Bře 09 2022

Adorace s prosbou za mír na Ukrajině

Publikoval/a pod Modlitby

Farnost Mníšek pod Brdy srdečně zve všechny farníky na 24-hodinovou adoraci s prosbou za mír na Ukrajině. Adorace se bude konat ve farní kapli od pátku 11. března 19:00 do soboty 19:00 hodin.

Do tabulky se můžete zapisovat na tomto odkazu. Po načtení webového excelu se přesvědčte, že máte zvoleno „Zobrazení/Provádění úprav“, jak je červeně zvýrazněno na obrázku. Číst dále »

Zatím nejsou žádné komentáře

Bře 05 2022

Výzva k pomoci lidem trpícím válkou na Ukrajině

Publikoval/a pod Farní charita

Aktuální informace

OD 9. 3. 2022 sběrné místo Oáza v Mníšku na farní zahradě pozastavuje dočasně příjem oblečení. Děkujeme všem dárcům, jakmile se nám prostory uvolní, dáme vědět. Sběr ostatních věcí pokračuje.

Nabídku/poptávku věcí a pomoci můžete nově vkládat elektronicky ZDE:

https://www.facebook.com/groups/mnisekproukrajinu

anebo se obraťte na organizátorky sbírky.

Chceme pomoct těm, kdo ubytovávají uprchlíky v Mníšku a v okolí. OÁZA se proto rozhodla nabídnout v rámci materiální sbírky města, Charity a farnosti  (https://www.mnisek.cz/aktuality/vyzva-k-pomoci-lidem-trpicim-valkou-na-ukrajine/) zprostředkovávat předávání věcí uprchlíkům z Ukrajiny (v Mníšku a okolí) a těm, kdo je ubytovávají.

Zatím nejsou žádné komentáře

Úno 14 2022

Pozvánka na farní tábor 2022

Zatím nejsou žádné komentáře

Úno 14 2022

Farní tábor 2021 – fotogalerie

Farní tábor v Diecézním centru života mládeže sv. Floriána na Ktiši pod patronátem a po stopách svatého Jana Nepomuka Neumanna. Mezi autory fotografií patří: Jiří Rom, Klárka Umlášková a Bětka Lacková.

Podrobnější fotogalerie pro účastníky a jejich rodiče na tomto odkazu.

Zatím nejsou žádné komentáře

Úno 08 2022

Stopy – leden 2022

Publikoval/a pod Stopy

Uvnitř lednových Stop najdete:

  • o službě nemocničních kaplanů v rozhovoru s Janem Kolouchem
  • o krizi jako šanci v Manželském okénku Lucie a Jana Tomečkových
  • o Božím působení v životě Petra Šulce
  • o loňském roce, jak ho vidí otec Jan Dlouhý

… a mnoho dalšího

Zatím nejsou žádné komentáře

Úno 08 2022

Pozvánka na setkání s biskupem

Publikoval/a pod Info

Zatím nejsou žádné komentáře

Led 29 2022

Andrea Tögel Kalivodová – Carmen a jiné lásky

Publikoval/a pod Koncert

Zatím nejsou žádné komentáře

Led 28 2022

Tříkrálová sbírka 2022 – výsledky

Před rokem zasáhla do tříkrálového koledování pandemie a s ní přijatá opatření tak zásadně, že koledníci do ulic vůbec nevyrazili. Letos už mohly skupinky králů opět popřát štěstí zdraví a požehnat lidem a jejich domovům ve farnosti osobně.

Nebylo to ale bez omezení – kvůli opatřením se nemohlo koledovat ve vnitřních prostorách, nedalo se tak dostat do bytových domů. Někteří koledníci z důvodu karantény nebo nemoci musely na poslední chvíli odřeknout účast.

Přesto do ulic Mníšecké farnosti vyrazilo devatenáct skupinek a včetně statutárních kasiček v kostelích, v lékárně a na městském úřadě MpB se podařilo vybrat celkem 117.709 Kč.

