Lis 30 2018

Slovo úvodem

Publikoval/a pod Info

Milí přátelé,

vítám vás na webové stránce farnosti a přeji vám požehnanou dobu adventní.

Prosím, aby nám, i všem lidem na světě, Pán dopřál vzájemnou úctu a lásku. Ať zavládne trvalý mír v lidských srdcích. Ať nás těší, že se Pán Ježíš Kristus stále stará o naše záležitosti u Boha (Žid 9, 24).

 P. Jan

2 komentáře

Pro 09 2018

Vánoční koncert 2018 ZUŠ Řevnice/Mpb

Publikoval/a pod Koncert

Zatím nejsou žádné komentáře

Pro 08 2018

2. neděle adventní 2018 – zamyšlení otce Václava

Publikoval/a pod Nezařazené

2. ADVENTNÍ TÝDEN – Naděje, která nevychází z nás, ale je pro nás.

Z textů užitých v liturgii této neděle
Ve všech svých modlitbách s radostí prosím za vás za všechny. Vždyť od prvního dne až do této chvíle mi pomáháte v rozšiřování evangelia. Jsem totiž přesvědčen, že ten, který ve vás toto dobré dílo začal, přivede ho ke konci ke dni Krista Ježíše. Ano, Bůh je mi svědkem, jak po vás po všech toužím láskou Krista Ježíše. A za to se modlím: ať stále víc a více roste vaše láska a s ní i poznání a všestranný úsudek, abyste dovedli volit to lepší, čistotou jen zářili a byli bez hříchu pro onen den Kristův, s plnou mírou dobrých skutků, vykonaných ve spojení s Ježíšem Kristem, k Boží chvále a slávě. Flp 1,4-11

Krátký úvod do textu
Je třeba vnímat počátek Božího díla v nás i jeho pokračování. Také svátosti v životě přijímané, jsou elementy Božího dílo v nás. A opět je to Boží dílo v nás, které se projevuje sice v tomto životě, ale plně zazáří (najde svůj vrchol a vyústění) v Ježíšově druhém příchodu.

Témata k úvaze:

  • Kde je v mém životě počátek Božího díla? Vnímám ještě tento počátek- alespoň někdy?
  • Když mám dojem, že moje snaha o život podle evangelia nemá žádný úspěch, že i když chci dobré, je z toho ne-dobré, nebo dokonce špatné, když vidím, že neumím spolupracovat s Boží milostí – počítám i tehdy s tím, že Bůh je schopen i ochoten dobré dílo ve mně dotáhnout až do konce? A že ten konec je až v nebi?
  • Pavel se modlil za křesťany: „… ať stále víc a více roste vaše láska a s ní i poznání a všestranný úsudek, abyste dovedli volit to lepší, čistotou jen zářili a byli bez hříchu pro onen den Kristův“ (Flp 1,9-10). Je něco podobného obsahem mých modliteb? Pokouším se takto modlit?

„Přídavek“ pro manželské páry

  • Není nic divného, když člověku občas docházejí síly nebo má dojem, že jeho snaha žít manželství tak, jak slíbil v den svatby, nemá žádný výsledek. A když se vztah octne v odlivu, velmi často ztrácí trpělivost…. Mohou nás povzbudit přátelé, dobrá četba, atd. Ale počítám v takových situacích s tím, že Bůh je Ten, kdo spojuje srdce muže a ženy, že jen On schopen i ochoten dobré dílo v našem manželství dotáhnout až do konce? A že ten konec je až v nebi? A prosím o to? (viz výše)

Václav Boháč, jáhen

Zatím nejsou žádné komentáře

Pro 07 2018

Jakub Jan Ryba – Česká mše vánoční 2018

Publikoval/a pod Koncert

Město Mníšek pod Brdy a
Římskokatolická farnost Mníšek pod Brdy
Vás srdečně zvou na koncert
v úterý 25. prosince 2018 od 16 hodin
v kostele sv. Václava v Mníšku pod Brdy

Česká mše vánoční
Jakuba Jana Ryby

Účinkují: Komorní orchestr a sbor Praga Camerata,
Mníšecký chrámový sbor, sólisté, diriguje Pavel Hůla

Zatím nejsou žádné komentáře

Pro 06 2018

Dětské představení 2018 – Vánoční koleda

Publikoval/a pod Akce pro děti

Zatím nejsou žádné komentáře

Pro 06 2018

Dětská půlnoční 2018

Publikoval/a pod Akce pro děti

24. prosince v 16h bude v kostele sv. Václava v Mníšku pod Brdy
„dětská půlnoční“ mše svatá.
Začne se už od 15:45 hodin zpíváním s dětmi u jesliček.

