Kvě 05 2021

Slovo úvodem

Publikoval/a pod Info

Milí přátelé,

vítám vás na webové stránce farnosti.

Měsíc květen prožíváme společně s papežem Františkem v modlitebním maratonu po mariánských svatyních ve světě se společným úmyslem: za odvrácení pandemie. (viz www.cirkev.cz)

P. Jan

Velikonoční koncert z kostela v Mníšku můžete sledovat ze záznamu: viz web města Mníšek.

2 komentáře

Dub 16 2021

Stopy – duben 2021

Publikoval/a pod Stopy

Uvnitř dubnových Stop najdete:

 • o proměnách farní zahrady
 • o kruté zimě v r. 1929
 • o tom, jak Bůh působí v životě Markéty Schichové
 • o zřejmě nejslavnějším mníšeckém rodákovi, biskupu Doubravovi
 • o tom, co řeší ekonomická rada a jak naše farnost hospodaří

… a mnoho dalšího

Zatím nejsou žádné komentáře

Dub 15 2021

Májová pobožnost Zahořany 2021

Publikoval/a pod Info

Římskokatolická farnost

Mníšek pod Brdy

a obec Zahořany

si Vás dovolují pozvat na

Májovou pobožnost

u kapličky v Zahořanech

v sobotu 15.5.2021 od 11:00 h.

Společná mariánská modlitba

a zpěv chvalozpěvů

Celebruje P. Jan Dlouhý,

farář z Mníšku.

Zatím nejsou žádné komentáře

Bře 31 2021

Výjimka ze zákazu vycházení na velikonoční bohoslužby

Publikoval/a pod Info

Vláda ČR 26. března vydala usnesení, kterým uděluje výjimku ze zákazu vycházení na velikonoční bohoslužby na dny 1. dubna 2021 (Zelený čtvrtek), 2.dubna 2021 (Velký pátek) a 3. dubna 2021 (Bílá sobota – Velikonoční vigilie). Za účelem návštěvy bohoslužby je možné vycházet v tyto dny až do 23.59 hodin.

Usnesení Vlády ČR č. 315 o změně krizových opatření uděluje výjimku ze zákazu vycházení na Velikonoce v následujícím znění :

II. mění usnesení vlády ze dne 18. března 2021 č. 299, vyhlášené pod č. 134/2021 Sb., tak, že v bodu III/1 se za písmeno e) vkládá nové písmeno f), které zní:
„f) cest na shromáždění pořádané církví nebo náboženskou společností a účasti na něm ve dnech 1. až 3. dubna 2021 vždy v čase od 21:00 hod. do 23:59 hod.,“. Dosavadní písmena f) a g) se označují jako písmena g) a h).

I nadále platí pro účast na bohoslužbách tato opatření: 

 • Není možné z důvodu účasti na bohoslužbě překročit hranice okresu, ve kterém má osoba trvalý pobyt.
 • Počet přítomných osob je omezen na 10 % kapacity míst k sezení v místě konání bohoslužby.
 • Přítomní musí mezi sebou dodržovat rozestupy alespoň 2 metry mezi sedícími v jedné řadě, s výjimkou členů jedné domácnosti. Není tedy třeba dodržovat rozestup od osob sedících před a za vámi.
 • Během bohoslužby platí povinnost mít nasazený respirátor či jiný ochranný prostředek bez výdechového ventilu s filtrační účinností alespoň 95% (třída FFP2 / KN 95) či chirurgickou roušku. Látkové roušky, šály či šátky nejsou nadále považovány za dostatečnou ochranu.
 • Během bohoslužeb je zakázán hromadný zpěv farníků. Zpěváci či sbor musí být případně ve stavebně odděleném prostoru či např. na kůru.
 • Rovněž nesmí docházet k podávání rukou během pozdravení pokoje.

Celý text usnesení Vlády ČR č. 315, kterým se také prodlužuje nouzový stav do 11. dubna 2021 naleznete zde.

Článek je převzatý z webu https://www.cirkev.cz/, autor Monika Klimentová

Zatím nejsou žádné komentáře

Led 06 2021

Tříkrálová sbírka 2021

Publikoval/a pod Info

Do průběhu sbírky v roce 2021 zasáhla pandemie nemoci covid-19 a v souvislosti s ní přijatá opatření. Vzhledem ke zhoršení situace a celostátnímu zpřísnění restrikcí, rozhodlo vedení Charity Česká republika, že po dobu trvání pátého stupně PES koledníci nevyjdou.

