Úno 12 2018

Kurz Zacheus 2018

Publikoval/a pod Kurz Zacheus

Zachee

 

Farnost Mníšek pod Brdy

Vás zve na

Kurz Zacheus

P. Ladislav Heryan

z videozáznamu

Kurz nabízí cestu, jak růst ve vztahu k Pánu
nejenom v kostele, ale i v rodině, v práci, na hřišti…

Obsahuje 8 přednášek, práci s texty doma
a sdílení s ostatními účastníky.

Je určen pro všechny, kdo chtějí svou víru promítnout do života

Přednášky první poloviny kurzu budou probíhat na faře v Mníšku vždy ve čtvrtek od 20:00 v termínech:

8.3.     5.4.     3.5.     31.5.

Kontakt pro dotazy: Jan Krejčí 604 162020
email farnici.mnisek@gmail.com

Kurz Zacheus je duchovním formačním programem, primárně určeným věřícím laikům, kteří chtějí prohloubit svůj křesťanský život v jeho každodenním rozměru, ať již rodinném, profesním, společenským či politickým. Opírá se o sociální nauku katolické církve.

Nejedná se však o kurz o sociální nauce církve ani o jejím uskutečňování, nýbrž o duchovní cestu, jejímž cílem je nalézt v našem všedním životě prostředky k našemu posvěcení. Kurz obsahuje 8 přednášek v měsíčním rytmu, např.: Ve službě obecnému dobru, Spravedlivé nakládání s majetkem, Uplatňování autority, Jednota a svoboda, Umění křesťanského života a další. Pro účastníky kurzu bude k diskuzi připraveno malé pohoštění a čaj.

Podrobnější informace je možné získat na následujících odkazech:
https://terezicka.cz/kurz-zacheus-sladit-viru-s-kazdodennim-zivotem/
http://www.familia.cz/zacheus/kurz-zacheus/

Zatím nejsou žádné komentáře

Úno 11 2018

Modlitby 24/7 – březen 2018

Publikoval/a pod Modlitby

Modlitby 24/7

v kapli na faře v Mníšku pod Brdy

Modlitby 24/7 jsou mezinárodním a mezicírkevním modlitebním hnutím, které začalo otevřením modlitební místnosti s nepřetržitou modlitební stráží vedenou mladými lidmi z města Chichester v Anglii roku 1999. Od té doby se rozšířilo do více než 100 národů po celém světě. Více informací o historii na www.modlitby24-7.cz.

–       budeme se modlit opět v kapli na faře v Mníšku pod Brdy, Náměstí F.X.Svobody 38

–       v pátek 2. března 2018 od 10:00 – 22:00 a

–       v sobotu 3. března 2018 od 7:00 – 19:00

–       rezervujte si svojí modlitební hodinu v čase, který Vám vyhovuje

 

Chceme se modlit (nejen) za tyto oblasti:

– za úspěšné zahájení stavby Pavilonu

– za Boží požehnání a duchovní dary pro komunitu Magdaléna – pro klienty i zaměstnance

– za nemocnici na Pleši

– za vedení státu a našeho regionu (viz 1 Tim. 2,2)

– za milost pro náš region: aby lidé okolo nás přišli k Pánu Ježíši   (viz 1. Tim. 2,4-5)

 

Zatím nejsou žádné komentáře

Led 14 2018

Tříkrálové koledování 2018

Publikoval/a pod Farní charita

V letošní Tříkrálové sbírce se za celou farnost podařilo 25 skupinkám vykoledovat rekordní částku 107.142,-Kč

Kytín 14.625
Jíloviště 14.095
Stříbrná Lhota 6.870
Čisovice 6.840
Rymaně 5.523
Líšnice (kostel) 1.670
Klínec 14.028
Mníšek p.B. 43.491

Všem koledníkům a dárcům děkujeme!

Využití výtěžku Tříkrálové sbírky 2018

Část –  35% jde na projekty Arcidiecézní charity:

1. Humanitární středisko ADCH Praha
2. AD Brandýs nad Labem pro pomoc matkám s dětmi
3. Vybudování komunitního centra Harfa Farní Charity Vlašim
4. Podpora České nemocnice v Ugandě

Část –  65% na projekty místní farní charity:

Podpora sociálně slabých rodin:
Úhrada kroužků pro děti, které by si je nemohly dovolit
Úhrada obědů ve školní jídelně
Úhrada stravného ve školce
Úhrada léků starším nemocným lidem
Úhrada tábora pro děti ve finanční nouzi
Úhrada školních pomůcek apod.

