Dub 20 2019

W.A.Mozart – Korunovační mše C dur, Líšnice 2019

Při mši svaté na Slavnost Zmrtvýchvstání Páně 20.4. 2019 v 10:30 v Líšnici zazní Korunovační mše C dur W.A.Mozarta v provedení rozšířeného chrámového sboru a orchestru. Všichni jsou srdečně zváni!

Zatím nejsou žádné komentáře

Bře 07 2019

Farní výlet na Babku 2019

Publikoval/a pod Akce pro děti

Zveme Vás na FARNÍ VÝLET NA BABKU
KDY? sobota 30. března 2019
KDE? sraz na farní zahradě v 10 hod.
S SEBOU? vhodné oblečení, „vrcholovou“ svačinu
Trasa je dlouhá cca 12 km (tam a zpět) a je sjízdná i s terénnějším kočárkem (jen před závěrečným výstupem bude nutno kočárky nechat pod kopcem). Přijďte s dětmi, s vnoučaty, s kamarády, s rodiči… Ať nás je větší tlupa.
V případě dotazů:
Tomečkovi: l.tomeckova@atlas.cz, 737 456 157

Zatím nejsou žádné komentáře

Led 13 2019

Tříkrálové koledování 2019

Publikoval/a pod Farní charita

V letošní Tříkrálové sbírce se za celou farnost podařilo vykoledovat částku 107.328,- Kč

Kytín 4.825,-
Jíloviště 12.417,-
Stříbrná Lhota 9.897,-
Čisovice 6.229,-
Rymaně 6.819,-
Líšnice – kostel 2.177,-
Klínec 15.654,-
Mníšek p.B. 49.290,-

Všem koledníkům a dárcům děkujeme!

Využití výtěžku Tříkrálové sbírky 2018

Část –  35% jde na projekty Arcidiecézní charity

Část –  65% na projekty místní farní charity:

Podpora sociálně slabých rodin:

Úhrada kroužků pro děti, které by si je nemohly dovolit
Úhrada obědů ve školní jídelně
Úhrada stravného ve školce
Úhrada léků starším nemocným lidem
Úhrada tábora pro děti ve finanční nouzi
Úhrada školních pomůcek apod.

Budeme vděční za Vaše podněty, jak nejlépe finanční zdroje v naší farnosti využít.

K+M+B+2019 !

Zatím nejsou žádné komentáře

Pro 27 2018

Sbor sv. Jiří – Líšnice 2019

Zatím nejsou žádné komentáře

Pro 25 2018

Jakub Jan Ryba – Česká mše vánoční 2018

Publikoval/a pod Fotogalerie,Koncert

Město Mníšek pod Brdy a
Římskokatolická farnost Mníšek pod Brdy
Vás srdečně zvou na koncert
v úterý 25. prosince 2018 od 16 hodin
v kostele sv. Václava v Mníšku pod Brdy

Česká mše vánoční
Jakuba Jana Ryby

Účinkují: Komorní orchestr a sbor Praga Camerata,
Mníšecký chrámový sbor, sólisté, diriguje Pavel Hůla

 

Fotogalerie: © Jiří Bartoň

Zatím nejsou žádné komentáře

Pro 22 2018

4. neděle adventní 2018 – zamyšlení otce Václava

Publikoval/a pod Nezařazené

4. ADVENTNÍ TÝDEN Ježíš Kristus uprostřed lidských dějin, uprostřed nás.

Z textů užitých v liturgii této neděle

V těch dnech se Maria vydala na cestu a spěchala do jednoho judského města v horách. Vešla do Zachariášova domu a pozdravila Alžbětu. Jakmile Alžběta uslyšela Mariin pozdrav, dítě se radostně pohnulo v jejím lůně. Alžběta byla naplněna Duchem svatým a zvolala mocným hlasem: „Požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého! Jak jsem si zasloužila, že matka mého Pána přišla ke mně? Vždyť jakmile zazněl tvůj pozdrav v mých uších, dítě se živě a radostně pohnulo v mém lůně. Blahoslavená, která jsi uvěřila, že se splní to, co ti bylo řečeno od Pána!“ Lk l,39-45

Krátký úvod do textu

Evangelium Lk 1,39-45 ví o Ježíšově příchodu do života Mariina a ukazuje jeho příchod do vztahu s Alžbětou, tedy do lidských vztahů. A přitom Ježíš není vůbec vidět, nekoná (jakožto plod v Mariině těle) žádnou lidskou aktivitu. Přesto je od této chvíle v lidských dějinách přítomen ať chceme nebo nechceme a zároveň v nich může být zapírán a z života člověka vytlačován. To nás ovšem nesmí mást – na jeho přítomnosti v dějinách to nic nemění.

