Čvc 05 2021

Slovo úvodem

Publikoval/a pod Info

Milí přátelé,

vítám vás na webové stránce farnosti a přeji vám požehnaný čas prázdnin a dovolených. Dopřejte více pozornosti Slovu Božímu, modlitbě a návštěvě bohoslužeb.

P. Jan

2 komentáře

Čvn 15 2021

Svatojánské notování 2021

Publikoval/a pod Info,Koncert

Odkaz na PDF

Zatím nejsou žádné komentáře

Čvn 15 2021

Vysvěcení kaple sv. Ludmily v Zahořanech a veřejná sbírka

Publikoval/a pod Info,Pouť

V sobotu 11. září 2021 v 10:00 hod. proběhne slavnostní vysvěcení kaple v Zahořanech. Již několik let se snažíme spolu s pamětníky a historiky dohledat písemný záznam o výstavbě naší kapličky. Bohužel se to nepodařilo, nicméně dnes víme, že kaplička byla postavena s největší pravděpodobností někdy kolem roku 1921 a tudíž letos oslaví 100-leté výročí. V letošním roce oslavíme také 1.100 let od mučednické smrti svaté Ludmily a babičky svatého Václava, patrona českého státu.

Mši svatou bude celebrovat emeritní biskup Arcibiskupství Pražského Mons. Karel Herbst. Jelikož je akce zařazena do programu celorepublikových oslav u příležitosti 1.100 výročí úmrtí svaté Ludmily, lze očekávat příjezd poutníků z celé republiky. Více informací o oslavách naleznete zde: https://www.svataludmila.cz/akce/vysveceni-kaple-sv-ludmily-v-zahoranech

Vzhledem k významu akce jsme se rozhodli uspořádat veřejnou sbírku za účelem pořízení nové oltářní ikony svaté Ludmily do naší kapličky a její dřevěné sochy jako patronky obce, která bude umístěna vedle pamětní lípy nedaleko vodojemu.

Své příspěvky můžete zasílat do konce září 2021 na transparentní účet obce, vedený u KB pod číslem: 123-4341720207/0100.

 

Více zde: https://www.kb.cz/cs/transparentni-ucty/123-4341720207

Děkujeme všem dárcům a přejeme jim požehnané a pokojné dny.

Jménem farníků z Mníšku a okolí
David Horyna

Zatím nejsou žádné komentáře

Kvě 11 2021

Květnové akce 2021

Publikoval/a pod Info

Májová pobožnost Zahořany sobota 15.5.2021 v 11 hod.
Mše svatá u řitecké kapličky sv. Jana Nepomuckého neděle 16.5.2021 v 18 hod.
Poutní májová mše svatá v Nové Vsi pod Pleší pondělí 17. 5. 2021 v 17 hod.
Svatodušní putování + vigilie v Trnové sobota 22.5. 2021 v 18 hod.
Májová pobožnost u kapličky ve Stříbrné Lhotě středa 26.5. v 18 hod.

Zatím nejsou žádné komentáře

Kvě 10 2021

Program svatodušních slavností (Letnic) 2021

Publikoval/a pod Info,Pouť

Program svatodušních slavností (Letnic) 2021 ve farnosti Mníšek pod Brdy

sobota 22.5.2021
Svatodušní putování do Trnové (16 km)

12:00 Kostel sv. Václava v Mníšku pod Brdy
– zahájení putování
12:45 Kaplička P.Marie Svatohorské, Rymaně
– společná modlitba
13:15 Kaplička Zahořany
– společná modlitba
14:30 Kaple navštívení P.Marie, Čisovice
– společná modlitba
16:30 Hřbitov Klínec
– společná modlitba
17:00 Socha Sv.Huberta Klínec
– zastavení
18:00 Kostel svatého Ducha v Trnové
Svatodušní vigilie

neděle 23.5.2021
Slavnost seslání Ducha svatého

8:30 Slavnostní mše svatá v Mníšku
10:30 Slavnostní mše svatá v Líšnici
14:30 Slavnostní mše svatá v Kytíně

Zatím nejsou žádné komentáře

Kvě 09 2021

Májová pobožnost Zahořany 2021

Publikoval/a pod Info

Římskokatolická farnost

Mníšek pod Brdy

a obec Zahořany

si Vás dovolují pozvat na

Májovou pobožnost

u kapličky v Zahořanech

v sobotu 15.5.2021 od 11:00 h.

