Lis 11 2016

Slovo úvodem

Publikoval/a pod Info

Milí přátelé,

vítám vás na webové stránce farnosti a přeji vám všem hojné Boží požehnání. Konec Svatého roku milosrdenství neznamená, že milosrdenství Boží končí. To pokračuje a bude pokračovat stále. Výzva, která letos zazněla – být milosrdní jako Otec – se týká nás. Že to není vůbec lehký úkol, to jistě každý upřímně potvrdí. Ale jistě stojí za to, věnovat mu veškerou pozornost.

Pročítejte, prosím, další příspěvky a také nástěnku webu.

S přáním Božího požehnání P. Jan

2 komentáře

Lis 27 2016

Oprava varhan v Líšnici

Publikoval/a pod Info

Varhany_Lisnice-4

PŘISPĚT MŮŽETE I VY

Celková cena opravy činí 169 000,- Kč.
Finanční dary v jakékoli výši můžete předat osobně v kostele
před nebo po nedělní mši svaté (začátek v 10:30),
na obecním úřadě v Líšnici, na farním úřadě v Mníšku pod Brdy,
či poslat na farní účet 233 029 701/0300 s heslem VARHANY LÍŠNICE
Na požádání je možné vystavit potvrzení o daru.
kontakty: telefon: 318 592 619, email: farnost.mnisek@centrum.cz, http://farnost.mnisek.cz/

Zatím nejsou žádné komentáře

Lis 27 2016

Slavnostní koncert v kostele sv. Václava – J.J. Ryba: Česká mše vánoční

Publikoval/a pod Koncert

ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ_2016

Zatím nejsou žádné komentáře

Lis 26 2016

Světlo adventní 2016

Publikoval/a pod Nezařazené

svetlo_adventni_2016

Zatím nejsou žádné komentáře

Lis 23 2016

Farní tábor 2016 – fotogalerie

Publikoval/a pod Farní tábory

Farní tábor v klášteře Svatá Dobrotivá v Zaječově (u Komárova). Autoři fotografií a zároveň odpovední vedoucí: Daniela Feltová a Jiří Rom.

Podrobnější fotogalerie pro účastníky a jejich rodiče na tomto odkazu.

Zatím nejsou žádné komentáře

Lis 21 2016

Blahopřání P. Janu Dlouhému

Publikoval/a pod Nezařazené

12. listopadu 2016 v kapličce sv. Floriána na Jílovišti obdržel P. Mgr. Ing. Jan Dlouhý od svých farníků blahopřání k narozeninám.

Zatím nejsou žádné komentáře

Lis 04 2016

Stopy – říjen 2016

Publikoval/a pod Stopy

Uvnitř říjnových Stop najdete:

  • Zápis z jednání pastorační rady
  • Recept na šťastné manželství
  • K čemu je dobrá Brána milosrdenství
  • Rozhovor s paní Věrou Dlouhou
  • … a mnoho dalšího

 

Zatím nejsou žádné komentáře

Říj 10 2016

Hubertská mše v Líšnici 2016

Publikoval/a pod Koncert

Hubertska_Lisnice-2016

Zatím nejsou žádné komentáře

Říj 03 2016

Společenství mládeže

Zveme všechny mladé na setkání společenství mládeže v Mníšku pod Brdy.

Budeme se scházet na faře jednou za čtrnáct dní ve středu v 17:15 (sudé kalendářní týdny, tedy 19.10, 2.11., 16.11, …). Rádi přivítáme i nové tváře.
(Doporučený věk od 12ti let, není podmínkou)
Případné dotazy pište na spolco-mnisek@seznam.cz

Zatím nejsou žádné komentáře

Zář 05 2016

Noc žalmů 2016

Publikoval/a pod Noc žalmů

Farní kostel svatého Václava v Mníšku pod Brdy
pátek 16.9.2016, 19:30 – sobota 17.9.2016, kolem 02:30

Milí přátelé,

rádi vás opět po roce zveme ke společnému předčítání žalmů.

Četbou žalmů v tomto mimořádném Svatém roce milosrdenství budeme prosit o dar milosrdenství v životě každého z nás: Abychom správně rozpoznávali Tělo trpícího Krista v těch, které nám Pán posílá a sloužili jim tím milosrdenstvím, které Pán různým způsobem svěřuje do našich rukou. Abychom uměli milosrdenství také přijímat a děkovat za ně proměnou svého srdce.

Jako čas předčítání volíme opět období Svátku Povýšení Svatého Kříže, po kterém následuje svátek Panny Marie Bolestné. A v letošním roce také v období, kdy byla svatořečena Matka Tereza z Kalkaty, žena, která byla skutečně „tužkou v milosrdné ruce Boží“.

Strukturu předčítání ponecháváme nezměněnou. Doba, kterou strávíme při bdění, je na zvážení a možnostech každého z nás, není nutné účastnit se celého předčítání.

Plánovaný rozvrh recitací žalmů je uveden níže na této stránce a na vývěsce v kostele. Prosíme, abyste si vybrali žalmy, které byste rádi recitovali a zapsali se do příslušné kolonky v tabulce na webu, v kostele nebo se nahlásili na mailovou adresu radka@safar.info, případně přímo v kostele během večera. Bloky žalmů jsou proloženy krátkými pauzami s hudbou, kterou pro nás vybere Maja Mašková.

V důvěře, že budeme moci ve společné modlitbě předložit Božímu Milosrdenství životy naše, našich rodin, naší farnosti, celé země i světa.

Radka Šafářová

Rozpis jednotlivých žalmů a on-line registrace Číst dále »

Zatím nejsou žádné komentáře

Starší články »