Témata k úvaze:

  • Vnímáme-li nějakou oblast života jako nejistou nebo působící strach zkusme si uvědomit, že Ježíš je i tam přítomen a že na rozdíl od krátkodobosti a pomíjivosti mnoha lidských plánů, výtvorů a institucí je jeho přítomnost v celých lidských dějinách, tedy i v těchto konkrétních oblastech, trvalá – až do konce časů. Číst dále »

Zatím nejsou žádné komentáře

Pro 17 2018

3. neděle adventní 2018 – zamyšlení otce Václava

Publikoval/a pod Nezařazené

3. ADVENTNÍ TÝDEN – Radost i závažnost křesťanského života

Z textů užitých v liturgii této neděle

Radujte se stále v Pánu, opakuji: Radujte se! Vaše ušlechtilost ať je známá všem lidem. Pán je blízko. O nic nemějte starost! Ale ve všem předkládejte Bohu své potřeby v modlitbě a prosbě s děkováním. Pak Boží pokoj, který převyšuje všechno pomyšlení, uchrání vaše srdce a vaše myšlenky v Kristu Ježíši.    (Flp 4,4-7)

Lidé se ptali Jana (Křtitele): „Co máme dělat?“ Odpovídal jim: „Kdo má dvoje šaty, ať se rozdělí s tím, kdo nemá žádné. A kdo má něco k jídlu, ať jedná stejně. „Přišli také celníci, aby se dali pokřtít, a ptali se ho: „Mistře, co máme dělat?“ On jim odpověděl: „Nevybírejte víc, než je stanoveno. „I vojáci se ho ptali: „A co máme dělat my?“ Odpověděl jim: „Na nikom se nedopouštějte násilí, nikoho nevydírejte, buďte spokojeni se svým žoldem.“ Lid byl plný očekávání a všichni uvažovali o tom, zdali Jan není Mesiášem. Jan jim všem na to říkal: „Já vás křtím vodou. Přichází však mocnější než já; jemu nejsem hoden ani rozvázat řemínek u opánku. On vás bude křtít Duchem svatým a ohněm. (Lk 3,10-16)

Krátký úvod do textu

Cesta křesťana může být plná radosti, ale je přesto velmi náročná. Spojme si Pavlovo: „Radujte se stále v Pánu, opakuji: Radujte se!“ (Flp 4,4) a závažné slovo evangelia: On vás bude křtít Duchem svatým a ohněm“ (Lk 3,16b). Číst dále »

Zatím nejsou žádné komentáře

Pro 17 2018

Stopy – prosinec 2018

Publikoval/a pod Stopy

Uvnitř prosincových Stop najdete:

  • Rozhovor s Pavlou Novákovou o dětské schole v mníšeckém kostele
  • Příběh poustevníka ze Skalky
  • Z farní kroniky – Vánoce 1933
  • Vzpomínka na P. Ladislava Kubíčka
  • Tipy z farní knihovny

… a mnoho dalšího

Zatím nejsou žádné komentáře

Pro 08 2018

2. neděle adventní 2018 – zamyšlení otce Václava

Publikoval/a pod Nezařazené

2. ADVENTNÍ TÝDEN – Naděje, která nevychází z nás, ale je pro nás.

Z textů užitých v liturgii této neděle
Ve všech svých modlitbách s radostí prosím za vás za všechny. Vždyť od prvního dne až do této chvíle mi pomáháte v rozšiřování evangelia. Jsem totiž přesvědčen, že ten, který ve vás toto dobré dílo začal, přivede ho ke konci ke dni Krista Ježíše. Ano, Bůh je mi svědkem, jak po vás po všech toužím láskou Krista Ježíše. A za to se modlím: ať stále víc a více roste vaše láska a s ní i poznání a všestranný úsudek, abyste dovedli volit to lepší, čistotou jen zářili a byli bez hříchu pro onen den Kristův, s plnou mírou dobrých skutků, vykonaných ve spojení s Ježíšem Kristem, k Boží chvále a slávě. Flp 1,4-11

Krátký úvod do textu
Je třeba vnímat počátek Božího díla v nás i jeho pokračování. Také svátosti v životě přijímané, jsou elementy Božího díla v nás. Číst dále »

Zatím nejsou žádné komentáře

Pro 06 2018

Dětské představení 2018 – Vánoční koleda

Publikoval/a pod Akce pro děti

Zatím nejsou žádné komentáře

« Novější články - Starší články »