Led 09 2023

Slovo úvodem

Publikoval/a pod Info

Milí přátelé,

vítám vás na webové stránce farnosti a přeji vám Boží požehnání do každodenní služby.

P. Jan

2 komentáře

Led 18 2023

Volby do pastorační rady 2023

Publikoval/a pod Info

Termín voleb: neděle 29. ledna 2023

Seznam kandidátů do pastorační rady farnosti Mníšek pod Brdy

1. Pavlína Boháčová

52 let, Klínec, OSVČ

Vdaná, 2 dcery, tři vnoučata

Zástupce obce Líšnice, kostelnice Líšnice

Ve své práci pro farnost se zaměřuji především na provozní záležitosti. V této oblasti bych se ráda zapojila i v dalším období.

2. Rudolf Kučera

53 let, Jíloviště, stavební technik, řidič

Ženatý, 1 dcera

Zástupce obce Jíloviště, kostelník v Jílovišti

Ve své práci v pastorační radě jsem se v minulém období zaměřoval hlavně na stavby, opravy, rekonstrukce a údržbu zeleně, v čemž bych chtěl pokračovat i nadále.

3. Alexandra Merunková

70 let, Mníšek pod Brdy, lektorka rétoriky a komunikačních dovedností

Nabízím svou energii a zapojení všude, kde bude potřeba. Vzhledem k mým organizačním schopnostem a sociálnímu cítění to může být např. komunikace se seniory, spoluorganizace farních akcí. Pro svou dřívější novinářskou praxi nabízím pomoc při tvorbě Stop.

4. Jiří Rom

44 let, Mníšek pod Brdy, biolog a ekolog, úředník, externí vyučující na FŽP ČZU

Se ženou Jiřinkou a třemi dcerami žiji v Mníšku 10 let. Moc si vážím možnosti být součástí místní farní rodiny, která je velmi vrstevnatá a ve které jsem našel mnoho přátel. Rád bych pomohl odkrývat jednotlivé vrstvy i dalším lidem, aby se zde cítili dobře i oni. Chtěl bych naše farníky vzájemně propojovat a lidi stojící mimo farnost ke Kristu a našemu společenství přitahovat.

5. Martin Sedlák

49 let, Řitka, violoncellista

Ženatý, 2 děti

Nabízím pomoc při realizaci kulturních akcí a pomoc při bohoslužbách jako ministrant a hudebník

6. Jan Tomeček

43 let, Mníšek pod Brdy, manažer auditu, bankovnictví

Ženatý, 3 děti

Protože jsem k víře finálně dospěl na Manželských setkáních, chtěl bych přispět k podpoře manželství a rodin. Protože mám ekumenické manželství, chtěl bych přispět k podpoře ekumenismu i kontaktu s „nevěřícími“. Protože jsem otec, chtěl bych přispět k podpoře mládeže. Protože se mi v Mníšku dobře žije a byl jsem tady pokřtěn, tak bych rád přispěl tady. V pastorační radě se příležitosti určitě najdou😊

7. Petr Večeřa

39 let, ženatý. Od roku 2009 žiji v Mníšku pod Brdy. S manželkou Evou a dětmi Pavlem (10 let), Šimonem (8 let) a Míšou (4 roky) navštěvujeme pravidelně bohoslužby v Líšnici. Se syny pomáháme u oltáře jako ministranti. Pracuji v Praze jako prodejce vozů Lexus. Mám rád auta, jezdím na motorce a rád se věnuji bezmotorovému i motorovému létání.

V uplynulém roce jsem pomáhal s údržbou hřbitova u kostela v Líšnici. Rád bych v tom pokračovat s cílem proměnit tento prostor v pěkné a důstojné místo posledního odpočinku.

 

Zatím nejsou žádné komentáře

Led 13 2023

Světlo pro Ukrajinu

Publikoval/a pod Info

 

 

 

Milí přátelé,

naše farnost se připojuje k aktivitě, která si klade za cíl alespoň trochu pomoci ukrajinským vojákům a civilistům, kteří musejí dlouhodobě bojovat se zimou a vlhkem. Jedná se o sběr materiálu na tzv. zákopové svíčky.

