Kvě 28 2021

Slovo úvodem

Publikoval/a pod Info

Milí přátelé,

vítám vás na webové stránce farnosti.

Zdá se, že svítá na lepší časy, píší čeští a moravští biskupové, je na místě opatrný optimismus. K němu patří i návrat k bohoslužbám v jejich normální podobě. Technické prostředky byly v době, kdy pandemie doléhala plnou silou, důležitým nástrojem, jak zachovat alespoň něco z toho, co činí Církev Církví, totiž „ecclesia“ – shromáždění. Avšak je potřeba mít stále na mysli, že skutečné fyzické shromáždění při bohoslužbě je nenahraditelné. Proto si Vás dovolujeme povzbudit, abyste se postupně vraceli do kostelů, pochopitelně při zachování příslušných hygienických opatření a s potřebnou mírou opatrnosti.

P. Jan

2 komentáře

Čvn 15 2021

Svatojánské notování 2021

Publikoval/a pod Info,Koncert

Odkaz na PDF

Zatím nejsou žádné komentáře

Čvn 15 2021

Vysvěcení kaple sv. Ludmily v Zahořanech a veřejná sbírka

Publikoval/a pod Info,Pouť

V sobotu 11. září 2021 v 10:00 hod. proběhne slavnostní vysvěcení kaple v Zahořanech. Již několik let se snažíme spolu s pamětníky a historiky dohledat písemný záznam o výstavbě naší kapličky. Bohužel se to nepodařilo, nicméně dnes víme, že kaplička byla postavena s největší pravděpodobností někdy kolem roku 1921 a tudíž letos oslaví 100-leté výročí. V letošním roce oslavíme také 1.100 let od mučednické smrti svaté Ludmily a babičky svatého Václava, patrona českého státu.

Mši svatou bude celebrovat emeritní biskup Arcibiskupství Pražského Mons. Karel Herbst. Jelikož je akce zařazena do programu celorepublikových oslav u příležitosti 1.100 výročí úmrtí svaté Ludmily, lze očekávat příjezd poutníků z celé republiky. Více informací o oslavách naleznete zde: https://www.svataludmila.cz/akce/vysveceni-kaple-sv-ludmily-v-zahoranech

Vzhledem k významu akce jsme se rozhodli uspořádat veřejnou sbírku za účelem pořízení nové oltářní ikony svaté Ludmily do naší kapličky a její dřevěné sochy jako patronky obce, která bude umístěna vedle pamětní lípy nedaleko vodojemu.

Své příspěvky můžete zasílat do konce září 2021 na transparentní účet obce, vedený u KB pod číslem: 123-4341720207/0100.

 

Více zde: https://www.kb.cz/cs/transparentni-ucty/123-4341720207

Děkujeme všem dárcům a přejeme jim požehnané a pokojné dny.

Jménem farníků z Mníšku a okolí
David Horyna

Zatím nejsou žádné komentáře

Kvě 11 2021

Květnové akce 2021

Publikoval/a pod Info

Májová pobožnost Zahořany sobota 15.5.2021 v 11 hod.
Mše svatá u řitecké kapličky sv. Jana Nepomuckého neděle 16.5.2021 v 18 hod.
Poutní májová mše svatá v Nové Vsi pod Pleší pondělí 17. 5. 2021 v 17 hod.
Svatodušní putování + vigilie v Trnové sobota 22.5. 2021 v 18 hod.
Májová pobožnost u kapličky ve Stříbrné Lhotě středa 26.5. v 18 hod.

Zatím nejsou žádné komentáře

Kvě 10 2021

Program svatodušních slavností (Letnic) 2021

Publikoval/a pod Info,Pouť

Program svatodušních slavností (Letnic) 2021 ve farnosti Mníšek pod Brdy

sobota 22.5.2021
Svatodušní putování do Trnové (16 km)

12:00 Kostel sv. Václava v Mníšku pod Brdy
– zahájení putování
12:45 Kaplička P.Marie Svatohorské, Rymaně
– společná modlitba
13:15 Kaplička Zahořany
– společná modlitba
14:30 Kaple navštívení P.Marie, Čisovice
– společná modlitba
16:30 Hřbitov Klínec
– společná modlitba
17:00 Socha Sv.Huberta Klínec
– zastavení
18:00 Kostel svatého Ducha v Trnové
Svatodušní vigilie

neděle 23.5.2021
Slavnost seslání Ducha svatého

8:30 Slavnostní mše svatá v Mníšku
10:30 Slavnostní mše svatá v Líšnici
14:30 Slavnostní mše svatá v Kytíně

Zatím nejsou žádné komentáře

Kvě 09 2021

Májová pobožnost Zahořany 2021

Publikoval/a pod Info

Římskokatolická farnost

Mníšek pod Brdy

a obec Zahořany

si Vás dovolují pozvat na

Májovou pobožnost

u kapličky v Zahořanech

v sobotu 15.5.2021 od 11:00 h.

