Pro 05 2018

Česká mše vánoční v Líšnici 2018

Publikoval/a pod Koncert

Zatím nejsou žádné komentáře

Pro 04 2018

1. neděle adventní 2018 – zamyšlení otce Václava

Publikoval/a pod Nezařazené

1. ADVENTNÍ TÝDEN – Co vyhlížíme?

Z textů užitých v liturgii této neděle
Ať ve vás Pán rozhojňuje stále víc a více lásku jednoho k druhému i ke všem, jako ji i my (máme) k vám. Ať posilní vaše srdce, abyste byli bezúhonní a svatí před Bohem, naším Otcem, až přijde náš Pán Ježíš se všemi svými svatými. Nakonec pak vás, bratři, prosíme a napomínáme v Pánu Ježíši: jak jste se od nás naučili, že máte žít, abyste se líbili Bohu, a jak i žijete, tak ať v tom vynikáte ještě více. Víte přece, které příkazy jsme vám dali z moci Pána Ježíše. 1 Sol 3,12-4,2
A tehdy uvidí Syna člověka přicházet v oblaku s velikou mocí a slávou. Až to začne, vzpřimte se a zdvihněte hlavu, protože se blíží vaše vykoupení. Lk 21,27-28

Krátký úvod do textu
Výhled na poslední věci má být chápán jako motiv k radikálnímu následování Krista, tedy k poctivé snaze o Číst dále »

Zatím nejsou žádné komentáře

Pro 03 2018

E+V Novákovi – cesta do Svaté země

Publikoval/a pod Pouť

Eva a Vladimír Novákovi srdečně zvou na povídání o své cestě do Svaté země s cestovní agenturou Křížek a P. Ladislavem Heriánem, kterou nedávno podnikli. Beseda s promítáním fotografií se uskuteční v pátek 7. 12. v 19h na faře.

Zatím nejsou žádné komentáře

Pro 03 2018

Vánoční koncert 2018 ZUŠ Řevnice/Mpb

Publikoval/a pod Koncert

Zatím nejsou žádné komentáře

Lis 10 2018

Hubertská mše v Líšnici 2018

Publikoval/a pod Nezařazené

Plakát ve formátu DOC

Zatím nejsou žádné komentáře

Říj 20 2018

Stopy – září 2018

Publikoval/a pod Stopy

Aktuální zářiové číslo stop je po kliknutí na náhled titulní strany k dispozici tradičně v PDF, ale tentokrát jsme pro naše čteráře připravili novinku: jednotlivé články jsou na adrese http://farnost.mnisek.cz/data/stopy/2018/09 převedeny do formátu čitelného pro mobilní zařízení, např. smartphone. Příjemné čtení přeje redakce.

Uvnitř zářiových Stop najdete:

Informace ze schůze pastorační rady 16. 9. 2018

RECEPT NA ŠŤASTNÉ MANŽELSTVÍ
Markéta a Viktor Tomkovi
Hrdinský život (Úryvek z knihy Aleše Opatrného Příprava na manželství)

TIPY NA KNÍŽKY Z FARNÍ KNIHOVNY
– Jiří Suchý: Klaun si povídá s Bohem
– Marek Vácha: Tváří v tvář Zemi
– Hans Küng: V co věřím

Rozhovor s Jirkou Romem Nad osvobozeným lágrem se objevila duha

MŮJ OBLÍBENÝ SVATÝLucie Vlčková

OTÁZKY Z LITURGIE – Aleluja a zvolání před evangeliem
Z farní kroniky: Nová republika, rok 1918

BŮH V V MÉM ŽIVOTĚ Karolína Peroutková

MOJE NEJOBLÍBENĚJŠÍ MODLITBAMaruška Sadilová
MŮJ OBLÍBENÝ RECEPTMaruška Sadilová

Zatím nejsou žádné komentáře

Říj 19 2018

Po stopách Emy Destinnové

Publikoval/a pod Koncert

Koncertní cyklus PO STOPÁCH EMY DESTINNOVÉ evokující život a pěvecké umění české femme fatale světové operní scény EMY DESTINNOVÉ (26.února 1878, Praha – 28. ledna 1930, České Budějovice), jenž začal v roce 2012 na Pražském hradě, pokračuje v roce 140. výročí narození umělkyně dalším zastavením v neděli 4. listopadu 2018 od 16 hodin v kostele sv.Václava v Mníšku pod Brdy.