 

Image00001 Image00002

Foto © Karolína Peroutková

Zatím nejsou žádné komentáře

Pro 06 2018

1. neděle adventní 2018 – zamyšlení otce Václava

Publikoval/a pod Nezařazené

1. ADVENTNÍ TÝDEN – Co vyhlížíme?

Z textů užitých v liturgii této neděle
Ať ve vás Pán rozhojňuje stále víc a více lásku jednoho k druhému i ke všem, jako ji i my (máme) k vám. Ať posilní vaše srdce, abyste byli bezúhonní a svatí před Bohem, naším Otcem, až přijde náš Pán Ježíš se všemi svými svatými. Nakonec pak vás, bratři, prosíme a napomínáme v Pánu Ježíši: jak jste se od nás naučili, že máte žít, abyste se líbili Bohu, a jak i žijete, tak ať v tom vynikáte ještě více. Víte přece, které příkazy jsme vám dali z moci Pána Ježíše. 1 Sol 3,12-4,2
A tehdy uvidí Syna člověka přicházet v oblaku s velikou mocí a slávou. Až to začne, vzpřimte se a zdvihněte hlavu, protože se blíží vaše vykoupení. Lk 21,27-28

Krátký úvod do textu
Výhled na poslední věci má být chápán jako motiv k radikálnímu následování Krista, tedy k poctivé snaze o naplňování nejdůležitějších přikázání – lásky k Bohu a bližnímu, nikoliv jako motiv k úniku. Tento eschatologický pohled je také třeba vidět v souladu s dnešním úryvkem evangelia, které v Ježíšově druhém příchodu ohlašuje příslib konečné záchrany.

Témata k úvaze:

  • Kdo/kým je pro mne Ježíš? Ne podle naučené definice, ale ve skutečnosti, v běhu mého života? Zkusme si poctivě odpovědět – jen sami pro sebe.
  • Ježíš je posledním, ale rozhodujícím bodem dějin světa a lidí.viz „Přijde se svými svatými“.
    Co to konkrétně znamená v mém životě? Je pro mne nejdůležitějším bodem budoucnosti definitivní setkání s Ním? Nebo přes své starosti a trápení nevidím dále? Považuji za důležitější jiné cíle a tento nemám vůbec na zřeteli?

„Přídavek“ pro manželské páry

  • Jsem-li k sobě upřímný, potom mohu vidět tu téměř nekonečnou řadu dloužků a dluhů vůči bližním, které celý život hromadím. Jak ve vlastní rodině, tak mimo ní. Je to ono „a nekonám, co mám konat“, jak společně vyznáváme v ůvodních obřadech mše svaté. Nepřehlížím to? Nemohu se pokusit o nápravu – hned teď?
  • Obvykle to co máme, bereme jako normální a neradujeme se z toho. To, že jsme našli člověka, se kterým jdeme spolu a směrem k Bohu- i když to může být velmi složité – není samozřejmé, a je to důvodem ke chvále Hospodina a k děkování. Měli bychom obnovit radost z toho, že k Pánu, který je blízko, nejdeme sami.

Václav Boháč, jáhen

Zatím nejsou žádné komentáře

Pro 03 2018

E+V Novákovi – cesta do Svaté země

Publikoval/a pod Pouť

Eva a Vladimír Novákovi srdečně zvou na povídání o své cestě do Svaté země s cestovní agenturou Křížek a P. Ladislavem Heriánem, kterou nedávno podnikli. Beseda s promítáním fotografií se uskuteční v pátek 7. 12. v 19h na faře.

Zatím nejsou žádné komentáře

Lis 10 2018

Hubertská mše v Líšnici 2018

Publikoval/a pod Nezařazené

Plakát ve formátu DOC

Zatím nejsou žádné komentáře

Říj 20 2018

Stopy – září 2018

Publikoval/a pod Stopy

Aktuální zářiové číslo stop je po kliknutí na náhled titulní strany k dispozici tradičně v PDF, ale tentokrát jsme pro naše čteráře připravili novinku: jednotlivé články jsou na adrese http://farnost.mnisek.cz/data/stopy/2018/09 převedeny do formátu čitelného pro mobilní zařízení, např. smartphone. Příjemné čtení přeje redakce.

Uvnitř zářiových Stop najdete:

Informace ze schůze pastorační rady 16. 9. 2018

RECEPT NA ŠŤASTNÉ MANŽELSTVÍ
Markéta a Viktor Tomkovi
Hrdinský život (Úryvek z knihy Aleše Opatrného Příprava na manželství)

TIPY NA KNÍŽKY Z FARNÍ KNIHOVNY
– Jiří Suchý: Klaun si povídá s Bohem
– Marek Vácha: Tváří v tvář Zemi
– Hans Küng: V co věřím

Rozhovor s Jirkou Romem Nad osvobozeným lágrem se objevila duha

MŮJ OBLÍBENÝ SVATÝLucie Vlčková

OTÁZKY Z LITURGIE – Aleluja a zvolání před evangeliem
Z farní kroniky: Nová republika, rok 1918

BŮH V V MÉM ŽIVOTĚ Karolína Peroutková

MOJE NEJOBLÍBENĚJŠÍ MODLITBAMaruška Sadilová
MŮJ OBLÍBENÝ RECEPTMaruška Sadilová

Zatím nejsou žádné komentáře

Starší články »