Koleda ale zrušena není. Přesouvá se do online prostředí – proto přivítejte naše virtuální koledníky a přijměte online požehnání. Koledu z mníšecké farní zahrady si můžete vychutnat na FACEBOOKU.

Přispět můžete čtyřmi způsoby:

 • bankovním převodem na Tříkrálový sbírkový účet:

66008822/0800, variabilní symbol 77701922
(VS slouží k identifikaci. Pokud zadáte tento variabilní symbol, tak 65 % z poslané částky bude následně zasláno na účet mníšecké Charity)

 • úhradou platební kartou: platební bránu najdete na webových stránkách TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
 • posláním dárcovské smsky: informace najdete na webových stránkách TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
 • osobně do speciální kasičky v mníšeckém kostele sv. Václava nebo v lékárně U Matky Boží (naproti zdravotnímu středisku)

Vybrané peníze od štědrých dárců (ve výši 65 % z vybrané částky) budou použity na podporu lidí z Mníšku pod Brdy a okolí, kteří se ocitli v tíživé životní situaci. Jejich prostřednictvím pomůžeme uhradit školní družinu, kroužek, obědy ve školce či školní pomůcky potřebným dětem.
Část prostředků (35 %) použije Arcidiecézní charita Praha na podporu jiných projektů (sociální bydlení, pomoc rodinám v nouzi, zdravotní péče v Ugandě apod.).

Přispívat můžete letos déle než je zvykem, a to do 24. ledna.

Děkujeme. Bůh žehnej vaše domovy.

Více informací o zvycích a tradici na Tři krále se dozvíte v článku: Svátek Tří králů je symbolem obdarovávání

Zdroj: Zprávy z Mníšku, Monika Umlášková, koordinátorka Tříkrálové sbírky

Zatím nejsou žádné komentáře

Led 05 2021

Online formační setkání pro lektory

Publikoval/a pod Info

Služba lektora 2021

Datum: 21. ledna ve 20:00
Místo: on-line na zoom a youtube
Téma: Formační setkání pro lektory

U příležitosti Neděle Božího slova, kterou papež František ustanovil na 3. neděli v liturgickém mezidobí (24. ledna) zveme ty, kdo při liturgii slouží čtením Božího slova na on-line formační setkání lektorů, které se uskuteční ve čtvrtek 21. ledna ve 20:00 přes zoom a youtube. Smyslem setkání je lépe porozumět významu Božího slova při liturgii, připomenout si praktické úkoly lektora a sdílet vlastní zkušenosti ze služby.

Setkání pořádá Liturgie.cz – Institut pro liturgickou formaci.

On-line spojení

K účasti není nutné se hlásit.

V 19:50 na http://www.liturgie.cz/skola-liturgiky/a/sluzba-lektora-2021 nalezenete link na zoom a youtube.
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=T3AqDBcr6RI

Témata a přednášející

Setkání je tvořeno třemi malými přednáškami v délce 15 minut a následnou diskusí.

1) Svátostnost Božího slova v liturgii

Vojtěch Novotný, Papežský liturgický institut

Čtení z Písma při bohoslužbě je více než jen přednášení textu: je to konání bohopocty, kultu, posvěcení člověka. Minipřednáška se zabývá tím, jak správně přistupovat k bohoslužbě slova a ke svátostnému charakteru Božího slova.

2) Služba lektora

Mons. Martin David, Liturgická komise ČBK

Čtení z Písma při liturgii je nejen úkol, ale také výsada. Na lektory jsou kladeny teologické, duchovní a praktické nároky, které přiblíží druhá minipřednáška.

 

3) Evangeliář je Kristus

Radek Martinek, Katolická teologická fakulta

Ačkoli lektoři čtou především z lekcionáře, vrcholem bohoslužby je hlásání radostní zvěsti z evangeliáře. Minipřednáška osvětlí rozdíl mezi různými typy knih pro Boží slovo a ukáže, jak je evangeliář zpřítomněním samotného Krista.

4) Diskuse

Diskusi moderuje Radek Tichý.

Zatím nejsou žádné komentáře

Pro 21 2020

Cesta za Ježíškem

Publikoval/a pod Akce pro děti,Info

Farnost Mníšek pod Brdy zve všechny
rodiny s dětmi na vánoční outdoorovou hru

 

 

Jejím prostřednictvím můžete vstoupit do příběhu Ježíšova
narození tak, jak jej zachytil evangelista Lukáš.