Budeme vděční za Vaše podněty, jak nejlépe finanční zdroje v naší farnosti využít.

K+M+B+2018 !

 

Image00001 Image00002

Zatím nejsou žádné komentáře

Pro 19 2017

Dětská půlnoční 2017

Publikoval/a pod Akce pro děti

24. prosince v 16h bude v kostele sv. Václava v Mníšku pod Brdy
„dětská půlnoční“ mše svatá.
Začne se už od 15:45 hodin zpíváním s dětmi u jesliček.

 

Image00001 Image00002

Foto © Karolína Peroutková

Zatím nejsou žádné komentáře

Pro 17 2017

Stopy – prosinec 2017

Publikoval/a pod Stopy

Uvnitř prosincových Stop najdete:

  • Otázka z liturgie: vstupní modlitba mše svaté
  • Šťastné manželství – Páterovi a Umláškovi
  • Tip na zimní čtení z farní knihovy (rozhovor s Evou Kácovskou)
  • Svatý, který mě zaujal: patronka rodin sv. Zdislava
  • Bůh v mém životě podle Františka Strnada
  • Z farní kroniky: Svěcení nových soch 17. 9. 1933
  • Oblíbená modlitba a recept kameramana České televize Jiřího Lebedy
  • Výběr ze zápisu z jednání pastorační rady
  • Ostatní: diskuse o jedné gratulaci…
  • … a mnoho dalšího

2 komentáře

Pro 17 2017

Česká mše vánoční 2017

Publikoval/a pod Koncert

Zatím nejsou žádné komentáře

Pro 16 2017

Česká mše vánoční v Líšnici 2017

Publikoval/a pod Koncert

RYBA2017_A3

Zatím nejsou žádné komentáře

Lis 28 2017

4. vánoční benefiční koncert pro Domeček

Publikoval/a pod Koncert

Benefice_DS_2017

Zatím nejsou žádné komentáře

Lis 27 2017

Adventní sbírka oblečení 2017

Publikoval/a pod Farní charita

Milí přátelé,

pod záštitou Farní Charity v Mníšku pod Brdy bychom rádi i letos uspořádali adventní sbírku použitého oblečení. Oblečení je určeno pro potřeby  pražské komunity Sester Misionářek Lásky Matky Terezy z Kalkaty, které ve svém domě přijímají lidi z ulice a nejpotřebnějším z mužů poskytují krátkodobý azyl. Sestry také navštěvují romské rodiny  v Libni a ubytovny, ve kterých často žijí  lidé ve velké finanční  tísni.

Co nejvíce sestry pro své „chudé“ potřebují?

Teplé zimní oblečení, především pánské (trika, svetry, kalhoty,  bundy) a boty.

Vděčně sestry přijmou, pokud by chtěl někdo zakoupit, obyčejné bavlněné spodní prádlo a ponožky.

Kam a kdy dát věci, které byste chtěli darovat?

Do budovy Oázy, kde budou připraveny koše.
V sobotu 9.12.2017 dopoledne a o druhé adventní neděli 10.12.2017 před nebo po mši sv. v Mníšku.
V sobotu 16.12.2017 dopoledne a o třetí adventní neděli 17.12.2017 před nebo po mši sv. v Mníšku.

Bližší informace:
Monika Umlášková – ředitelka farní charity Mníšek pod Brdy, monika.umlaskova@seznam.cz, 603455406
nebo MUDr. Radka Šafářová, radka@safar.info

Zatím nejsou žádné komentáře

Lis 26 2017

Adorace s prosbou za duchovní obnovu farnosti

Publikoval/a pod Modlitby

Farnost Mníšek pod Brdy srdečně zve všechny farníky na čtyřiadvacetihodinovou adoraci s prosbou za duchovní obnovu farnosti. Chceme prosit Pána, aby nám dal svého svatého Ducha, duchovně nás obnovil a posílil ve víře, jednotě a vzájemné lásce i v lásce k naší církvi – a aby v adventu on sám očistil naše srdce a připravil ho na svůj příchod. Adorace se bude konat ve farní kapli z pátku 8. prosince na sobotu 9. prosince od 20 do 20 hodin.

Do této tabulky se můžete zapisovat na tomto odkazu. Po načtení webového excelu klikněte vpravo nahoře na „Upravit v prohlížeči“. Nový zápis v tabulce na farních stránkách se zobrazí až po jejich znovu-načtení (Refresh nebo F5) v prohlížeči.
On-line registracechci se zapsat do tabulky

Zatím nejsou žádné komentáře

« Novější články - Starší články »