Společná mariánská modlitba

a zpěv chvalozpěvů

Celebruje P. Jan Dlouhý,

farář z Mníšku.

Zatím nejsou žádné komentáře

Kvě 08 2021

Pozvání na mši svatou u řitecké kapličky sv. Jana Nepomuckého 2021

Publikoval/a pod Info

Zatím nejsou žádné komentáře

Kvě 07 2021

Poutní májová mše svatá v Nové Vsi pod Pleší 2021

Publikoval/a pod Info

Poutní májová mše svatá
ke sv. Janu Nepomuckému

 

před kapličkou

v Nové Vsi pod Pleší

v pondělí 17. 5. 2021

v 17 hodin

Zatím nejsou žádné komentáře

Dub 16 2021

Stopy – duben 2021

Publikoval/a pod Stopy

Uvnitř dubnových Stop najdete:

 • o proměnách farní zahrady
 • o kruté zimě v r. 1929
 • o tom, jak Bůh působí v životě Markéty Schichové
 • o zřejmě nejslavnějším mníšeckém rodákovi, biskupu Doubravovi
 • o tom, co řeší ekonomická rada a jak naše farnost hospodaří

… a mnoho dalšího

Zatím nejsou žádné komentáře

Bře 31 2021

Výjimka ze zákazu vycházení na velikonoční bohoslužby

Publikoval/a pod Info

Vláda ČR 26. března vydala usnesení, kterým uděluje výjimku ze zákazu vycházení na velikonoční bohoslužby na dny 1. dubna 2021 (Zelený čtvrtek), 2.dubna 2021 (Velký pátek) a 3. dubna 2021 (Bílá sobota – Velikonoční vigilie). Za účelem návštěvy bohoslužby je možné vycházet v tyto dny až do 23.59 hodin.

Usnesení Vlády ČR č. 315 o změně krizových opatření uděluje výjimku ze zákazu vycházení na Velikonoce v následujícím znění :

II. mění usnesení vlády ze dne 18. března 2021 č. 299, vyhlášené pod č. 134/2021 Sb., tak, že v bodu III/1 se za písmeno e) vkládá nové písmeno f), které zní:
„f) cest na shromáždění pořádané církví nebo náboženskou společností a účasti na něm ve dnech 1. až 3. dubna 2021 vždy v čase od 21:00 hod. do 23:59 hod.,“. Dosavadní písmena f) a g) se označují jako písmena g) a h).

I nadále platí pro účast na bohoslužbách tato opatření: 

 • Není možné z důvodu účasti na bohoslužbě překročit hranice okresu, ve kterém má osoba trvalý pobyt.
 • Počet přítomných osob je omezen na 10 % kapacity míst k sezení v místě konání bohoslužby.
 • Přítomní musí mezi sebou dodržovat rozestupy alespoň 2 metry mezi sedícími v jedné řadě, s výjimkou členů jedné domácnosti. Není tedy třeba dodržovat rozestup od osob sedících před a za vámi.
 • Během bohoslužby platí povinnost mít nasazený respirátor či jiný ochranný prostředek bez výdechového ventilu s filtrační účinností alespoň 95% (třída FFP2 / KN 95) či chirurgickou roušku. Látkové roušky, šály či šátky nejsou nadále považovány za dostatečnou ochranu.
 • Během bohoslužeb je zakázán hromadný zpěv farníků. Zpěváci či sbor musí být případně ve stavebně odděleném prostoru či např. na kůru.
 • Rovněž nesmí docházet k podávání rukou během pozdravení pokoje.

Celý text usnesení Vlády ČR č. 315, kterým se také prodlužuje nouzový stav do 11. dubna 2021 naleznete zde.

Článek je převzatý z webu https://www.cirkev.cz/, autor Monika Klimentová

Zatím nejsou žádné komentáře

Starší články »