký, Oldřich Vojmírova cesta
187 Wilsonová, Jacquelin Nejdelší velrybí píseň
188 Wilsonová, Jacquelin Za hlasem srdce
189 Wilsonová, Jacquelin Dvojčata v průšvihu
190 Wilsonová, Jacquelin Čtyři děti a skřítek
191 Holasová, Z. Strašidelné město. O světle a temnotách.
192 Kirst, W., Diekmeyer, U. Trénink tvořivosti
193 Košturniak, Ján O podnikání s nadhledem
194 Mullenheim, de Sophie Kde jsi, Élisabeth?
195 Torkington, David Poustevník
196 Lewis, C.S. Letopisy Narnie. Stříbrná židle.
197 Čáka, Jan Po Brdech se chodí pěšky
198 Boháč, Zdeněk Trnová v minulosti a současnosti
199 Boháč, Zdeněk Z minulosti Líšnice
200 Středočeský kraj
201 Denzler, Georg, Jöckle, Clemens Vatikán
202 Špinková, Martina Anna a Anička
203 Selucký, Oldřich Bitva na řece Pádu
204 Dateno, Maria Grace FSP Setkání s pastýři
205 Grün, Anselm Velikonoční příběh
206 Selucký, Oldřich Bratr Dominik
207 Doneyová, Meryl, Hansen, Gaby O ustaraném vrabečkovi
11. CD
Autor Popis
1 Seyersová, Dorothy Leigh Zrozen, aby byl králem
2 Kodet, Vojtěch Dar eucharistie
3 Kodet, Vojtěch Milosrdenství. Duchovní obnova.
4 P. René-Luc Vychoval mě gangster
5 Novák, Jan Křtitel Úsměvy svatého Františka
6 Augustyn, Jósef Uzdravení z pocitu křivdy
12. Knihy Oáza
Klíč řazení Autoři Titul Podtitul Nakladatelství Rok vydání URL zařazeno
Balling Adalbert Ludwig Balling Děti Sny a tajemství Boží Karmelitánské nakladatelství 1997 http://www.ikarmel.cz/kniha/Deti-sny-a-tajemstvi-Bozi_10344.html 21.04.2015
Bean Reynold Bean Jak rozvíjet tvořivost dítěte Portál 1995 http://antikvarium.cz/kniha/bean-reynold-jak-rozvijet-tvorivost-ditete-1995 21.04.2015
Berdychová; Ludmila Bělinová; Marta Brtníková Jana Berdychová; Ludmila Bělinová; Marta Brtníková Výchova dítěte předškolního věku Horizont 1980 http://katalog.kfbz.cz/documents/199979?locale=cs 03.09.2016
Berneová, Louis M. Savary Patricia H. Berneová, Louis M. Savary Jak nevychovat dítě s pocitem méněcennosti Portál 1998 http://obchod.portal.cz/jak-nevychovat-dite-s-pocitem-menecennosti/ 21.04.2015
Biddulph Steve Biddulph Kniha o mužství Portál 2011 http://obchod.portal.cz/kniha-o-muzstvi/ 21.04.2015
Biddulph Steve Biddulph Mužství Jak zvládat všechny mužské role Portál 2007 https://www.kosmas.cz/knihy/134017/muzstvi/ 03.09.2016
Biddulph Steve Biddulph Tajemství výchovy šťastných dětí Portál 1999 http://obchod.portal.cz/tajemstvi-vychovy-stastnych-deti/ 21.04.2015
Cipra MUDr. Antonín Cipra První rok našeho děťátka Melantrich 1947 http://baila.net/kniha/9837896/prvni-rok-naseho-detatka-antonin-cipra 01.11.2016
Cleese, Robin Skynner John Cleese, Robin Skynner Rodina a jak v ní zůstat na živu Zábavné lekce z rodinné terapie Portál 1999 http://www.martinus.cz/?uItem=4876 21.04.2015
Ferrero Bruno Ferrero Šťastní rodiče Křesťanská výchova podle Dona Boska Portál 2004 http://obchod.portal.cz/stastni-rodice/ 21.04.2015
Ge, Klára Vaňková Evžen Ge, Klára Vaňková S dětmi Prahou bez nudy Portál 1999 http://obchod.portal.cz/s-detmi-prahou-bez-nudy/ 21.04.2015
Gravillon Isabelle Gravillon Spánek malých dětí Portál 2003 http://obchod.portal.cz/spanek-malych-deti/ 21.04.2015
Haškovec Prokop Haškovec Rabelais Stati výchovné z jeho díla Dědictví Komenského 1907 https://books.google.cz/books/about/Rabelais.html?id=AecwAQAAMAAJ 01.11.2016
Chapman, Ross Campbell Gary Chapman, Ross Campbell <strong>Děti a pět jazyků lásky</strong> Naučte se hovořit jazykem lásky svých dětí Návrat domů 2010 http://www.navrat.cz/deti-a-pet-jazyku-lasky-gary-chapman/d-70292/ 21.04.2015
Jaczewski, Dr. Jerzy Zmijewski Dr. Andrzej Jaczewski, Dr. Jerzy Zmijewski Knížka pro chlapce O dorůstání a dospívání Avicenum 1980 http://muj-antikvariat.cz/kniha/knizka-pro-chlapce-jaczewski-andrzej-1980 01.11.2016
Křivohlavý Jaro Křivohlavý Povídej – naslouchám Návrat domů 1993 http://www.databazeknih.cz/knihy/povidej-nasloucham-112361 21.04.2015
