Říj 04 2016

Slovo úvodem

Publikoval/a pod Info

Milí přátelé,

vítám vás na webové stránce farnosti a přeji vám všem hojné Boží požehnání. V říjnu věnujeme pozornost modlitbě růžence. Připomínáme si odkaz svatého Františka z Assisi, svatých papežů Jana XXIII. a Jana Pavla II. Dále svatou Terezii od Ježíše, evangelistu svatého Lukáše, apoštoly Šimona a Judu. Státní svátek 28. října vyjadřuje vděčnost za vznik samostatného československého státu v roce 1918.

Pročítejte, prosím, další příspěvky a také nástěnku webu.

S přáním Božího požehnání P. Jan

2 komentáře

Říj 10 2016

Hubertská mše v Líšnici 2016

Publikoval/a pod Koncert

Hubertska_Lisnice-2016

Zatím nejsou žádné komentáře

Říj 03 2016

Společenství mládeže

Zveme všechny mladé na setkání společenství mládeže v Mníšku pod Brdy.

Budeme se scházet na faře jednou za čtrnáct dní ve středu v 17:15 (sudé kalendářní týdny, tedy 19.10, 2.11., 16.11, …). Rádi přivítáme i nové tváře.
(Doporučený věk od 12ti let, není podmínkou)
Případné dotazy pište na spolco-mnisek@seznam.cz

Zatím nejsou žádné komentáře

Zář 05 2016

Noc žalmů 2016

Publikoval/a pod Noc žalmů

Farní kostel svatého Václava v Mníšku pod Brdy
pátek 16.9.2016, 19:30 – sobota 17.9.2016, kolem 02:30

Milí přátelé,

rádi vás opět po roce zveme ke společnému předčítání žalmů.

Četbou žalmů v tomto mimořádném Svatém roce milosrdenství budeme prosit o dar milosrdenství v životě každého z nás: Abychom správně rozpoznávali Tělo trpícího Krista v těch, které nám Pán posílá a sloužili jim tím milosrdenstvím, které Pán různým způsobem svěřuje do našich rukou. Abychom uměli milosrdenství také přijímat a děkovat za ně proměnou svého srdce.

Jako čas předčítání volíme opět období Svátku Povýšení Svatého Kříže, po kterém následuje svátek Panny Marie Bolestné. A v letošním roce také v období, kdy byla svatořečena Matka Tereza z Kalkaty, žena, která byla skutečně „tužkou v milosrdné ruce Boží“.

Strukturu předčítání ponecháváme nezměněnou. Doba, kterou strávíme při bdění, je na zvážení a možnostech každého z nás, není nutné účastnit se celého předčítání.

Plánovaný rozvrh recitací žalmů je uveden níže na této stránce a na vývěsce v kostele. Prosíme, abyste si vybrali žalmy, které byste rádi recitovali a zapsali se do příslušné kolonky v tabulce na webu, v kostele nebo se nahlásili na mailovou adresu radka@safar.info, případně přímo v kostele během večera. Bloky žalmů jsou proloženy krátkými pauzami s hudbou, kterou pro nás vybere Maja Mašková.

V důvěře, že budeme moci ve společné modlitbě předložit Božímu Milosrdenství životy naše, našich rodin, naší farnosti, celé země i světa.

Radka Šafářová

Rozpis jednotlivých žalmů a on-line registrace Číst dále »

Zatím nejsou žádné komentáře

Zář 05 2016

Exercicie na moři – podzim 2016

Publikoval/a pod Pouť

exercicie_na_mori_podzim_2016_thn

Aktuální informace o volných místech: http://www.loweold.com/_06terminy.htm

Zatím nejsou žádné komentáře

Srp 23 2016

Koncert v rámci Dnů evropského dědictví 2016

Publikoval/a pod Koncert

DED_plakat_koncert_kostel

Zatím nejsou žádné komentáře

Čec 01 2016

1. svaté přijímání 2016

Fotogalerie Káji Peroutkové z letošního prvního svatého přijímání

Zatím nejsou žádné komentáře

Čer 06 2016

Koncert a setkání u příležitosti konce školního roku 2015-16

Publikoval/a pod Info,Koncert

Koncert_2016-06-18_Sedlakovi_thn

Malá fotogalerie z vystoupení

Zatím nejsou žádné komentáře

Čer 06 2016

Noc kostelů 2016

Publikoval/a pod Noc kostelů

NK_MpB_2016_plakat_A4-zp_thn

Program na oficiálních stránkách Noci kostelů: http://www.nockostelu.cz/?pg=kost3406

Obrazový průvodce letošní NK objektivem Miloše Navrátila

Zatím nejsou žádné komentáře

Kvě 29 2016

POUŤ NEMOCNÝCH A SENIORŮ – KATEDRÁLA SV. VÍTA, VÁCLAVA A VOJTĚCHA

Publikoval/a pod Farní charita

Milosrdní jako OtecLetošní rok prožíváme zvláštní událost. Slavíme rok Božího milosrdenství, který vyhlásil papež František.

Zvláštním způsobem se toto slavení dotýká Vás, kteří jste senioři nebo jste nemocní. Proto Vás kardinál Dominik Duka zve na toto setkání, které se koná v sobotu 18. 6. 2016 v 10 hodin.

 

Pout_nemocnych_a_senioru_thn   9:40   možnost projít svatou branou

10:00   slavná mše svatá, celebruje kardinál Dominik Duka (modlitba za nemocné)

12:00   neformální setkání

 

Rádi bychom vám umožnili tuto pouť a zajistili dopravu a doprovod.

Zájemci hlaste se co nejdříve u pana faráře (Jan Dlouhý, tel.: 318 592 619, email: farnost.mnisek@centrum.cz ) nebo u ředitelky farní charity (Monika Umlášková, tel.: 603 455 406, email: monika.umlaskova@seznam.cz )

Zatím nejsou žádné komentáře

Starší články »