Led 06 2021

Tříkrálová sbírka 2021

Publikoval/a pod Info

Do průběhu sbírky v roce 2021 zasáhla pandemie nemoci covid-19 a v souvislosti s ní přijatá opatření. Vzhledem ke zhoršení situace a celostátnímu zpřísnění restrikcí, rozhodlo vedení Charity Česká republika, že po dobu trvání pátého stupně PES koledníci nevyjdou.

Koleda ale zrušena není. Přesouvá se do online prostředí – proto přivítejte naše virtuální koledníky a přijměte online požehnání. Koledu z mníšecké farní zahrady si můžete vychutnat na FACEBOOKU.

Přispět můžete čtyřmi způsoby:

  • bankovním převodem na Tříkrálový sbírkový účet:

66008822/0800, variabilní symbol 77701922
(VS slouží k identifikaci. Pokud zadáte tento variabilní symbol, tak 65 % z poslané částky bude následně zasláno na účet mníšecké Charity)

  • úhradou platební kartou: platební bránu najdete na webových stránkách TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
  • posláním dárcovské smsky: informace najdete na webových stránkách TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
  • osobně do speciální kasičky v mníšeckém kostele sv. Václava nebo v lékárně U Matky Boží (naproti zdravotnímu středisku)

Vybrané peníze od štědrých dárců (ve výši 65 % z vybrané částky) budou použity na podporu lidí z Mníšku pod Brdy a okolí, kteří se ocitli v tíživé životní situaci. Jejich prostřednictvím pomůžeme uhradit školní družinu, kroužek, obědy ve školce či školní pomůcky potřebným dětem.
Část prostředků (35 %) použije Arcidiecézní charita Praha na podporu jiných projektů (sociální bydlení, pomoc rodinám v nouzi, zdravotní péče v Ugandě apod.).

Přispívat můžete letos déle než je zvykem, a to do 24. ledna.

Děkujeme. Bůh žehnej vaše domovy.

Více informací o zvycích a tradici na Tři krále se dozvíte v článku: Svátek Tří králů je symbolem obdarovávání

Zdroj: Zprávy z Mníšku, Monika Umlášková, koordinátorka Tříkrálové sbírky

Zatím nejsou žádné komentáře

Led 05 2021

Online formační setkání pro lektory

Publikoval/a pod Info

Služba lektora 2021

Datum: 21. ledna ve 20:00
Místo: on-line na zoom a youtube
Téma: Formační setkání pro lektory

U příležitosti Neděle Božího slova, kterou papež František ustanovil na 3. neděli v liturgickém mezidobí (24. ledna) zveme ty, kdo při liturgii slouží čtením Božího slova na on-line formační setkání lektorů, které se uskuteční ve čtvrtek 21. ledna ve 20:00 přes zoom a youtube. Smyslem setkání je lépe porozumět významu Božího slova při liturgii, připomenout si praktické úkoly lektora a sdílet vlastní zkušenosti ze služby.

Setkání pořádá Liturgie.cz – Institut pro liturgickou formaci.

On-line spojení

K účasti není nutné se hlásit.

V 19:50 na http://www.liturgie.cz/skola-liturgiky/a/sluzba-lektora-2021 nalezenete link na zoom a youtube.
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=T3AqDBcr6RI

Témata a přednášející

Setkání je tvořeno třemi malými přednáškami v délce 15 minut a následnou diskusí.

1) Svátostnost Božího slova v liturgii

Vojtěch Novotný, Papežský liturgický institut

Čtení z Písma při bohoslužbě je více než jen přednášení textu: je to konání bohopocty, kultu, posvěcení člověka. Minipřednáška se zabývá tím, jak správně přistupovat k bohoslužbě slova a ke svátostnému charakteru Božího slova.

2) Služba lektora

Mons. Martin David, Liturgická komise ČBK

Čtení z Písma při liturgii je nejen úkol, ale také výsada. Na lektory jsou kladeny teologické, duchovní a praktické nároky, které přiblíží druhá minipřednáška.

 

3) Evangeliář je Kristus

Radek Martinek, Katolická teologická fakulta

Ačkoli lektoři čtou především z lekcionáře, vrcholem bohoslužby je hlásání radostní zvěsti z evangeliáře. Minipřednáška osvětlí rozdíl mezi různými typy knih pro Boží slovo a ukáže, jak je evangeliář zpřítomněním samotného Krista.

4) Diskuse

Diskusi moderuje Radek Tichý.

Zatím nejsou žádné komentáře

Pro 21 2020

Cesta za Ježíškem

Publikoval/a pod Akce pro děti,Info

Farnost Mníšek pod Brdy zve všechny
rodiny s dětmi na vánoční outdoorovou hru

 

 

Jejím prostřednictvím můžete vstoupit do příběhu Ježíšova
narození tak, jak jej zachytil evangelista Lukáš.

 

Čeká vás společné plnění úkolů, luštění tajenky a na konci odměna.

 

Pokyny k cestě naleznete na tomto odkazu.