Kříženecký Univ. asist. Dr. Jaroslav Kříženecký Rodiče a potomstvo O dnešním pojmu rodiny s hlediska biologického Jos. R. Vilímek 1920 http://www.antikvariaty.cz/index.php?action=ShowImages&id=360312 01.11.2016
Loucká, Ludmila Trapková, Vladislav Chvála Pavla Loucká, Ludmila Trapková, Vladislav Chvála Žena a muž v rodině Vyšehrad 2014 http://www.ivysehrad.cz/kniha/zena-a-muz-v-rodine/ 21.04.2015
Matějček Zdeněk Matějček Co, kdy a jak ve výchově dětí Portál 1996 http://obchod.portal.cz/co-kdy-a-jak-ve-vychove-deti/ 21.04.2015
Mečíř, CSc. MUDr. Miloslav Mečíř, CSc. Pečujeme o nemocné dítě Avicenum 1988 http://muj-antikvariat.cz/kniha/pecujeme-o-nemocne-dite-mecir-miloslav-1988 01.11.2016
Michalik, Elisabeth Alkemper Martina Michalik, Elisabeth Alkemper Dřevo je báječné Anagram 1999 http://www.knihcentrum.cz/drevo-je-bajecne/d-81316/ 21.04.2015
Nedoma; MUDr. Pavel Dráč, CSc.; Doc. PhDr. Robert Konečný MUDr. Karel Nedoma; MUDr. Pavel Dráč, CSc.; Doc. PhDr. Robert Konečný 3 úvahy o manželství a rodičovství. Státní zdravotnické nakladatelství 1964 http://muj-antikvariat.cz/kniha/3-uvahy-o-manzelstvi-a-rodicovstvi-nedoma-karel-1964 01.11.2016
Neuman Jan Neuman Dobrodružné hry a cvičení v přírodě Portál 1998 http://obchod.portal.cz/dobrodruzne-hry-a-cviceni-v-prirode/ 21.04.2015
Nevolová Monika Nevolová Dotýkání dovoleno! Jak zatočit s nedomazleností a být spokojený Grada 2015 http://www.grada.cz/dotykani-dovoleno_7949/kniha/katalog/ 21.04.2015
Pedevilla Pia Pedevilla Moje první abeceda Anagram 2002 http://www.anagramsro.cz/moje-prvni-abeceda-x126 21.04.2015
Poli Osvaldo Poli Maminky, které milují příliš Karmelitánské nakladatelství 2010 http://www.kna.cz/tituly-kna/maminky-ktere-miluji-prilis-osvaldo-poli.html 21.04.2015
Praško Ján Praško Jak vybudovat a posílit sebedůvěru Grada 2007 http://books.google.cz/books/about/Jak_vybudovat_a_pos%C3%ADlit_sebed%C5%AFv%C4%9Bru.html?id=GFlBfl3bzmkC 21.04.2015
Prekopová Jiřina Prekopová I rodiče by měli dělat chyby Portál 2010 http://obchod.portal.cz/i-rodice-by-meli-delat-chyby/ 21.04.2015
Prekopová Jiřina Prekopová Prvorozené dítě O sourozenecké pozici Portál 2009 http://obchod.portal.cz/prvorozene-dite/ 21.04.2015
Roseová, Lynn Weissová Angie Roseová, Lynn Weissová Rozvíjíme sebedůvěru dětí Portál 1997 http://obchod.portal.cz/rozvijime-sebeduveru-deti/ 21.04.2015
Rudolf Stanislav Rudolf Zápisník neúspěšného otce Víkend 2000 http://www.databazeknih.cz/knihy/zapisnik-neuspesneho-otce-96900 01.11.2016
Shapiro Lawrence E. Shapiro Emoční inteligence dítěte a její rozvoj Portál 1998 http://obchod.portal.cz/emocni-inteligence-ditete-a-jeji-rozvoj/ 21.04.2015
Spieler Dr. Josef Spieler O dětech tvrdošíjných Jedličkův ústav 1943 http://katalog.npmk.cz/documents/311843 01.11.2016
Šafránek Jiří Šafránek Kolo pro děti i jejich rodiče Portál 2000 http://obchod.portal.cz/kolo-pro-deti-i-jejich-rodice/ 21.04.2015
Šipr, Helena Šiprová Květoslav Šipr, Helena Šiprová Přirozené a spolehlivé plánování rodičovství Gloria 1995 http://www.databazeknih.cz/knihy/prirozene-a-spolehlive-planovani-rodicovstvi-97139 21.04.2015
Šmolka a kol. Petr Šmolka a kol. Když vás trápí někdo blízký Hestia 1998 http://www.databazeknih.cz/knihy/kdyz-vas-trapi-nekdo-blizky-74084 21.04.2015
Teyschl, Zdeněk Brunecký Otakar Teyschl, Zdeněk Brunecký Duševní vývoj a výchova dítěte Orbis 1973 http://muj-antikvariat.cz/kniha/dusevni-vyvoj-a-vychova-ditete-teyschl-otakar-1973 01.11.2016
Vaněčková MUDr. Kamila Vaněčková Zdravotní abeceda ženy-matky a jejího dítěte HEJDA & ZBROJ 1934 http://aleph.nkp.cz/F/E25Y9STQ9BVK4MLQF3J47SNM15M92PL2G8443NISF2H8AULV84-45129?func=find-acc&acc_sequence=006302807 01.11.2016
Viewegh Michal Viewegh Krátké pohádky pro unavené rodiče Druhé město 2007 https://www.kosmas.cz/knihy/137948/kratke-pohadky-pro-unavene-rodice/ 21.04.2015
Ward Brian Ward Péče o dítě 3-6 let Osveta 1996 http://www.databazeknih.cz/knihy/pece-o-dite-3-6-let-210541 21.04.2015

.

Zatím nejsou žádné komentáře

Napsat komentář

*