Zákopová svíčka je jednoduchý ruční výrobek. Stačí plechovka od jídla, karton a parafín. Dokáže svítit několik hodin a dá se na ní ohřát nejenom jídlo. Je to prostředek, který je vojákům v zákopech i civilistům v rozbitých domech velkou pomocí.

Uprchlíci z Ukrajiny po celé ČR pomáhají s výrobou těchto svíček, ale potřebují k tomu materiál, který nejsou schopni vlastními silami nasbírat. Pokud máte doma kulaté malé plechovky (od rybiček, hrášku, kukuřice, oliv, aj.) a jakékoliv nedopálené svíčky, prosím, přineste je do krabice umístěné v předsíni kostela. Nashromážděný materiál předáme dobrovolníkům k výrobě zákopových svíček, které pak poputují na Ukrajinu. Tato drobná pomoc může přinést trochu světla, tepla a naděje těžce zkoušené UKrajině.

Zatím nejsou žádné komentáře

Led 04 2023

Tříkrálová sbírka 2023

Publikoval/a pod Farní charita,Info


Tříkrálová sbírka v mníšecké farnosti bude v roce 2023 prováděna:

  1. Koledováním do zapečetěných přenosných kasiček o víkendu 7. 1. – 8. 1. 2023 nebo zapečetěných stacionárních kasiček umístěných například v kostele nebo v lékárně U Matky Boží vedle dětského zdravotního střediska.


  1. Bezhotovostním převodem skrze QR kód přidělený farní charitě Mníšek pod Brdy, nebo bankovním převodem s přiděleným variabilním symbolem

Od 1. 1. 2023 do 31. 1. 2023.

  • číslo tříkrálového účtu 66008822/0800
  • Variabilní symbol 777911922
  1. Online kasičkou: zasláním bezhotovostního příspěvku do sbírky bankovním převodem, skrze formulář na webových stránkách Tříkrálové sbírky

Od 1. 12. 2023 do 30. 4. 2023

Většinu výtěžku – 65% (vybraném podle bodu 1 a 2) využije Farní charita Mníšek pod Brdy na místní potřeby.

Z výtěžku loňské sbírky jsme mohli v naší farnosti uhradit školní družinu, kroužek, obědy ve školce, školní pomůcky potřebným dětem. Postiženému chlapci přispět na rehabilitační pobyt a přispět na léky lidem v nouzi.

Milí králové!

Sraz všech koledníků 7. 1. 2023 v 9 hodin na farní zahradě!

Všichni jsou vítáni! Papírové koruny máme pro všechny, nějaké rochety a pláště taky. Pokud si budete chtít vzít vlastní, můžete.
Budu ráda, pokud mi dáte vědět, že se zúčastníte.

Těším se na vás!

Monika Umlášková – koordinátorka TKS 2023
monika.umlaskova@seznam.cz, tel. 603 455 406

Zatím nejsou žádné komentáře

Pro 27 2022

Jakub Jan Ryba – Česká mše vánoční 2022 – fotogalerie

Publikoval/a pod Fotogalerie,Koncert

Fotogalerie: © Jiří Bartoň, Lukáš Sedlák

Zatím nejsou žádné komentáře

Pro 18 2022

Dětské vánoční představení 2022 – muzikál Už Světlo na svět přijít má

Zatím nejsou žádné komentáře

Lis 29 2022

Jakub Jan Ryba – Česká mše vánoční 2022

Publikoval/a pod Koncert

Zatím nejsou žádné komentáře

Lis 28 2022

Vánoční koncert ZUŠ 2022

Zatím nejsou žádné komentáře

Lis 28 2022

Adventní koncert Musica Podberdensis a Hvozdnického pěveckého sboru 2022

Publikoval/a pod Info,Koncert

Zatím nejsou žádné komentáře

Lis 10 2022

Rorejs: světlo pro svatého Martina 2022

Publikoval/a pod Akce pro děti,Info

Zatím nejsou žádné komentáře

Starší články »