Lis 28 2017

4. vánoční benefiční koncert pro Domeček

Publikoval/a pod Koncert

Benefice_DS_2017

Zatím nejsou žádné komentáře

Lis 27 2017

Adventní sbírka oblečení 2017

Publikoval/a pod Farní charita

Milí přátelé,

pod záštitou Farní Charity v Mníšku pod Brdy bychom rádi i letos uspořádali adventní sbírku použitého oblečení. Oblečení je určeno pro potřeby  pražské komunity Sester Misionářek Lásky Matky Terezy z Kalkaty, které ve svém domě přijímají lidi z ulice a nejpotřebnějším z mužů poskytují krátkodobý azyl. Sestry také navštěvují romské rodiny  v Libni a ubytovny, ve kterých často žijí  lidé ve velké finanční  tísni.

Co nejvíce sestry pro své „chudé“ potřebují?

Teplé zimní oblečení, především pánské (trika, svetry, kalhoty,  bundy) a boty.

Vděčně sestry přijmou, pokud by chtěl někdo zakoupit, obyčejné bavlněné spodní prádlo a ponožky.

Kam a kdy dát věci, které byste chtěli darovat?

Do budovy Oázy, kde budou připraveny koše.
V sobotu 9.12.2017 dopoledne a o druhé adventní neděli 10.12.2017 před nebo po mši sv. v Mníšku.
V sobotu 16.12.2017 dopoledne a o třetí adventní neděli 17.12.2017 před nebo po mši sv. v Mníšku.

Bližší informace:
Monika Umlášková – ředitelka farní charity Mníšek pod Brdy, monika.umlaskova@seznam.cz, 603455406
nebo MUDr. Radka Šafářová, radka@safar.info

Zatím nejsou žádné komentáře

Lis 26 2017

Adorace s prosbou za duchovní obnovu farnosti

Publikoval/a pod Modlitby

Farnost Mníšek pod Brdy srdečně zve všechny farníky na čtyřiadvacetihodinovou adoraci s prosbou za duchovní obnovu farnosti. Chceme prosit Pána, aby nám dal svého svatého Ducha, duchovně nás obnovil a posílil ve víře, jednotě a vzájemné lásce i v lásce k naší církvi – a aby v adventu on sám očistil naše srdce a připravil ho na svůj příchod. Adorace se bude konat ve farní kapli z pátku 8. prosince na sobotu 9. prosince od 20 do 20 hodin.

Do této tabulky se můžete zapisovat na tomto odkazu. Po načtení webového excelu klikněte vpravo nahoře na „Upravit v prohlížeči“. Nový zápis v tabulce na farních stránkách se zobrazí až po jejich znovu-načtení (Refresh nebo F5) v prohlížeči.
On-line registracechci se zapsat do tabulky

Zatím nejsou žádné komentáře

Lis 07 2017

Farní tábor 2017 – fotogalerie

Farní tábor v klášteře Svaté Dobrotivé v Zaječově (u Komárova) s podtitulem Abrahám. Mezi autory fotografií patří: odpovední vedoucí Daniela Feltová a Jiří Rom a dále Klárka Umlášková, Bětka Nováková a Honza Krejčí.

Podrobnější fotogalerie pro účastníky a jejich rodiče na tomto odkazu.

Zatím nejsou žádné komentáře

Říj 10 2017

Hubertská mše v Líšnici 2017

Pozvání HM 2017 Lisnice

Fotogalerie

Zatím nejsou žádné komentáře

Říj 08 2017

Stopy – září 2017

Publikoval/a pod Stopy

Uvnitř zářiových Stop najdete:

 • Otázka z liturgie: Zpěv holdu a slávy
 • Šťastné manželství podle Kopeckých a Pšeničkových
 • Rozhovor s Josefem Krupičkou
 • Svěcení kaple v Rymáni dne 18. 5. 1924
 • Svatý, který mě zaujal: Ctihodný Vavřinec od vzkříšení
 • Oblíbená modlitba a recept Evy Novákové
 • Bůh v mém životě podle Jana Krejčího
 • … a mnoho dalšího

Zatím nejsou žádné komentáře

Zář 04 2017

Noc žalmů 2017

Publikoval/a pod Noc žalmů

Farní kostel svatého Václava v Mníšku pod Brdy
pátek 15.9.2017,19:30 – sobota 16.9.2017,02:30

Milí přátelé,

rádi vás opět po roce, v období Svátku  Povýšení  Svatého Kříže a za ním následujícího svátku Panny Marie Bolestné, zveme ke společnému  předčítání žalmů.

Četbou žalmů bychom chtěli v letošním roce prosit:

 • Za čistotu víry
 • Za pronásledované křesťany, za odvahu víru vyznat
 • Za mír ve světě

Strukturu předčítání ponecháváme nezměněnou. Doba, kterou  strávíme při bdění, je na zvážení a možnostech každého z nás,  není nutné se účastnit celého předčítání.

Plánovaný rozvrh recitací žalmů je na farních stránkách a na vývěsce v kostele. Prosíme,  abyste  si vybrali žalmy, které byste rádi  recitovali nebo zpívali a zapsali se do příslušné kolonky v kostele nebo nahlásili na mailovou adresu radka@safar.info. Ke čtení je možné přijít i přímo do kostela bez předchozího ohlášení.

Bloky žalmů jsou proloženy  krátkými „vyrovnávacími“ pauzami s hudbou, kterou pro nás vybere Maja Mašková.

V důvěře, že  budeme moci společně prosit za víru, za ty, kdo nám ji předali i za nás, kdo ji máme uchovat a předat svým dětem, za Kristův pokoj a mír ve světě… I za všechno, co nám Pán do modliteb svěřuje.

Radka Šafářová

Rozpis jednotlivých žalmů a on-line registrace Číst dále »

Zatím nejsou žádné komentáře

Zář 03 2017

Dny evropského dědictví 2017 – koncert duchovní hudby

Publikoval/a pod Koncert

koncert_20170903

Zatím nejsou žádné komentáře

Čvc 02 2017

Hraní na varhany v Líšnici

Publikoval/a pod Nezařazené

V Líšnici máme nově opravené varhany. Aby zůstaly v co nejlepší formě, je třeba na ně často hrát. Tento kalendář slouží jako přehled volných termínů pro všechny, kteří se chtějí zapojit a příjít si zahrát. Zároveň obsahuje všechny potřebné informace pro zamluvení termínu.

Zatím nejsou žádné komentáře

Čvn 29 2017

1. svaté přijímání 2017

1. svaté přijímání kouzelným objektivem © Michaly Matysové. Kompletní fotogalerie v albu na farnici.mnisek@gmail.com.

Zatím nejsou žádné komentáře

« Novější články - Starší články »