 

Čeká vás společné plnění úkolů, luštění tajenky a na konci odměna.

 

Pokyny k cestě naleznete na tomto odkazu.

Hra bude přístupná od 24. 12. do 3. 1. 2020

Obrázky použité při cestě jsou převzaty z www.freebibleimages.org

Zatím nejsou žádné komentáře

Lis 27 2020

Stopy – říjen 2020

Publikoval/a pod Stopy

Uvnitř říjnových Stop najdete:

 • rozhovor s Petrem Váňou nejen o Mariánském sloupu
 • o svaté Barboře od Marie Jelínkové
 • o tom, jak Bůh působí v životě manželů Maršíkových
 • modlitbu Karla Čapka
 • o 1. svatém přijímání zachyceném ve fotoreportáži

… a mnoho dalšího

Zatím nejsou žádné komentáře

Lis 27 2020

Advent 2020 – tři on-line koncerty v kostele sv. Václava

Publikoval/a pod Info,Koncert

V neděli 29. listopadu 2020 se od 16:00 v mníšeckém kostele sv. Václava uskuteční ONLINE KONCERT s názvem GLORIA ženského uskupení TRIO OPERA DIVAS.

Operní pěvkyně Andrea Kalivodová (mezzosoprán), Pavlína Senić a Tereza Mátlová (obě soprán) spolu koncertují od roku 2015, kdy založily TRIO OPERA DIVAS, první dámské operní trio v České republice.

Program bude zaměřen nejen na koledy a vánoční písně, ale také na árie a muzikálové skladby. Program a další podrobnosti jsou uvedeny na webových stránkách města Mníšek pod Brdy.

 

 

 

 

Zora Jandová, Esther Mertová a Zdenek Merta – online přenos koncertu z mníšeckého kostela sv. Václava

 

 

V pátek 25. prosince 2020 se od 16:00 v mníšeckém kostele sv. Václava uskuteční ONLINE KONCERT klasické hudby v podání SEDLÁK VIRTUOSI.

Koncertovat budou: Lucie Sedláková Hůlová, Pavel Hůla, Magdalena Sedláková (všichni housle), Martin Sedlák, Lukáš Sedlák (oba violloncelo) a Jiřina Dvořáková Marešová (varhany).

Sváteční duchovní slovo přednese farář mníšecké farnosti P. Jan Dlouhý. Program a další podrobnosti jsou uvedeny na stránkách zpravodajského webu Zprávy z Mníšku.

Ke sledování všech koncertů vás srdečně zve město Mníšek pod Brdy a místní římskokatolická farnost.

Koncerty  můžete sledovat zdarma na oficiálním facebookovém profilu města MNÍŠEK POD BRDY.

Zatím nejsou žádné komentáře

Lis 05 2020

Novéna ke sv. Anežce České 2020

Publikoval/a pod Info,Modlitby

Vážení a milí bratři a sestry,

na příští pátek 13. listopadu připadá památka sv. Anežky České. Tato velká dcera našeho národa „sytila hladové, ošetřovala nemocné, pečovala o přestárlé, povzbuzovala bezradné a tak byla schopna šířit pokoj a smíření, dodávat útěchu a vlévat novou naději.“( Jan Pavel II.) Před 31 lety jsme zakusili plody její mocné přímluvy. I v současné složité situaci, kterou prožíváme, se můžeme ucházet o její přímluvu. Kdyby žila v naší době, jistě by se zcela nasadila ve službě a můžeme věřit, že jí na nás záleží vzhledem k epidemii, která devastuje naši společnost.

Každý z nás má jistě svůj styl modlitby, ale vím, že mnozí udělali vynikající zkušenost s modlitbou novén. Proto si dovolím nabídnout Vám Novénu ke sv. Anežce České, kterou Vám zasílám s laskavým svolením nakladatelství Lípa, kterému tímto děkuji. Novéna je k dispozici ve formátu DOCX a HTML.

Ať na přímluvu sv. Anežky i Vám, Vaší službě a naší zemi Pán žehná!

Mons. ThLic. Ing. Zdenek Wasserbauer, Th.D.

pomocný biskup a generální vikář

Zatím nejsou žádné komentáře

Starší články »