Hra bude přístupná od 24. 12. do 3. 1. 2020

Obrázky použité při cestě jsou převzaty z www.freebibleimages.org

Zatím nejsou žádné komentáře

Lis 27 2020

Stopy – říjen 2020

Publikoval/a pod Stopy

Uvnitř říjnových Stop najdete:

  • rozhovor s Petrem Váňou nejen o Mariánském sloupu
  • o svaté Barboře od Marie Jelínkové
  • o tom, jak Bůh působí v životě manželů Maršíkových
  • modlitbu Karla Čapka
  • o 1. svatém přijímání zachyceném ve fotoreportáži

… a mnoho dalšího

Zatím nejsou žádné komentáře

Lis 27 2020

Advent 2020 – tři on-line koncerty v kostele sv. Václava

Publikoval/a pod Info,Koncert

V neděli 29. listopadu 2020 se od 16:00 v mníšeckém kostele sv. Václava uskuteční ONLINE KONCERT s názvem GLORIA ženského uskupení TRIO OPERA DIVAS.

Operní pěvkyně Andrea Kalivodová (mezzosoprán), Pavlína Senić a Tereza Mátlová (obě soprán) spolu koncertují od roku 2015, kdy založily TRIO OPERA DIVAS, první dámské operní trio v České republice.

Program bude zaměřen nejen na koledy a vánoční písně, ale také na árie a muzikálové skladby. Program a další podrobnosti jsou uvedeny na webových stránkách města Mníšek pod Brdy.

 

 

 

 

Zora Jandová, Esther Mertová a Zdenek Merta – online přenos koncertu z mníšeckého kostela sv. Václava

 

 

V pátek 25. prosince 2020 se od 16:00 v mníšeckém kostele sv. Václava uskuteční ONLINE KONCERT klasické hudby v podání SEDLÁK VIRTUOSI.

Koncertovat budou: Lucie Sedláková Hůlová, Pavel Hůla, Magdalena Sedláková (všichni housle), Martin Sedlák, Lukáš Sedlák (oba violloncelo) a Jiřina Dvořáková Marešová (varhany).

Sváteční duchovní slovo přednese farář mníšecké farnosti P. Jan Dlouhý. Program a další podrobnosti jsou uvedeny na stránkách zpravodajského webu Zprávy z Mníšku.

Ke sledování všech koncertů vás srdečně zve město Mníšek pod Brdy a místní římskokatolická farnost.

Koncerty  můžete sledovat zdarma na oficiálním facebookovém profilu města MNÍŠEK POD BRDY.

Zatím nejsou žádné komentáře

Lis 05 2020

Novéna ke sv. Anežce České 2020

Publikoval/a pod Info,Modlitby

Vážení a milí bratři a sestry,

na příští pátek 13. listopadu připadá památka sv. Anežky České. Tato velká dcera našeho národa „sytila hladové, ošetřovala nemocné, pečovala o přestárlé, povzbuzovala bezradné a tak byla schopna šířit pokoj a smíření, dodávat útěchu a vlévat novou naději.“( Jan Pavel II.) Před 31 lety jsme zakusili plody její mocné přímluvy. I v současné složité situaci, kterou prožíváme, se můžeme ucházet o její přímluvu. Kdyby žila v naší době, jistě by se zcela nasadila ve službě a můžeme věřit, že jí na nás záleží vzhledem k epidemii, která devastuje naši společnost.

Každý z nás má jistě svůj styl modlitby, ale vím, že mnozí udělali vynikající zkušenost s modlitbou novén. Proto si dovolím nabídnout Vám Novénu ke sv. Anežce České, kterou Vám zasílám s laskavým svolením nakladatelství Lípa, kterému tímto děkuji. Novéna je k dispozici ve formátu DOCX a HTML.

Ať na přímluvu sv. Anežky i Vám, Vaší službě a naší zemi Pán žehná!

Mons. ThLic. Ing. Zdenek Wasserbauer, Th.D.

pomocný biskup a generální vikář

Zatím nejsou žádné komentáře

Říj 27 2020

3. adorace s prosbou za ukončení epidemie

Publikoval/a pod Info,Modlitby

Farnost Mníšek pod Brdy srdečně zve všechny farníky na adoraci s prosbou za ukončení epidemie. Adorace se bude konat v kostele sv. Václava v sobotu 31. října od 5:00 do 20:30 hodin. Chceme se znovu modlit za tyto úmysly:

– za ukončení epidemie
– za všechny nemocné a jejich ošetřovatele
– za ty, kdo v současné tíživé situaci rozhodují o osudech lidí
– za překonání strachu
– za pomoc pro všechny zasažené
– za odpuštění hříchů i usmíření Boha,
– za to, abychom byli opravdovými křesťany, kteří nejen věří v život věčný, ale také s ním počítají
– abychom byli svědky a prostředníky Boží lásky.

Do této tabulky se můžete zapisovat na tomto odkazu. Po načtení webového excelu klikněte na tlačítko „Upravit sešit“ ve žlutém proužku. Číst dále »

Zatím nejsou žádné komentáře

Říj 15 2020

Biřmování 2020

Publikoval/a pod Fotogalerie

Biřmování 11. října 2020 za účasti otce biskupa Václava Malého objektivem © Petra Hladíka. Kompletní fotogalerie v albu na farnici.mnisek@gmail.com.

Zatím nejsou žádné komentáře

Zář 26 2020

1. svaté přijímání 2020

1. svaté přijímání 20. září 2020 objektivem © Pavla Řeháčka. Kompletní fotogalerie v albu na farnici.mnisek@gmail.com.

Zatím nejsou žádné komentáře

Zář 24 2020

Koncert MUSICA PODBRDENSIS 2020

Publikoval/a pod Koncert

Zatím nejsou žádné komentáře

« Novější články - Starší články »