Říj 07 2018

Slovo úvodem

Publikoval/a pod Info

Milí přátelé,

vítám vás na webové stránce farnosti a přeji vám požehnaný rok 2018.

Prosme, aby nám, i všem lidem na světě, Pán dopřál vzájemnou úctu a lásku. Ať zavládne trvalý mír v lidských srdcích. Přeji vám, milí přátelé, požehnaný mariánský říjen. Připomínám přání papeže Františka: modlete se denně růženec, modlitbu „Pod ochranu tvou“ a modlitbu „Svatý archanděli Michaeli“.

Pročítejte, prosím, další příspěvky a také nástěnku webu, kde jsou shrnuty pravidelné ohlášky (viz také lištu vlevo).

 P. Jan

2 komentáře

Říj 10 2018

Nové číslo účtu farní charity

Publikoval/a pod Farní charita

Farní charita Mníšek pod Brdy má nové číslo účtu (Československá obchodní banka, a. s.):
283313428/0300

Zatím nejsou žádné komentáře

Zář 26 2018

Biřmování 2018

Publikoval/a pod Nezařazené

16. září 2018 v našem kostele udílel otec biskup Václav Malý svátost biřmování devíti uchazečům, které k přijetí této svátosti připravovala paní katechetka Daniela Feltová. Fotografie © Karolína Peroutková.

Zatím nejsou žádné komentáře

Zář 09 2018

Noc žalmů 2018

Publikoval/a pod Noc žalmů

Farní kostel svatého  Václava v Mníšku pod Brdy
pátek 14.9.2018,19:30 – sobota 15.9.2018,02:30

 

Milí přátelé.

Rádi vás opět po roce, v období Svátku  Povýšení  Svatého Kříže a za ním následujícího svátku Panny Marie Bolestné, zveme ke společnému  předčítání žalmů.

Četbu žalmů v letošním roce zamýšlíme jako společnou kající modlitbu a prosbu za obrácení každého z nás, našich rodin, společenství, našeho národa, celého světa.

Strukturu předčítání ponecháváme nezměněnou. Doba, kterou  strávíme při bdění, je na zvážení a možnostech každého z nás,  není nutné  účastnit se celého předčítání.

Plánovaný rozvrh recitací žalmů je na farních stránkách a na vývěsce v kostele. Prosíme, abyste  si vybrali žalmy, které byste rádi  recitovali nebo zpívali a zapsali se do příslušné kolonky v kostele nebo nahlásili na mailovou adresu radka@safar.info. Ke čtení je možné přijít i přímo do kostela bez předchozího ohlášení.

Bloky žalmů jsou proloženy  krátkými „vyrovnávacími“ pauzami s hudbou, kterou vybere Maja Mašková.

Spravedlností našeho Boha je  milosrdenství Otce.

V upřímné lítosti za spáchané zlo (jak jsme kdo schopni zlo rozpoznat), v důvěře v Boží milosrdenství a v pevné víře v  proměňující Boží moc pojďme se sklonit ve svých srdcích.

Radka Šafářová

Rozpis jednotlivých žalmů a on-line registrace Číst dále »

Zatím nejsou žádné komentáře

Čvc 19 2018

1. svaté přijímání 2018

1. svaté přijímání objektivem © Moniky Umláškové. Kompletní fotogalerie v albu na farnici.mnisek@gmail.com.

Zatím nejsou žádné komentáře

Čvn 20 2018

Stopy – červen 2018

Publikoval/a pod Stopy

Uvnitř červnových Stop najdete:

 • Manželství nebývá na předpis
 • Co je responsoriální žalm?
 • Rozhovor s kameramanem Jiřím Lebedou
 • Z farní kroniky: Arcibiskup Josef Beran v Mníšku
 • Připomínka svátku sv. Petra a Pavla
 • Tipy z farní knihovny

… a mnoho dalšího

Zatím pouze jeden komentář

Čvn 02 2018

Noc kostelů 2018 – Fotogalerie

Líšnice

Účast byla velmi hojná, do líšnického kostela přišlo celkem 300 návštěvníků, z toho asi 110 dětí.

Mníšek

Zatím nejsou žádné komentáře

Kvě 14 2018

Noc kostelů 2018

Publikoval/a pod Noc kostelů

 

LÍŠNICE KOSTEL VŠECH SVATÝCH

pátek 25. května 2018 od 17:00 do 20:00

Program:

17:00  slavnostní zahájení, na varhany zahraje Lukáš Vendl

17:15  vystoupení dětí MŠ Řitka

17:30  vystoupení dětí MŠ a ZŠ Líšnice pod vedením V. Kopecké

18:00  koncert rodiny Sedlákových

18:30  koncert Pražského trubačského sboru

19:00  co se děje v kostele – čtení a povídání o dění v kostele, prohlídka kostela a kůru, zpívání žalmů a oblíbených kostelních písní za doprovodu varhan, ochutnávka mešních vín, neformální popovídání

20:00  společná modlitba a ukončení

po celou dobu výtvarná dílnička pro děti

Odkaz na plakátek v PDF.

Zatím nejsou žádné komentáře

Dub 30 2018

Stopy – jaro 2018

Publikoval/a pod Stopy

Uvnitř jarních Stop najdete:

 • RECEPT NA ŠŤASTNÉ MANŽELSTVÍ: Balíčkovi, Peroutkovi
 • OTÁZKY Z LITURGIE: Slovo Boží
 • ROZHOVOR: Sestra Marie Michaela, trapistka
 • SVATÝ, KTERÝ MĚ ZAUJAL: Gerard Majella
 • BŮH V MÉM ŽIVOTĚ: Den, kdy jsem nahlédl za oponu
 • PŘEDSTAVUJEME: Jáhen Václav Boháč
 • … a mnoho dalšího

Zatím nejsou žádné komentáře

Dub 18 2018

Pozvání na mši svatou u řitecké kapličky sv. Jana Nepomuckého 2018

Publikoval/a pod Info,Pouť

Odkaz na plakát v PDF

Zatím nejsou žádné komentáře

Starší články »