Kvě 28 2016

Slovo úvodem

Publikoval/a pod Info

Milí přátelé,

vítám vás na webové stránce farnosti a přeji vám pravou křesťanskou radost ze vzkříšení a z daru Ducha svatého.

Ať Pán žehná mníšecké farnosti a zachová nás v míru, milosrdenství a vzájemné lásce.

Pročítejte další příspěvky a také nástěnku webu.

S přáním Božího požehnání P. Jan

2 komentáře

Kvě 29 2016

POUŤ NEMOCNÝCH A SENIORŮ – KATEDRÁLA SV. VÍTA, VÁCLAVA A VOJTĚCHA

Publikoval/a pod Farní charita

Milosrdní jako OtecLetošní rok prožíváme zvláštní událost. Slavíme rok Božího milosrdenství, který vyhlásil papež František.

Zvláštním způsobem se toto slavení dotýká Vás, kteří jste senioři nebo jste nemocní. Proto Vás kardinál Dominik Duka zve na toto setkání, které se koná v sobotu 18. 6. 2016 v 10 hodin.

 

Pout_nemocnych_a_senioru_thn   9:40   možnost projít svatou branou

10:00   slavná mše svatá, celebruje kardinál Dominik Duka (modlitba za nemocné)

12:00   neformální setkání

 

Rádi bychom vám umožnili tuto pouť a zajistili dopravu a doprovod.

Zájemci hlaste se co nejdříve u pana faráře (Jan Dlouhý, tel.: 318 592 619, email: farnost.mnisek@centrum.cz ) nebo u ředitelky farní charity (Monika Umlášková, tel.: 603 455 406, email: monika.umlaskova@seznam.cz )

Zatím nejsou žádné komentáře

Kvě 29 2016

Aktuality z farní charity

Publikoval/a pod Farní charita

Tříkrálová sbírka

V letošní Tříkrálové sbírce se v naší farnosti vybralo díky štědrosti dárců, obětavosti a vytrvalosti koledníků rekordních 63.271,-Kč.

65% z výtěžku využijeme na podporu potřebným v naší farnosti (35% bude použito na projekty Arcidiecézní charity).

Dvěma chlapcům ze sociálně slabých rodin budeme hradit obědy ve školní jídelně. Pomůžeme rodině v tíživé finanční situaci tím, že uhradíme výuku hudebního nástroje jedné dceři a druhé dceři přispějeme na školní zahraniční cestu.

Dvě starší nemocné paní s finančními a sociálními problémy podpoříme úhradou donášky obědů a nákupem potravin či hygienických potřeb.

Přispějeme „Domečku“ – Domovu pro seniory pod Skalkou na nákup bezbariérového automobilu.

Postní almužna

Díky všem, kdo přijali pozvání k účasti na postní almužně. Na Květnou neděli jste přinesli v kasičkách 11.245,- Kč.

Jeden tisíc byl adresně určen potřebné paní, zbytek bude použit na úhradu letního farního tábora dětem ve finanční nouzi.

Kristián Malý

Farní charita podporuje soukromou sbírku na léčebné výlohy pro Kristiánka Malého:
č.ú.:   2000501605/2010. Více informací naleznete na http://asociace-deti-dmo.cz.

Zatím nejsou žádné komentáře

Kvě 18 2016

Karel IV. a jeho doba

Publikoval/a pod Info

Farnost Mníšek pod Brdy, Spolek OÁZA a Město Mníšek pod Brdy Vás srdečně zvou na přednášku historika a archiváře Národního archivu v Praze PhDr. Libora Gottfrieda.

Kiv

Beseda s názvem KAREL IV. A JEHO DOBA, se bude konat ve čtvrtek 19. 5. 2016 od 19.00 hodin v Mníšku pod Brdy, v komunitním centru spolku OÁZA, náměstí F. X. Svobody 38 (farní zahrada).

Zatím nejsou žádné komentáře

Dub 27 2016

Pozvání na mši svatou u řitecké kapličky sv. Jana Nepomuckého 2016

Publikoval/a pod Info

FD_kaplicka_Ritka_m

 

Pozvání na mši svatou

 

 

Římskokatolická farnost Mníšek pod Brdy a obec Řitka

Vás srdečně zvou na mši svatou, která se bude konat

 

 

v sobotu 21.5.2016 od 10-ti hodin

u řitecké kapličky sv. Jana Nepomuckého.

 

 


Mši bude celebrovat mníšecký farář p. Jan Dlouhý.

Zatím nejsou žádné komentáře

Dub 26 2016

Popelka nazaretská

Publikoval/a pod Koncert

Plakat_Popelka_nazaretska-tn

Zatím nejsou žádné komentáře

Dub 12 2016

Společenství mládeže

Na prvním „spolču“ 1. března se na faře se sešlo 10 mladých z naší farnosti. Rádi mezi sebou přivítáme kohokoliv dalšího, kdo má chuť se s námi pravidelně potkávat.
Další setkání se uskuteční v úterý 3. května v 17:30, opět na faře.
Případné dotazy, připomínky, přání můžete posílat na spolco-mnisek@seznam.cz

Zatím nejsou žádné komentáře

Dub 11 2016

Vernisáž Miroslava Salcmana

Publikoval/a pod Info

Povez_na_hrebik_To_tn

Zatím nejsou žádné komentáře

Úno 24 2016

Farní tábor 2016

Publikoval/a pod Akce pro děti,Info

Letošní farní tábor se podobně, jako před třemi lety, bude konat v klášteře Svatá Dobrotivá v Zaječově (u Komárova) od 21. do 28. srpna. Podrobnější informace u paní katechetky Daniely Feltové.

Stojí za připomenutí, že jako zvláštní jubilejní chrám v rámci roku milosrdenství byl vyhlášen právě kostel Panny Marie a sv. Benigny (Svatá Dobrotivá) v Zaječově na období 1. 7. – 31. 8. 2016.

Zatím nejsou žádné komentáře

Úno 24 2016

Mníšecké spolčo mládeže

Publikoval/a pod Akce pro děti,Info

spolco

Zatím nejsou žádné komentáře

Starší články »