Ema Destinnová trávila letní prázdniny v Mníšku blízkém zámku Trnová právě před 110 lety. Tehdy, v roce 1908, jí manžel její sestry Jindřišky, baron Frey, majitel vysočanské mlékárny, pronajal od svého dodavatele mléka velkostatkáře Václava Schlogera celé patro zámku v Trnové, aby si zde odpočinula a nabrala sil před svojí první sezonou v Metropolitní opeře v New Yorku. Do Trnové se vrátila ještě v roce 1909, kdy zde odpočívala po své šesté londýnské staggioně a připravovala se na roli Mařenky v 500. představení Smetanovy Prodané nevěsty v Národním divadle v Praze (8.srpna 1909), a také v roce 1910 po náročném účinkování v Théâtre du Châtelet v Paříži a sedmé londýnské staggioně.

Jak vyhovovalo její povaze a zálibám, chodila po trnovském revíru s puškou a v kalhotovém kostýmu, se svým bratrem Emanem rybařila ve Vltavě ve Skochovicích, přijímala návštěvy z uměleckých kruhů a zástupce mladočechů sdružených kolem Dr. Karla Kramáře. Ráda a často vyjížděla na koni také do rodiště přítele, 20. královéhradeckého biskupa Josefa Doubravy (1852-1921), Mníšku pod Brdy. Byl to právě biskup Doubrava, který oddával v září 1908 v chrámu sv. Víta v Praze její sestru Jindřišku s baronem Freyem. To na jeho přání zajížděla Ema zpívat do katedrálního chrámu sv. Ducha v Hradci Králové, a jeho navštěvovala v myslivně ve Vortové, kterou pro něj navrhl známý architekt Fanta, nebo v barokním zámku v Chrasti u Chrudimi, letní rezidenci královéhradeckých biskupů.

Program koncertu představí českou pěveckou legendu v jejím duchovním repertoáru. Zpívá Květuše Ernestová a Komorní pěvecký soubor Základní umělecké školy Josefa Slavíka Hořovice, na varhany doprovází a improvizuje hudební skladatel, vítěz Mezinárodní varhanní soutěže v Magdeburgu a varhaník kostela sv. Vojtěcha v Praze Drahoslav Gric. Vstupné dobrovolné na obnovu kostela. Více na www.zameckanokturna.cz

SRDEČNĚ ZVEME.

Zatím nejsou žádné komentáře

Říj 10 2018

Nové číslo účtu farní charity

Publikoval/a pod Farní charita

Farní charita Mníšek pod Brdy má nové číslo účtu (Československá obchodní banka, a. s.):
283313428/0300

Zatím nejsou žádné komentáře

Zář 26 2018

Biřmování 2018

Publikoval/a pod Nezařazené

16. září 2018 v našem kostele udílel otec biskup Václav Malý svátost biřmování devíti uchazečům, které k přijetí této svátosti připravovala paní katechetka Daniela Feltová. Fotografie © Karolína Peroutková.

Zatím nejsou žádné komentáře

Zář 09 2018

Noc žalmů 2018

Publikoval/a pod Noc žalmů

Farní kostel svatého  Václava v Mníšku pod Brdy
pátek 14.9.2018,19:30 – sobota 15.9.2018,02:30

 

Milí přátelé.

Rádi vás opět po roce, v období Svátku  Povýšení  Svatého Kříže a za ním následujícího svátku Panny Marie Bolestné, zveme ke společnému  předčítání žalmů.

Četbu žalmů v letošním roce zamýšlíme jako společnou kající modlitbu a prosbu za obrácení každého z nás, našich rodin, společenství, našeho národa, celého světa.

Strukturu předčítání ponecháváme nezměněnou. Doba, kterou  strávíme při bdění, je na zvážení a možnostech každého z nás,  není nutné  účastnit se celého předčítání.

Plánovaný rozvrh recitací žalmů je na farních stránkách a na vývěsce v kostele. Prosíme, abyste  si vybrali žalmy, které byste rádi  recitovali nebo zpívali a zapsali se do příslušné kolonky v kostele nebo nahlásili na mailovou adresu radka@safar.info. Ke čtení je možné přijít i přímo do kostela bez předchozího ohlášení.

Bloky žalmů jsou proloženy  krátkými „vyrovnávacími“ pauzami s hudbou, kterou vybere Maja Mašková.

Spravedlností našeho Boha je  milosrdenství Otce.

V upřímné lítosti za spáchané zlo (jak jsme kdo schopni zlo rozpoznat), v důvěře v Boží milosrdenství a v pevné víře v  proměňující Boží moc pojďme se sklonit ve svých srdcích.

Radka Šafářová

Rozpis jednotlivých žalmů a on-line registrace Číst dále »

Zatím nejsou žádné komentáře

« Novější články - Starší články »