Společná mariánská modlitba

a zpěv chvalozpěvů

Celebruje P. Jan Dlouhý,

farář z Mníšku.

Zatím nejsou žádné komentáře

Kvě 08 2021

Pozvání na mši svatou u řitecké kapličky sv. Jana Nepomuckého 2021

Publikoval/a pod Info

Zatím nejsou žádné komentáře

Kvě 07 2021

Poutní májová mše svatá v Nové Vsi pod Pleší 2021

Publikoval/a pod Info

Poutní májová mše svatá
ke sv. Janu Nepomuckému

 

před kapličkou

v Nové Vsi pod Pleší

v pondělí 17. 5. 2021

v 17 hodin

Zatím nejsou žádné komentáře

Dub 16 2021

Stopy – duben 2021

Publikoval/a pod Stopy

Uvnitř dubnových Stop najdete:

 • o proměnách farní zahrady
 • o kruté zimě v r. 1929
 • o tom, jak Bůh působí v životě Markéty Schichové
 • o zřejmě nejslavnějším mníšeckém rodákovi, biskupu Doubravovi
 • o tom, co řeší ekonomická rada a jak naše farnost hospodaří

… a mnoho dalšího

Zatím nejsou žádné komentáře

Bře 31 2021

Výjimka ze zákazu vycházení na velikonoční bohoslužby

Publikoval/a pod Info

Vláda ČR 26. března vydala usnesení, kterým uděluje výjimku ze zákazu vycházení na velikonoční bohoslužby na dny 1. dubna 2021 (Zelený čtvrtek), 2.dubna 2021 (Velký pátek) a 3. dubna 2021 (Bílá sobota – Velikonoční vigilie). Za účelem návštěvy bohoslužby je možné vycházet v tyto dny až do 23.59 hodin.

Usnesení Vlády ČR č. 315 o změně krizových opatření uděluje výjimku ze zákazu vycházení na Velikonoce v následujícím znění :

II. mění usnesení vlády ze dne 18. března 2021 č. 299, vyhlášené pod č. 134/2021 Sb., tak, že v bodu III/1 se za písmeno e) vkládá nové písmeno f), které zní:
„f) cest na shromáždění pořádané církví nebo náboženskou společností a účasti na něm ve dnech 1. až 3. dubna 2021 vždy v čase od 21:00 hod. do 23:59 hod.,“. Dosavadní písmena f) a g) se označují jako písmena g) a h).

I nadále platí pro účast na bohoslužbách tato opatření: 

 • Není možné z důvodu účasti na bohoslužbě překročit hranice okresu, ve kterém má osoba trvalý pobyt.
 • Počet přítomných osob je omezen na 10 % kapacity míst k sezení v místě konání bohoslužby.
 • Přítomní musí mezi sebou dodržovat rozestupy alespoň 2 metry mezi sedícími v jedné řadě, s výjimkou členů jedné domácnosti. Není tedy třeba dodržovat rozestup od osob sedících před a za vámi.
 • Během bohoslužby platí povinnost mít nasazený respirátor či jiný ochranný prostředek bez výdechového ventilu s filtrační účinností alespoň 95% (třída FFP2 / KN 95) či chirurgickou roušku. Látkové roušky, šály či šátky nejsou nadále považovány za dostatečnou ochranu.
 • Během bohoslužeb je zakázán hromadný zpěv farníků. Zpěváci či sbor musí být případně ve stavebně odděleném prostoru či např. na kůru.
 • Rovněž nesmí docházet k podávání rukou během pozdravení pokoje.

Celý text usnesení Vlády ČR č. 315, kterým se také prodlužuje nouzový stav do 11. dubna 2021 naleznete zde.

Článek je převzatý z webu https://www.cirkev.cz/, autor Monika Klimentová

Zatím nejsou žádné komentáře

Starší články »