Další možností bylo – stejně jako loni – až do 31. 1. přispět bankovním převodem číslo tříkrálového účtu – 66008822/0800 s variabilním symbolem 777911922 ve prospěch naší farnosti nebo bezhotovostním převodem skrze přidělený QR kód. Výsledky ještě nejsou známy.

Cílem sbírky je finanční pomoc sociálním projektům v ČR i zahraničí. Letos je to podpora těchto projektů: v pražské arcidiecézi – Pomoc potřebným v souvislosti s covid-19 v pražské arcidiecézi, Domov seniorů sv. Václava ve Staré Boleslavi, Farní charita Kolín. Pomoc v zahraničí – Zdravotní péče pro sociálně slabé v Ugandě.

Většinu výtěžku – 65 % – využije Farní charita Mníšek pod Brdy na místní potřeby.

Z výtěžku loňské sbírky jsme mohli v naší farnosti uhradit školní družinu, kroužky, obědy ve školce, školní pomůcky potřebným dětem. Postiženému chlapci přispět na rehabilitační pobyt a přispět na léky a jiné věci lidem v nouzi.

Díky všem věrným koledníkům a štědrým dárcům!

Příští rok bychom rádi přivítali nové děti, které nám ve farnosti dorůstají. Lidé mají opravdu radost, když se dočkají tří králů, že jim zazpívají, že mohou přispět na dobrou věc a většinou si děti odnesou i nějakou sladkost.

Monika Umlášková

Zatím nejsou žádné komentáře

Led 03 2022

Tříkrálová sbírka 2022

Publikoval/a pod Farní charita,Info

Tříkrálová sbírka v mníšecké farnosti bude v roce 2022 prováděna:

  1. Koledováním do zapečetěných přenosných kasiček o víkendu 8. 1. – 9. 1. 2022  nebo zapečetěných stacionárních kasiček umístěných například v kostele nebo v lékárně U Matky Boží vedle dětského střediska

Od 8. 1. 2022 do 16. 1. 2022

  1. Bezhotovostním převodem skrze QR kód přidělený farní charitě Mníšek pod Brdy, nebo bankovním převodem s přiděleným variabilním symbolem

Od 1. 1. 2022 do 31. 1. 2022.

  • číslo tříkrálového účtu 66008822/0800
  • Variabilní symbol 777911922
  1. Online kasičkou: zasláním bezhotovostního příspěvku do sbírky bankovním převodem, skrze formulář na webových stránkách Tříkrálové sbírky

Od 1. 12. 2021 do 30. 4. 2022

Většinu výtěžku – 65% (vybraném podle bodu 1 a 2) využije Farní charita Mníšek pod Brdy na místní potřeby.

Z výtěžku loňské sbírky jsme mohli v naší farnosti uhradit školní družinu, kroužek, obědy ve školce, školní pomůcky potřebným dětem. Postiženému chlapci přispět na rehabilitační pobyt a přispět na léky lidem v nouzi.

Milí králové!

Sraz všech koledníků 8. 1. 2022 v 9 hodin na farní zahradě!

Všichni jsou vítáni! Papírové koruny máme pro všechny, nějaké rochety a pláště taky. Pokud si budete chtít vzít vlastní, můžete.
Budu ráda, pokud mi dáte vědět, že se zúčastníte.

Těším se na vás!

Monika Umlášková – koordinátorka TKS 2022
monika.umlaskova@seznam.cz, tel. 603 455 406

Zatím nejsou žádné komentáře

Pro 11 2021

Jakub Jan Ryba – Česká mše vánoční 2021

Publikoval/a pod Fotogalerie,Koncert

Odkaz na záznam na YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=mUtd1yKHprE

Fotografie byly uveřejněny s laskavým svolením pánů © Jiřího Bartoně a Libora Kálmána.

Zatím nejsou žádné komentáře

« Novější články - Starší články »